Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro Mobilní aplikaceotázka

Jak vytvořím doklad v přenesené daňové povinnosti?

odpověď

Režim přenesené daňové povinnosti (PDP) je možné v aplikaci mPOHODA nastavit:

•  u vydaných dokladů: vydaná faktura, přijatá objednávka, příjmový pokladní doklad a šablona,
•  u přijatých dokladů: přijatá faktura, výdajový pokladní doklad,

?a to buď na celý doklad nebo pouze u vybraných položek.

 

Nastavení režimu PDP na doklad

Týká-li se režim PDP všech položek dokladu, potom v sekci Podrobnosti aktivujte na dokladu volbu Přenesená daňová povinnost. Každá nově zapsaná položka na doklad, resp. nová položka přenesená z ceníku bude mít automaticky nastaven typ DPH Přenesená. Položky přenesené z jiného dokladu si drží typ DPH uvedený na zdrojovém dokladu.

Vytváříte-li kombinovaný doklad, kde se režim PDP má vztahovat pouze na určité položky, pak volbu v sekci Podrobnosti doporučujeme neaktivovat a typ DPH Přenesená nastavit přímo na detailu položky, na kterou se režim vztahuje.

Režim PDP je možné na dokladu s již zapsanými položkami aktivovat, resp. deaktivovat i dodatečně. Při zapnutí režimu zvolte v zobrazeném dialogu možnost nahrazení zadaného typu DPH Bez DPH, resp. S DPH u položek za typ Přenesená. Při vypnutí režimu se nabídne nahradit typ DPH u položek z typu Přenesená na výchozí typ DPH uvedený v agendě Nastavení dokladů.

 

U položek přijatého dokladu s typem DPH Přenesená je automaticky nastavena sazba DPH 0 %. U položek vydaného dokladu s typem DPH Přenesená je možné uvádět sazbu DPH, ale částka DPH zůstane vždy nulová.

U položek zálohové faktury nebo prodejky nelze nastavit typ DPH Přenesená. Pokud se na položky takového dokladu vztahuje režim PDP, je třeba u takové položky nastavit typ jednotkové ceny Bez DPH a sazbu DPH nastavit na 0 %.

 

Kompletní informace o režimu přenesené daňové povinnosti v aplikaci mPOHODA jsou uvedeny v nápovědě.

 

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím