Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

Aktualizace k verzi TAX 2021

Update TAX, rel. 6702

K dispozici od: 13. 1. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6701

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2020. V programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405 – vzor č. 26, včetně příloh. Aktualizované byly také přílohy: Příloha č. 1 MFin 5405/P1 – vzor č. 16, Příloha č. 2 MFin 5405/P2 – vzor č. 16 a Příloha č. 3 MFin 5405/P3 – vzor č. 16.

Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020.

Za zdaňovací období 2020 lze také vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). V programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405/D – vzor č. 3. Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2020. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 – vzor č. 31, včetně příloh.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2020.

Závislá činnost

Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020 včetně příloh, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2020 včetně přílohy a Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí pro rok 2021 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Registrace

Byly aktualizovány tiskopisy Přihláška k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 – vzor č. 21, Přihláška k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 – vzor č. 22 a Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 – vzor č. 8 a Žádost o zrušení registrace, MFin 5129 – vzor č. 5. Uvedené tiskopisy je možné podat elektronicky na daňový portál Finanční správy ČR.

Ostatní

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2021.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6701

K dispozici od: 6. 1. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6700

Daň z nemovitých věcí

V nové verzi programu TAX jsme aktualizovali tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, MFin 5450 – vzor č. 17. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 548/2020 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 ve verzi 6700, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.

Závislá činnost

Zaktualizovali jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 23. Aktualizovány byly také související přílohy: Příloha č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 20, Příloha č. 2, MFin 5330 – vzor č. 15, Příloha č. 3, MFin 5490 – vzor č. 17 a Příloha č. 4, MFin 5531 – vzor č. 12.

K dispozici je tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 18, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 14.

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 25.

Zapracovali jsme tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, MFin 5478 – vzor č. 16.

Registrace

Byl aktualizován tiskopis Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 – vzor č. 8 včetně možnosti podání na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z přidané hodnoty

Zaktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty MFin 5401 – vzor č. 22, včetně pokynů. Nový tiskopis se poprvé použije za zdaňovací období leden 2021, resp. 1. čtvrtletí 2021.