Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Porovnání programů POHODA a PAMICA

POHODA nebo PAMICA?

Vedení údajů o zaměstnancích a zpracování mezd umožňují dva programy z vývojové dílny STORMWARE Office:

  • ekonomicko-informační systém POHODA a
  • personální a mzdový systém PAMICA.
Porovnání funkčnosti
Porovnání tiskových sestav pro jednotlivé instituce
Porovnání tiskových sestav pro firemní účely

Porovnání funkčnosti

Následující tabulka shrnuje základní rozdíly v možnostech, jaké programy POHODA a PAMICA nabízejí pro oblast vedení personalistiky a zpracovávání mezd:

Oblast Funkčnost POHODA PAMICA
rozvrh pracovní doby rovnoměrný
A 
A 
  nerovnoměrný
N 
A 
  turnusový
N 
A 
počet pracovních poměrů více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
N 
A 
evidence pracovních pozic možnost definovat pracovní pozice
N 
A 
  možnost definovat organizační strukturu
N 
A 
tvorba mzdy základní mzda - hodinová, měsíční, úkolová (nadefinovaná pole)
A 
A 
  prémie - jednou částkou 
A 
A 
  osobní ohodnocení - jednou částkou
A 
A 
  neomezený počet mzdových složek a jejich kombinací, např. více položek prémií, příplatků a náhrad
N 
A 
  možnost nadefinovat vlastní složky mzdy 
N 
A 
  kontrola zadání v průběhu zpracování mezd
N 
A 
  rozúčtování tzv. třináctých platů do průměrného výdělku
N 
A 
rozúčtování mezd účtování mezd pracovníků na střediska
A 
A 
  rozčlenění mzdy na více středisek, činností a zakázek
N 
A 
  automatické rozúčtování mzdových nákladů na střediska, činnosti a zakázky zadáním poměrů tabulkou
N 
A 
vývoj mzdy změna v aktuálním měsíci - od aktuálního měsíce dále
A 
A 
  plánování vývoje (např. zvyšování mzdy po určité době), evidence historie změn
N 
A 
přístupné mzdy aktuální rok
A 
A 
  více let, resp. všechny roky umožňující sledování vývoje mezd
N 
A 
dočasná pracovní neschopnost náhrada mzdy v minimální zákonné výši
A 
A 
  náhrada mzdy v nadstandardní výši, včetně vlivu na pojistné a daň z příjmů
N 
A 
  automatický výpočet náhrady za ztrátu na výdělku
N 
A 
překážky v práci ponížení základní mzdy
A 
A 
  použití složek nepřítomnosti - překážky na straně zaměstnavatele s možností zadání procentní sazby náhrady
A 
A 
dovolená automatický výpočet nároku na dovolenou
N 
A 
  sledování přečerpané, resp. nevyčerpané dovolené na konci kalendářního roku nebo při ukončení pracovního poměru
N 
A 
  krácení nároku na dovolenou při dlouhodobé nepřítomnosti
N 
A 
srážky provádění zákonných srážek ze mzdy (exekuce)
N 
A 
  provádění ostatních srážek ze mzdy
A 
A 
  rozlišení přednostních a nepřednostních pohledávek
N 
A 
  automatický výpočet nezabavitelné a zabavitelné části mzdy
N 
A 
docházka import dat z docházkového systému (pomocí XML komunikace)
N 
A 
statistické zjišťování sestavení a export dat pro ISPV
N 
A 
elektronická komunikace odeslání ELDP, oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), přehledu o výši pojistného, přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění
A 
A 
  Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV)
N 
A 
historie možnost sledování změn ve vystavených mzdách
N 
A 

Porovnání tiskových sestav pro firemní účely

Porovnání tiskových sestav pro jednotlivé instituce

Seznam a porovnání nejdůležitějších a nejpoužívanějších tiskových sestav určených pro nejrůznější instituce a obsažených v programech POHODA a PAMICA poskytuje tento přehled:

Instituce Tisková sestava POHODA PAMICA
správa sociálního zabezpečení evidenční list důchodového pojištění
A 
A 
  příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
A 
A 
  přehled o výši pojistného
A 
A 
  oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
A 
A 
finanční úřad potvrzení o zdanitelných příjmech
A 
A 
  prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
A 
A 
  vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
A 
A 
  vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
A 
A 
  počet zaměstnanců
A 
A 
  příloha č. 2 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti"
A 
A 
  příloha č. 3 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti"
N 
A 
  příloha č. 4 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti"
N 
A 
  žádost o proplacení daňového bonusu
A 
A 
zdravotní pojišťovna hromadné oznámení zaměstnavatele
A 
A 
  přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
A 
A 
  export dat pro elektronické podání hromadného oznámení zaměstnavatele a přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
A 
A 
úřad práce potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
A 
A 
  potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděpodobném výdělku a způsobu ukončení pracovního poměru
A 
A 
  ohlášení plnění povinného podílu
N 
A 
  doklad o výši ročního příjmu
N 
A 
  doklad o výši čtvrtletního výdělku
N 
A 
  doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen
N 
A 
banka potvrzení o průměrném čistém výdělku pro úvěry a půjčky
A 
A 
Český statistický úřad měsíční výkaz ve stavebnictví a průmyslu
N 
A 
  čtvrtletní výkaz o práci
N 
A 
  čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
N 
A 

Porovnání funkčnosti

Porovnání tiskových sestav pro firemní účely

Tato tabulka porovnává nabídku formulářů, přehledů a vzorových dokumentů pro firemní účely v programech POHODA a PAMICA:

Oblast Tisková sestava POHODA PAMICA
výplata mzdy výplatní list
A 
A 
  výplatní pásky
A 
A 
  diskrétní výplatní pásky
N 
A 
  výčetka platidel
A 
A 
  výplatnice mezd
A 
A 
  přehled mezd
A 
A 
  přehled požadovaných srážek
A 
A 
  přehled náhrad mzdy
A 
A 
  soupis sociálního pojištění
A 
A 
  soupis zdravotního pojištění
A 
A 
  soupis o dani z příjmů
N 
A 
analytické sestavy přehled průměrů (měsíčně)
N 
A 
  měsíční přehled mzdových složek (za zaměstnance)
N 
A 
  měsíční přehled mzdových složek (souhrn)
N 
A 
kontrolní sestavy kontrolní sestava složek mezd
N 
A 
  složky mezd po střediscích
N 
A 
  složky mezd po činnostech
N 
A 
  složky mezd po zakázkách
N 
A 
  kontrolní sestava složek nepřítomnosti
N 
A 
  trvalé složky mzdy po jednotlivých zaměstnancích
N 
A 
  přehled trvalých složek mezd
N 
A 
  přehled srážek po jednotlivých zaměstnancích
N 
A 
  kontrolní sestava zadaných složek srážek
N 
A 
smlouvy pracovní smlouva *
A 
A 
  mzdový výměr
A 
A 
  okamžité zrušení pracovního poměru
A 
A 
  dodatek k pracovní smlouvě
A 
A 
  dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
N 
A 
  dohoda o pracovní činnosti *
A 
A 
  dohoda o provedení práce *
A 
A 
  výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. a)
N 
A 
  zrušení pracovního poměru ve zkušební době *
A 
A 

* Oba programy obsahují šablony těchto dokumentů a vyplňují automaticky osobní údaje o konkrétním zaměstnanci a jeho pracovním poměru (samotná editace probíhá v programu Microsoft Word), generují tak hotové dokumenty.

Porovnání funkčnosti
Porovnání tiskových sestav pro jednotlivé instituce