Školení

Vyberte pobočku

Všechny pobočky
Praha

31. 7. 2024

Pokročilá nastavení, upomínky

Osvojte si speciální operace v Pamice

Personální a mzdový systém je ve firmě nepostradatelný. Proto je také tak důležité, aby ho mzdové účetní dokázaly ovládat co nejefektivněji. V následujícím školení vám proto naši lektoři představí pokročilé funkce a poradí, jak si některé postupy osvojit, abyste s nimi nemuseli trávit více času, než je nezbytně nutné. Po absolvování tohoto kurzu ale také budete vědět, jak si program PAMICA přizpůsobit svým potřebám, jak ho připravit k napojení na docházkový systém či jak pracovat s doplňkovými personálními agendami.
 

Smluvní podmínky

Školení jsou organizována podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny standardizovaných kurzů jsou platné pro jednoho účastníka a jsou uvedeny bez DPH. Změnit termín kurzu nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu školení. Cena školení není vratná v případě, že se přihlášený účastník školení nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků prezenčního školení menší než 3, resp. online školení menší než 5, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout toto školení na jiný termín nebo jej sloučit se školením vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.

V případě online školení využíváme program Microsoft Teams (aplikaci není potřeba do počítače instalovat, stačí kliknout na zaslaný webový odkaz), případně obdobnou aplikaci. Objednatel je povinen otestovat před zahájením školení kvalitu svého internetového připojení a funkčnost systémových prostředků (mikrofon, kamera) nezbytných pro realizaci online přenosu. Případné nedostatky na straně Objednatele nejsou důvodem k reklamaci školení. Je zakázáno pořizovat záznam školení, dále jej zveřejňovat či předávat dalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙