Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro Mobilní aplikaceotázka

Mohu v aplikaci mPOHODA zaměstnanci zakázat stažení dat do XML?

odpověď

Uživatel firmy s rolí Uživatel nemůže z aplikace mPOHODA vygenerovat v agendách Adresář a Ceník soubor XML s evidovanými údaji a toto omezení mu nelze nijak odebrat. Možnost stažení XML souboru v uvedených agendách má pouze uživatel s rolí Administrátor.

Všichni uživatelé firmy však mohou stahovat XML soubory v dokladových agendách

Seznam všech omezení, které lze uživateli v aplikaci mPOHODA nastavit je popsán v nápovědě.

Upozornění:
XML soubor slouží pouze k záloze dat, nikoliv pro import do programu POHODA. K přenosu dat používejte k tomu určenou funkci programu POHODA pro synchronizaci dat s aplikací mPOHODA, aby byla zajištěna vazba mezi záznamy evidovanými v aplikaci mPOHODA a záznamy programu POHODA. 
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím