Školení

Vyberte pobočku

Všechny pobočky
Olomouc

18. 10. 2023

Hradec Králové

19. 10. 2023

Praha

24. 10. 2023

29. 11. 2023

Ostrava

9. 11. 2023

Mzdy

Zpracování mezd v Pohodě krok za krokem

Mzdy patří mezi ty nejzásadnější a také nejnáročnější oblasti v programu, a proto je důležité, aby vše fungovalo perfektně. Co se týče aktuální legislativy, na program POHODA je 100% spolehnutí. A se samotnou funkčností vám poradíme v našem kurzu – společně s lektorem se seznámíte se mzdovými agendami a naučíte se je efektivně používat, ať už jde o vystavení mzdy, její zaúčtování, tiskové sestavy nebo třeba práci s eNeschopenkou.
 

Smluvní podmínky

Školení jsou organizována podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny standardizovaných kurzů jsou platné pro jednoho účastníka a jsou uvedeny bez DPH. Změnit termín kurzu nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu školení. Cena školení není vratná v případě, že se přihlášený účastník školení nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků školení menší než 3, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout toto školení na jiný termín nebo jej sloučit se školením vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.

V případě online školení využíváme program Microsoft Teams (aplikaci není potřeba do počítače instalovat, stačí kliknout na zaslaný webový odkaz), případně obdobnou aplikaci. Objednatel je povinen otestovat před zahájením školení kvalitu svého internetového připojení a funkčnost systémových prostředků (mikrofon, kamera) nezbytných pro realizaci online přenosu. Případné nedostatky na straně Objednatele nejsou důvodem k reklamaci školení. Je zakázáno pořizovat záznam školení, dále jej zveřejňovat či předávat dalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙