Školení
Vyberte si termín

26. 6. 2024

Homebanking

Ušetřete čas při zpracování plateb díky automatickým funkcím Pohody

Digitalizace zvolna prostupuje různými oblastmi podnikání a přináší s sebou celou řadu příležitostí, jak přeměnit zažité pracovní postupy, a získat tak konkurenční výhodu. Současná zrychlená doba například akcelerovala zájem účetních o stále větší automatizaci rutinních činností. Věděli jste, že v programu POHODA ušetříte spoustu času stráveného přepisováním bankovních výpisů, likvidací dokladů a správným zaúčtováním díky agendě Homebanking? Na našem online školení si ukážeme, jak si takové „domácí bankovnictví“ můžete v Pohodě založit a efektivně spravovat.
 

Smluvní podmínky

Školení jsou organizována podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny standardizovaných kurzů jsou platné pro jednoho účastníka a jsou uvedeny bez DPH. Změnit termín kurzu nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu školení. Cena školení není vratná v případě, že se přihlášený účastník školení nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků prezenčního školení menší než 3, resp. online školení menší než 5, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout toto školení na jiný termín nebo jej sloučit se školením vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.

V případě online školení využíváme program Microsoft Teams (aplikaci není potřeba do počítače instalovat, stačí kliknout na zaslaný webový odkaz), případně obdobnou aplikaci. Objednatel je povinen otestovat před zahájením školení kvalitu svého internetového připojení a funkčnost systémových prostředků (mikrofon, kamera) nezbytných pro realizaci online přenosu. Případné nedostatky na straně Objednatele nejsou důvodem k reklamaci školení. Je zakázáno pořizovat záznam školení, dále jej zveřejňovat či předávat dalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙