Školení
Vyberte si termín

15. 8. 2024

Úvod do finanční analýzy

Zjistěte, v jakých prostředcích se skrývá nevyužitý finanční potenciál

Každé podnikání stojí na několika pilířích, přičemž jedním z nich jsou finanční zdroje. Věnujte svému finančnímu kapitálu odpovídající péči a odhalte, v jakých prostředcích se skrývá nevyužitý potenciál – v programu POHODA k tomu využijete speciální agendu Analýza. Během tohoto nadstavbového kurzu si na praktických příkladech procvičíme možnosti tvorby základních vzorců a analýzu účetních dat pomocí vybraných poměrových ukazatelů finanční analýzy. Součástí školení je také analýza cash-flow, kterou si ukážeme na příkladu uvedeném v Českém účetním standardu č. 23.

Součástí tohoto školení není detailní rozbor struktury účtového rozvrhu a detailní návrh analýzy cash-flow pro jednotlivé účastníky školení. Tato témata s vámi rádi probereme v rámci individuální konzultace.
 

Smluvní podmínky

Školení jsou organizována podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny standardizovaných kurzů jsou platné pro jednoho účastníka a jsou uvedeny bez DPH. Změnit termín kurzu nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu školení. Cena školení není vratná v případě, že se přihlášený účastník školení nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků prezenčního školení menší než 3, resp. online školení menší než 5, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout toto školení na jiný termín nebo jej sloučit se školením vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.

V případě online školení využíváme program Microsoft Teams (aplikaci není potřeba do počítače instalovat, stačí kliknout na zaslaný webový odkaz), případně obdobnou aplikaci. Objednatel je povinen otestovat před zahájením školení kvalitu svého internetového připojení a funkčnost systémových prostředků (mikrofon, kamera) nezbytných pro realizaci online přenosu. Případné nedostatky na straně Objednatele nejsou důvodem k reklamaci školení. Je zakázáno pořizovat záznam školení, dále jej zveřejňovat či předávat dalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙