Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Aktualizace k verzi TAX 2022

Update TAX, rel. 6802

K dispozici od: 13. 1. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6801

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2021. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 – vzor č. 32, včetně příloh.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2021.

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2021. Pro zdaňovací období 2021 je platný tiskopis MFin 5405 – vzor č. 27. Aktualizována byla příloha Samostatný list k příloze č. 3 MFin 5405a – vzor č. 3.

Za zdaňovací období 2021 lze také vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Pro rok 2021 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405/D - vzor č. 4.

Závislá činnost

Zaktualizovali jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 24. Aktualizována byla také Příloha č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 21. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Umožnili jsme také vystavení tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2021 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 18. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Ostatní

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2022.

Update TAX, rel. 6801

K dispozici od: 6. 1. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6800

Silniční daň

Je umožněno elektronické podání Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2021 na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

V nové verzi programu TAX jsme aktualizovali tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022, MFin 5450 – vzor č. 18. Aktualizovány byly také související přílohy: List k dani ze staveb a jednotek, MFin 5533 – vzor č. 6 a Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek, MFin 5535 – vzor č. 5. Zároveň byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2022, MFin 5450/1 – vzor č. 23.

Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Závislá činnost

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 26.

Daň z příjmů

Vytváříte-li Přiznání k dani z příjmů načtením dat z programu POHODA a v Průvodci zavedením přiznání k dani z příjmů zatrhnete volbu Načíst včetně výkazů (zatrhněte v případě, že máte zaúčtovanou daň z příjmů), můžete si nově zvolit, v jakém rozsahu chcete Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty načíst. Dosud bylo možné načíst uvedené výkazy vždy jen v plném rozsahu.

Ostatní

U kontrolního hlášení Finanční správa dočasně vyžaduje, aby bylo podání před kontrolou dat digitálně podepsáno. Z tohoto důvodu bude kontrola podání na portále EPO provedena až při vlastním online podání. V případě zjištění chyb zobrazí program TAX upozornění s možností zrušení podání.

Při odeslání kontrolního hlášení do datové schránky nebo uložením datové věty do souboru pro ruční podání se kontrola neprovede, proto doporučujeme dočasně používat online podání.

Zaktualizovali jsme URL adresu pro elektronická podání výkazů Finanční správy na portál EPO.

Byla aktualizována databáze zdravotních pojišťoven.