Školení

Vyberte pobočku

Všechny pobočky
Praha

3. 10. 2023

6. 11. 2023

Hradec Králové

10. 10. 2023

Olomouc

10. 10. 2023

Ostrava

14. 11. 2023

12. 12. 2023

Účetnictví – Základní nastavení

Začněte účtovat v Pohodě

Úvodní kurz k tématu účetnictví je ideální pro základní orientaci v účetních agendách v programu POHODA. Náš lektor vás provede příslušnými agendami, jejich nastavením a praktickým použitím. A protože nejvíce se naučíme při praxi, sami si budete moci i jednotlivé úkony vyzkoušet. Získáte tak potřebný základ pro zahájení účtování v programu POHODA a zároveň toto školení slouží jako pomyslný odrazový můstek pro absolvování zbylých 3 kurzů účetnictví.
 

Smluvní podmínky

Školení jsou organizována podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny standardizovaných kurzů jsou platné pro jednoho účastníka a jsou uvedeny bez DPH. Změnit termín kurzu nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu školení. Cena školení není vratná v případě, že se přihlášený účastník školení nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků školení menší než 3, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout toto školení na jiný termín nebo jej sloučit se školením vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.

V případě online školení využíváme program Microsoft Teams (aplikaci není potřeba do počítače instalovat, stačí kliknout na zaslaný webový odkaz), případně obdobnou aplikaci. Objednatel je povinen otestovat před zahájením školení kvalitu svého internetového připojení a funkčnost systémových prostředků (mikrofon, kamera) nezbytných pro realizaci online přenosu. Případné nedostatky na straně Objednatele nejsou důvodem k reklamaci školení. Je zakázáno pořizovat záznam školení, dále jej zveřejňovat či předávat dalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙