Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro Mobilní aplikaceotázka

Mohu v aplikaci mPOHODA zaměstnanci omezit přístup k některým skladům?

odpověď

Pokud chcete, aby uživatel měl přístup k zásobám pouze z některých skladů, vyberte v agendě Uživatelé pro zvoleného uživatele v sekci Přístup ke skladům ty sklady, které mají být uživateli dostupné.

Je-li práce uživatele se sklady v aplikaci mPOHODA omezena, pak:

  • • položky ceníku patřící do skladu, ke kterému uživatel nemá přístup, nelze vložit do nového dokladu (uživatel nevidí položky v hlavní ani přenosové agendě Ceník)

  • • pro vkládání zásob do dokladu se nenabízejí ani komplety a soupravy obsahující položky, ke kterým nemá uživatel přístup

  • • nelze upravovat a mazat doklady obsahující položky s omezeným přístupem

  • • do vydané faktury se nepřenese kompletní přijatá objednávka nebo zálohová faktura obsahující položky s omezeným přístupem
    Do faktury se vloží pouze ty položky zdrojového dokladu, se kterými je uživatel oprávněn pracovat. V případě kompletů a souprav je přenos povolen za předpokladu, že uživatel má přístup ke všem položkám tvořících danou složenou zásobu.

Nově příchozí uživatel do firmy má automaticky zamezen přístup ke všem skladům. Uživatel s rolí Administrátor může vždy pracovat se všemi zásobami ze všech skladů.

Seznam všech omezení, které lze uživateli v aplikaci mPOHODA nastavit je popsán v nápovědě.

 

  •  

  •  

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím