Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro Mobilní aplikaceotázka

Zaměstnanec přijal pozvánku do mé firmy v aplikaci mPOHODA, ale po přihlášení nevidí vystavené doklady. Proč?

odpověď

Každý nově příchozí uživatel do firmy má automaticky přiřazenou roli Uživatel, se kteorou se pojí určitá omezení - ve výchozím stavu je uživateli zakázán přístup k dokladům jiných uživatelů (uživatel vidí pouze doklady, které sám vystavil) a k informační ploše. Změnu nastavení proveďte na detailu uživatele v agendě Uživatelé v sekci Omezení.

Seznam všech omezení, které lze uživateli v aplikaci mPOHODA nastavit je popsán v nápovědě.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky