Školení

Vyberte pobočku

Všechny pobočky
Brno

30. 7. 2024

Praha

9. 9. 2024

Daňová evidence – Nastavení, doklady

Pomůžeme vám nastartovat správnou evidenci příjmů a výdajů v Kč

Postavte svůj business na pevných základech a osvojte si základní principy vedení daňové evidence v programu POHODA, respektující aktuální legislativní požadavky. Na našem školení si pod vedením zkušeného lektora postupně projdete důležité volby v globálním a uživatelském nastavení Pohody, vyzkoušíte si vystavit fakturu a zjistíte, jak evidovat i ostatní pohledávky. V druhé části kurzu se zaměříme i na základní doklady nákladové strany a na závěr si představíme nejdůležitější knihu daňové evidence – peněžní deník.
 

Smluvní podmínky

Školení jsou organizována podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny standardizovaných kurzů jsou platné pro jednoho účastníka a jsou uvedeny bez DPH. Změnit termín kurzu nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu školení. Cena školení není vratná v případě, že se přihlášený účastník školení nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků prezenčního školení menší než 3, resp. online školení menší než 5, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout toto školení na jiný termín nebo jej sloučit se školením vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.

V případě online školení využíváme program Microsoft Teams (aplikaci není potřeba do počítače instalovat, stačí kliknout na zaslaný webový odkaz), případně obdobnou aplikaci. Objednatel je povinen otestovat před zahájením školení kvalitu svého internetového připojení a funkčnost systémových prostředků (mikrofon, kamera) nezbytných pro realizaci online přenosu. Případné nedostatky na straně Objednatele nejsou důvodem k reklamaci školení. Je zakázáno pořizovat záznam školení, dále jej zveřejňovat či předávat dalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙