Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Krátí program PAMICA automaticky nárok na dovolenou?

odpověď

PAMICA provede automatické krácení, pokud je v Globálním nastavení v sekci Nastavení zatrženo pole Automaticky krátit dovolenou. Krácení dovolené se od roku 2021 týká pouze zameškaných směn nebo jejich částí z důvodu neomluvené absence. Krácení můžete zkontrolovat v agendě Pracovní poměry na záložce Dovolená v poli Krácení dovolené. Pole Ruční zadání krácení slouží k případné ruční úpravě. Pokud je v poli Ruční zadání krácení zadána nějaká hodnota, na automaticky vypočtenou hodnotu v poli Krácení dovolené není brán zřetel.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím