Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICA



otázka

Vytvořil jsem soubor ISPV za první čtvrtletí roku. Soubor obsahuje pouze údaje o organizaci, neobsahuje údaje o zaměstnancích. Jak mám při vytváření souboru postupovat?

odpověď

Soubor pro statistiku ISPV vytvoříte v agendě Pracovní poměry pomocí povelu Záznam/ISPV. Pokud v průvodci vytvořením zvolíte první nebo třetí čtvrtletí roku, soubor v souladu s metodikou obsahuje pouze souhrnné údaje o organizaci. Vytváří se tedy jen MI soubor.

MP soubor, obsahující údaje o pracovních poměrech zaměstnanců, se vytvoří při generování statistiky ISPV za druhé a čtvrté čtvrtletí roku. Údaje o pracovních poměrech se v ISPV vykazují pouze pololetně nikoli čtvrtletně. Při generování ISPV např. za druhé čtvrtletí budou v souboru obsaženy údaje o pracovních poměrech (MP soubor) za období od ledna do června příslušného roku. Vytvoří se pouze jeden XML soubor, který bude obsahovat údaje o organizaci za druhé čtvrtletí a současně i údaje o pracovních poměrech za první pololetí.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím