Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi 2019

Update TAX, rel. 6502

K dispozici od: 18. 1. 2019

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2019, rel. 6500 (resp. 6501)

Popis update:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. Jednotlivé sekce sociálního pojištění byly upraveny tak, aby co nejvíce odpovídaly formuláři Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme údaje zkontrolovat. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR, Oborovou zdravotní pojišťovnu a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2018. Také sekce pro zdravotní pojištění byly více přizpůsobeny jednotlivým polím přehledu. Pokud máte přiznání k dani z příjmů FO za rok 2018 již vystavené ve starší verzi, doporučujeme hodnoty v sekcích pro zdravotní pojištění zkontrolovat.
 • Bylo ošetřeno generování XML souboru pro Přiznání k dani z příjmů FO a Přiznání k dani z příjmů FO - závislá činnost pro případy, kdy v přiznání není uvedeno daňové zvýhodnění na dítě.

Výkazy

 • Pro nevýdělečné organizace a podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví lze vystavit výkazy za rok 2019.

Daň z přidané hodnoty

 • Je umožněno vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2019. Uvedené tiskopisy je možné podat i elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Silniční daň

 • Do tiskové sestavy Přehled daňové povinnosti již korektně vstupují všechny hodnoty, tedy i informace o uhrazených zálohách a přeplatku, resp. nedoplatku na dani silniční.

Daň z nemovitých věcí

 • Bylo ošetřeno nekorektní chování programu při odmazání pozemků a staveb v řádném a opravném řádném přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • V tiskové sestavě Příloha č. 2A - Byt a nebytový prostor za rok 2018 a starší roky se již vyplňují řádky týkající se vytápění bytu, tj. řádky 37 - 40.

Daň z hazardních her

 • Přiznání k dani z hazardních her je možné vystavit pro zdaňovací období roku 2019. Tiskopis lze podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Ostatní

 • Bylo ošetřeno vícenásobné spuštění nesíťové varianty programu TAX jedním uživatelem při vzdáleném připojení.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2019, rel. 6501 ze dne 3. 1. 2019:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2018. V programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405 - vzor č. 25, včetně příloh.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018.
 • Za zdaňovací období 2018 lze vystavit také Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Pro rok 2018 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405/D - vzor č. 2. Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a Revírní bratrskou pokladnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2018.

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2018. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 - vzor č. 29, včetně příloh.
 • Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2018.

Závislá činnost

 • Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2018 včetně přílohy je nyní možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2019 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň silniční

 • Na daňový portál je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani silniční za část roku 2019.

Registrace

 • Na Daňový portál Finanční správy ČR bylo umožněno elektronické podání Přihlášky k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 - vzor č. 20, Přihlášky k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 - vzor č. 20 a Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 - vzor č. 6.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 - vzor č. 6 a Žádost o zrušení registrace, MFin 5129 - vzor č. 3. Uvedené tiskopisy je možné podat elektronicky na daňový portál.

Ostatní

 • Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2019.