Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Kde mohu přednastavit konstantní symbol, aby se automaticky vyplňoval na závazek pro platbu příspěvků na penzijní připojištění?

odpověď

Údaje potřebné pro platbu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, jako je například variabilní, specifický, příp. konstantní symbol, je třeba zadat v agendě Nastavení/Penzijní společnosti na záložku Nastavení platby.

Typ platby Příspěvky a srážky zvolíte v situaci, kdy zasíláte v jedné platbě jak příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, tak srážky zaměstnanců na toto připojištění. V tomto případě bude u dané penzijní společnosti zatržená ve formuláři volba Sumarizace ostatních závazků a současně i volba Příspěvky i srážky dohromady.

Typ platby Příspěvky zaměstnavatel, resp. Srážky zaměstnanec uveďte v případě, kdy platíte pouze příspěvky nebo pouze srážky, případně posíláte zvlášť platbu za příspěvky a zvlášť platbu za srážky. Ve formuláři bude zatržena pouze volba Sumarizace ostatních závazků.

Pokud platby zasílané penzijní společnosti nesumarizujete (u dané penzijní společnosti není zatržené pole Sumarizace ostatních závazků) a posíláte příspěvky a srážky za každého zaměstnance jednotlivě, je nutné na záložce Nastavení platby zvolit typ platby Bez sumarizace. V tomto případě stačí u tohoto typu vyplnit pouze sloupec Konst. sym., který se po zaúčtování mezd uvede na závazky s příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění. Ostatní symboly se převezmou z polí formuláře na záložce Pojištění v agendě Personalistika, případně z nastavení srážky každého zaměstnance.

Jednotlivé symboly zadané na záložce Nastavení platby v agendě Penzijní společnosti se promítnou do závazků, vzniklých zaúčtováním mezd, podle výše uvedených pravidel.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím