Školení

Vyberte pobočku

Všechny pobočky
Hradec Králové

8. 8. 2024

Praha

12. 8. 2024

Ostrava

1. 10. 2024

Účetnictví – Majetek, saldo

Pokročilé účetní operace pod drobnohledem

042/321, 022/042, 551/082 – tři zdánlivě jednoduché majetkové operace, za kterými se v pozadí skrývá celá řada legislativních pouček, principů a pravidel. Abyste se v nich dokázali co nejrychleji zorientovat a mohli je správně aplikovat v každodenní praxi, zařadili jsme do bloku Účetnictví v programu POHODA i tento kurz. Kromě účtování dlouhodobého, drobného a leasingového majetku v Pohodě si navíc posvítíme i na další pokročilé operace a funkce, například na saldo a možnosti jeho sestavení nebo účtování časového rozlišení a opravných položek.
 

Smluvní podmínky

Školení jsou organizována podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny standardizovaných kurzů jsou platné pro jednoho účastníka a jsou uvedeny bez DPH. Změnit termín kurzu nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu školení. Cena školení není vratná v případě, že se přihlášený účastník školení nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků prezenčního školení menší než 3, resp. online školení menší než 5, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout toto školení na jiný termín nebo jej sloučit se školením vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.

V případě online školení využíváme program Microsoft Teams (aplikaci není potřeba do počítače instalovat, stačí kliknout na zaslaný webový odkaz), případně obdobnou aplikaci. Objednatel je povinen otestovat před zahájením školení kvalitu svého internetového připojení a funkčnost systémových prostředků (mikrofon, kamera) nezbytných pro realizaci online přenosu. Případné nedostatky na straně Objednatele nejsou důvodem k reklamaci školení. Je zakázáno pořizovat záznam školení, dále jej zveřejňovat či předávat dalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙