Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jsme organizace, která zaměstnává 50 zaměstnanců. Jakou variantu programu PAMICA bychom si měli zakoupit?

odpověď

Varianta PAMICA M50 umožňuje zpracování mzdových záznamů nejvýše pro 50 zaměstnanců, kteří mají v rámci příslušného měsíce trvající pracovní poměr, tzn. nemají zadán datum odchodu v některém z předchozích měsíců.

V případě, že budete zaměstnávát více zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP), je nutné pro tyto zaměstnance postupovat následovně. Pokud tito zaměstnanci v daný měsíc nepracují, zadejte jim v agendě Personalistika/Pracovní poměry datum odchodu.

Limit je vztahován k počtu aktivních zaměstnanců, bez ohledu na to, kolik mají tito zaměstnanci pracovních poměrů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím