Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro Mobilní aplikaceotázka

K jakému datu se načítá kurz na fakturu v cizí měně?

odpověď

Aplikace mPOHODA pracuje momentálně pouze s denními kurzy devizového trhu, které stahuje každý den z České národní banky. Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30 hod. Kurzy ostatní měn se do aplikace mPOHODA nestahují.

Vybráním cizí měny se na dokladu automaticky rozbalí sekce Podrobnosti, ve které je uvedeno pole Kurz měny a do něhož se načte platný denní kurz
- Na doklad plátce DPH se kurz načítá k datu zdanitelného plnění.
- Na doklad nepodléhající zdanění DPH, resp. doklad neplátce DPH se kurz načítá k datu vystavení dokladu (k datu zápisu u objednávky).
- V případě pokladního dokladu se kurz načítá vždy k datu platby.

V poli Kurz měny se načítá poslední známý kurz. Na doklady vystavené před zveřejněním nových denních kurzů pro aktuální den se tak načítá kurz z předešlého pracovního dne. Pro nastavení správného kurzu pro aktuální den použijte po vyhlášení kurzu funkci Aktualizovat kurz.

V případě, že ve vaší firmě používáte pevné kurzy nebo kurzy z předešlého dne, zapište v poli Kurz vlastní hodnotu kurzu dokladu. Funkci pro aktualizaci kurzu v tomto případě nepoužívejte.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky