Školení

Vyberte pobočku

Není vybráno

Sklady – Doklady, zásoby, inventura

Poradíme vám, jak využít propojení agend při skladových operacích

Příjemka, výdejka, nabídka, poptávka, objednávka, faktura – hlavní doklady, ve kterých se pravidelně objevují vaše skladové zásoby a které jsou v programu POHODA vzájemně velmi úzce provázány. Zapomeňte proto na neustálé ruční vyplňování jednotlivých položek pokaždé, když zásoba postoupí ve svém skladovém oběhu do navazujícího dokladu. Zúčastněte se našeho školení a zjistěte, jak a do kterých dokladů můžete pohodlně přenášet kompletní informace z již vystavených dokladů, příp. z agendy Zásoby. V druhé části kurzu se pak podíváme na zoubek rychlému zpracování inventury.
 

Smluvní podmínky

Školení jsou organizována podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny standardizovaných kurzů jsou platné pro jednoho účastníka a jsou uvedeny bez DPH. Změnit termín kurzu nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu školení. Cena školení není vratná v případě, že se přihlášený účastník školení nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků školení menší než 3, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout toto školení na jiný termín nebo jej sloučit se školením vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.

V případě online školení využíváme program Microsoft Teams (aplikaci není potřeba do počítače instalovat, stačí kliknout na zaslaný webový odkaz), případně obdobnou aplikaci. Objednatel je povinen otestovat před zahájením školení kvalitu svého internetového připojení a funkčnost systémových prostředků (mikrofon, kamera) nezbytných pro realizaci online přenosu. Případné nedostatky na straně Objednatele nejsou důvodem k reklamaci školení. Je zakázáno pořizovat záznam školení, dále jej zveřejňovat či předávat dalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙