Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Co je nutné nastavit pro možnost importu dat z docházkového systému?

odpověď

Pro import dat z docházkového systému je třeba nastavit v nabídce Nastavení/Globální nastavení/sekce Docházka pole Cesta pro import. Import docházky provedete přes nabídku Soubor/Datová komunikace/Import docházky. Program PAMICA umožňuje importovat složky nepřítomnosti, složky mezd a individuální pracovní rozvrh. 

Na první straně průvodce zadejte přes tlačítko Procházet cestu k souboru XML, do kterého jste uložili údaje o docházce. Po stisku tlačítka Další proběhne import dat a nakonec se vypíše protokol o importu dat. Tento protokol informuje o prováděných kontrolách, výpočtech a přepočtech mezd, do kterých byly importovány nové údaje. Importovaná data lze následně upravovat nebo import dat zopakovat, pokud byla data pro import připravena nedůsledně. Opakovaný import docházky zaměstnance způsobí smazání původních chybných importovaných dat tohoto zaměstnance. 

Ve vystavených mzdách obsahujících importovaná data se nadále pracuje obvyklým způsobem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím