Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro Mobilní aplikaceotázka

Proč se mi pokladní doklad vystavený v aplikaci mPOHODA nepřenesl do programu POHODA?

odpověď

Jednou z možných přičin je, že na pokladním dokladu není uvedena synchronizovaná hotovostní pokladna. Otevřete detail
pokladního dokladu a zkontrolujte zadání pokladny. 
 

Pokud ve formuláři dokladu není pole Hotovostní pokladna zobrazeno, pak to znamená, že z programu POHODA nebyla dosud do aplikace mPOHODA synchronizována žádná hotovostní pokladna. Takový doklad nelze přenést do programu POHODA, který při importu dat vyžaduje uvedení pokladny na dokladu. V programu POHODA v agendě Hotovostní pokladny označte přes menu Záznam a povel Synchronizace s mPOHODA ty pokladny, které chcete přenést do aplikace mPOHODA. Po provedení další synchronizace dat bude v aplikaci mPOHODA na pokladním dokladu zobrazeno pole Hotovostní pokladna, ve kterém vyberte příslušnou pokladnu. Následně v programu POHODA spusťte novou synchronizaci dat.


Pokud ve formuláři dokladu pole Hotovostní pokladna je zobrazeno, ale žádná pokladna není vyplněna, pak z programu POHODA byly do aplikace mPOHODA hotovostní pokladny importovány, ale stalo se tak, až po vytvoření daného pokladního dokladu. V takovém případně na doklad jen doplňte pokladnu a v programu POHODA spusťte novou synchronizaci dat.


Jestliže na dokladu je hotovostní pokladna uvedena, pak v hlavním seznamu pokladních dokladů na webovém rozhraní aplikace klikněte na konci řádku příslušného pokladního dokladu na ikonu vykřičníku. Zobrazí se informace, z jakého důvodu nebylo možné doklad naimportovat do programu POHODA. Upravte stav v programu POHODA nebo aplikaci mPOHODA tak, aby došlo k odstranění vady importu a proveďte novou synchronizaci dat. Pokud si nejste jisti, jak příčinu odstranit, kontaktujte podporu naší firmy na emailu hotline@stormware.cz s uvedením zobrazeného textu.


Počet nesynchronizovaných dokladů je uveden na informační ploše na kartě Synchronizace ve sloupci Chybné.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím