Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro Mobilní aplikaceotázka

Co znamená množství k dispozici u kompletů a souprav?

odpověď

Množství k dispozici u kompletů a souprav vyjadřuje počet kompletů, resp. souprav, které lze složit z aktuálně dostupného množství položek, ze kterých se daná složená zásoba skládá.

Složené zásoby obsahující totožné položky budou mít uveden stejný stav, ale prodat v daném množství lze pouze jednu z nich. Vyskladněním jednoho kompletu/soupravy totiž dochází k ponížení dostupného množství položek tvořících tuto složenou zásobu, a tudíž se sníží dostupné množství i u ostatních složených zásob obsahující stejné položky.

Je-li povoleno vyskladňování do minusu a stav položek, které jsou součástí složené zásoby je záporný, pak se množství k dispozici pro složenou zásobu nezobrazuje.

 

Příklad:
Zásoby A a B typu Karta jsou každá k dispozici v množství 100 kusů. Obě zásoby vstupují v množství 2 kusy do kompletů 001 a 002. U kompletu 001 bude zobrazeno dostupné množství 50 a u kompletu 002 také 50. Tento stav znamená, že lze prodat buď 50 kompletů 001 nebo 50 kompletů 002. Pokud je prodán komplet 001 v množství 10, dojde k ponížení dostupného množství položek tvořících tento komplet, a z toho důvodu bude možné kompletu 002 prodat už jen 40.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím