Zápis odběratele na doklad bez vazby na adresář

Lada Kudrnová / 09. 03. 2022

Vystavujete doklady i jiným zákazníkům mimo svůj stávající okruh odběratelů? Nepřejete si je všechny evidovat ve svém adresáři? Pak vás určitě potěší novinka, kterou najdete v nejnovější verzi aplikace mPOHODA 10.1. Pojďme se podívat, co se změnilo a jak nyní vložíte odběratele na doklad bez vazby na adresář.

Intuitivnější uspořádání formuláře v dokladových agendách

Vizuálně největší změnu zaznamenáte v horní části webového formuláře agend Nabídky, Objednávky, Výdejky, Zálohové faktury, Faktury, Pokladní doklady a Prodejky. Pole pro zápis odběratele jsme přesunuli na levou stranu, čímž zase o něco zvýšíme uživatelskou přívětivost aplikace. Pokud totiž vystavujete doklady svým stálým zákazníkům, se kterými máte sjednány a v adresáři zaneseny konkrétní obchodní podmínky (např. formu úhrady, délku splatnosti či prodejní cenu), tak vás mPOHODA intuitivně navede, abyste na doklad nejprve přidali odběratele, a následná pole formuláře se již automaticky upraví dle jeho specifik, jako tomu bylo doposud.

Vzhledem k nové funkčnosti jsme také upravili podobu pole pro zápis odběratele. Nově ho najdete v bloku až o třech záložkách:

  • Fakturační adresa – na této záložce se uvádí základní adresní údaje o odběrateli, které jsou zobrazeny na dokladu, mj. název a sídlo firmy, resp. jméno a adresa fyzické osoby, IČ a DIČ
  • Dodací adresa – na této záložce se uvádí adresa místa, na které má být zboží či služba doručena; záložka je dostupná v agendách Nabídky, Objednávky, Výdejky, Zálohové faktury a Faktury
  • Kontaktní osoba – na této záložce se uvádí doplňující kontaktní údaje o odběrateli – jméno, e-mail, mobil a telefon

Vložení odběratele na doklad s vazbou na adresář

Vystavujete doklad zákazníkovi, kterého již máte zaneseného v agendě Adresář? I nadále ho můžete na doklad pohodlně přenést, a to společně se všemi evidovanými údaji, které se automaticky propíšou na příslušné záložky Fakturační adresa, Dodací adresa a Kontaktní osoba. Připomeňme si, jaké způsoby přenosu mPOHODA nabízí.
Při použití adresy s vazbou na adresář, ať už výběrem z našeptávače nebo ze seznamu odběratelů, není možné upravit na dokladu žádné z adresních polí. Úpravy je nutné provést přímo v agendě Adresář a adresu na dokladu poté aktualizovat příslušným povelem.Zápis odběratele na doklad bez vazby na adresář

Novinkou aplikace mPOHODA ve verzích Basic a Pro je možnost ručně vyplnit všechna adresní pole přímo na novém dokladu, a to včetně dodací adresy a kontaktní osoby. ?V agendách Nabídky a Objednávky je pro uložení dokladu nutné vyplnit alespoň jedno z polí Firma, resp. Jméno. Dokud přitom doklad nesynchronizujete do programu POHODA, můžete adresu nenavázanou na agendu Adresář kdykoliv upravit.
Přenos dokladů s odběratelem bez vazby na adresář

Zadali jste na doklad adresu bez vazby na adresář a nyní byste chtěli přenést zbývající údaje z jiného dokladu (např. přenést údaje z objednávky do právě vystavované faktury)? V přenosové agendě se vám nabídnou všechny doklady bez ohledu na odběratele. Při přenosu označených dokladů do toho cílového však mPOHODA ověří, zda jsou adresy v polích Firma/Jméno, Ulice a číslo popisné, Obec a PSČ shodné, a v případě odlišnosti k přenosu nedojde.


Byl tento článek užitečný? Dejte o něm vědět ostatním.

Facebook      Twitter      LinkedIn      E-mail


Mohlo by vás také zajímat