Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky ve verzi TAX 2019

Popisovaná verze:
TAX 2019, release 6500, 18. 12. 2018
Vztaženo k verzi:
TAX 2018, release 6400
Aktualizace:
TAX release 6509,
vydáno 14. 10. 2019

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

E-mailové služby

Potřebujete PDF dokumenty vytvořené z programu TAX odesílat klientům prostřednictvím vlastního e-mailového klienta? Potom se vám bude hodit možnost nastavení SMTP klienta, kterou naleznete ve variantě TAX Profi.

Na jednom místě provedete výběr e-mailové služby a nastavení komunikace, vzhledu výchozí zprávy i ukládání příloh e-mailu

Jako výchozí je u každého uživatele nastaven e-mailový klient. Jedná se o standardní službu, při níž TAX automaticky použije výchozího poštovního klienta operačního systému, např. Microsoft Office Outlook. V případě, že využíváte právě aplikaci Microsoft Office Outlook, můžete u e-mailového klienta využít možnost MS Outlook (COM). Při tomto nastavení program odešle PDF dokumenty prostřednictvím rozhraní COM namísto standardního rozhraní MAPI.

Volba SMTP umožňuje odesílání zpráv prostřednictvím protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Tento způsob komunikace vyžaduje nastavení adresy poštovního SMTP serveru a e-mailové adresy. Volitelně si můžete přednastavit také přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), nastavit výchozí e-mailovou zprávu, příp. si nadefinovat složku pro ukládání příloh e-mailů. Prostřednictvím povelu Test připojení je možné komunikaci ověřit.

Každý uživatel si může v agendě Uživatelské nastavení v sekci E-mailový klient vybrat jednu ze dvou služeb, buď výchozího e-mailového klienta, nebo SMTP poštovního klienta.

Pokud u vás dojde k situaci, že u určitého poplatníka potřebujete použít jiné údaje pro e-mailového klienta, využijete k tomu stejnojmennou sekci v agendě Nastavení poplatníka. Zde zadané údaje se použijí pouze pro zvoleného poplatníka a jsou upřednostněny před nastavením e-mailového klienta v agendě Uživatelské nastavení.

V případě volby SMTP protokolu se při odesílání PDF dokumentů zobrazí dialogové okno Odeslání e-mailu, ve kterém máte možnost upravit e-mailovou adresu, přidat nebo upravit předmět a text zprávy, případně vložit další přílohy. Tyto přílohy mohou být uloženy i mimo program TAX.

Pokud pro odeslání e-mailů použijete protokol SMTP, zobrazí se veškeré poslané e-maily v nově přidané agendě Odeslané e-maily. Nedojde-li ke správnému odeslání požadovaného e-mailu, můžete ho upravit a pokusit se ho přímo z této agendy odeslat znovu.

Agendu Odeslané e-maily naleznete v nabídce Soubor/Datová komunikace.

Všechny zprávy odeslané prostřednictvím SMTP protokolu najdete v agendě Odeslané e-maily

Šablony e-mailových zpráv zrychlí a zjednoduší posílání PDF dokumentů z programu TAX.

Pro často používané texty e-mailových zpráv, případně pro zprávy často posílané na stejné e-mailové adresy si můžete vytvořit vlastní šablony. V šabloně tak můžete mít připravenou strukturu celé zprávy – předmět, text, přílohy i podpis. Při odesílání e-mailu stačí vybrat konkrétní šablonu, je-li to nutné, zprávu ještě upravit, a poté rovnou odeslat.

Vlastní šablony vytvoříte přímo z dialogového okna Odeslání e-mailu pomocí povelu Převést na šablonu. Pro zahájení výběru šablony slouží možnost Použít šablonu, po jejímž zvolení se nabídne seznam uložených šablon k výběru. Pokud jste si v nastavení e-mailových služeb nadefinovali výchozí e-mailovou zprávu, bude každý nový e-mail automaticky obsahovat údaje podle tohoto vzoru.

Při výběru nebo ukládání nové šablony e-mailových zpráv můžete pomocí tlačítka Editovat nebo Smazat jednotlivé šablony upravovat nebo odstranit

SMTP e-mailová služba umožňuje z programu TAX posílat PDF dokumenty také hromadně.

Potřebujete-li e-mailem odeslat např. Opis osobních údajů několika svým klientům, nemusíte každý z nich odesílat zvlášť, ale můžete použít hromadné odeslání PDF dokumentů. Opis osobních údajů pro vybrané klienty sice odešlete najednou, ale každý klient najde u svého e-mailu přiložený pouze ten svůj.

Po stisku povelu Odeslat vše e-mailem, který naleznete pod tlačítkem PDF v dialogovém okně Tisk, se otevře nová zpráva v SMTP klientovi elektronické pošty. Tato zpráva bude odeslána na e-mailové adresy uvedené ve formulářích jednotlivých poplatníků a bude k ní přiložen vždy odpovídající PDF dokument. Další postup odesílání je shodný jako v případě odesílání jednoho PDF souboru.

Datová komunikace

V agendě Odeslané datové zprávy jsme provedli drobné úpravy vzhledu a zapracovali jsme nové funkce pro práci s datovými zprávami.

V poli OdKomu jsme pro větší přehled doplnili za ID datové schránky také majitele schránky.

Z pole Přílohy nyní můžete odeslanou přílohu přímo otevřít, a to buď dvojklikem myši, nebo přes pravé tlačítko myši a možnost Otevřít soubor. Ze zobrazeného menu máte možnost otevřít i samotné umístění souboru. To vše samozřejmě za předpokladu, že umístění i soubor na disku stále existuje.

Povel Znovu odeslat jsme přesunuli do menu Záznam a do místní nabídky agendy. Povel se tak nyní nachází na totožném místě jako stejnojmenný povel v agendě Odeslané e-maily, která je také novinkou této verze programu TAX.

Odeslanou přílohu můžete nově přímo otevřít z pole Přílohy

Jednotlivé záznamy odeslaných zpráv se nyní v agendě zobrazují dle nastaveného filtru.

Ve stavovém řádku agendy Odeslané datové zprávy máte nově možnost zvolit, zda chcete v agendě vidět všechny záznamy odeslaných zpráv, nebo pouze záznamy z aktuálního roku. Filtrování je prováděno na základě data ve sloupci Datum odeslání.

Snadno si určíte, jestli chcete zobrazit všechny záznamy odeslaných zpráv, nebo pouze ty z aktuálního roku

V souvislosti s úpravami agendy Odeslané datové zprávy jsme zapracovali také tiskové sestavy Seznam odeslaných datových zpráv a Seznam odeslaných datových zpráv (rozšířené), abyste si mohli v případě potřeby vytisknout kompletní přehled poslaných zpráv, příp. pouze jejich výběr.

Díky nové sestavě budete mít přehled o odeslaných zprávách

Používáte pro odesílání přiznání a dalších dokumentů datovou schránku a chtěli byste si pro archivaci vytisknout potvrzení o odeslání datové zprávy? Potom můžete použít novou tiskovou sestavu Dodejka/Doručenka datové zprávy.

U záznamů, které mají navázanou doručenku z datové schránky, se zobrazí sestava Dodejka/Doručenka datové zprávy

V agendě Odeslané datové zprávy nově naleznete v dialogovém okně Tisk také tiskovou sestavu Dodejka/Doručenka datové zprávy. Sestava se zobrazí pouze u těch záznamů, které mají navázanou doručenku z datové schránky. Zda záznamy obsahují vazbu na doručenku, či nikoliv, poznáte pomocí sloupce Doručenka, který si můžete volitelně přidat mezi sloupce agendy.

Sloupec Doručenka si do tabulky agendy vložíte prostřednictvím povelu Sloupce… z místní nabídky.

Díky sloupci Doručenka poznáte, jestli záznamy obsahují vazbu na doručenku

Chtěli byste u záznamu odeslané zprávy vidět její aktuální stav v datové schránce? Nyní můžete zjistit stav zprávy, resp. zpráv dle informace z datové schránky kdykoliv budete potřebovat.

Do menu Záznam i do místní nabídky agendy jsme umístili povel Zjistit stav zprávy.

Pomocí nového povelu si můžete ověřit stav zprávy v datové schránce

Po zvolení tohoto povelu se program TAX spojí s nastavenou datovou schránkou a pomocí ID zprávy ověří stav zprávy v datové schránce. Zjištěný stav zapíše systém do pole Stav zprávy a zároveň aktualizuje i hodnotu v poli Stav k datu, který indikuje datum a čas posledního ověření stavu. Program TAX dále naplní záložku Události zprávy daty získanými z doručenky.

Na záložce Události zprávy vidíte data získaná z doručenky

Zjistit stav zpráv můžete i u více záznamů najednou, a to pomocí povelu Zjistit hromadně stav zpráv, který naleznete také v menu Záznam.

Pomocí funkcí pro zjišťování stavu zpráv je možné doplnit aktuální stav zprávy také k záznamům, které již v agendě Odeslané datové zprávy existovaly před instalací nové verze TAX 6500. Tímto způsobem se k záznamům přiřadí také doručenka datové zprávy a vy budete mít možnost vytisknout sestavu Dodejka/Doručenka datové zprávy.

V agendě Odeslané datové zprávy jsme do menu Záznam přidali funkce Exportovat doručenku (ISDS), Importovat doručenku (ISDS) a Navázat doručenku (ISDS).

Nově funkce najdete v menu Záznam v agendě Odeslané datové zprávy

Prostřednictvím funkce Exportovat doručenku (ISDS) můžete soubor příslušné datové zprávy uložit na disk ve formátu ZFO.

Pokud datovou zprávu neodešlete z programu TAX, ale přímo z vaší datové schránky, máte možnost načíst doručenku ve formátu ZFO do programu TAX dodatečně. Stačí jen z datové schránky uložit doručenku ve formátu ZFO na váš disk a v programu TAX následně zvolit povel Importovat doručenku (ISDS). Povel zobrazí Průvodce importem doručenky datové zprávy, ve kterém zadáte cestu k uloženému souboru.

Datovou zprávu si do programu TAX můžete načíst dodatečně, a to pomocí tohoto průvodce

Po dokončení průvodce se do agendy Odeslané datové zprávy vloží nový záznam s údaji z vaší doručenky.

Program TAX tak můžete využít i jako archiv odeslaných datových zpráv pro situace, kdy starší doručenky datových zpráv již nejsou nadále v datové schránce k dispozici. V programu TAX k odmazání záznamů odeslaných zpráv nedochází, a tak máte své potvrzení o odeslání datové zprávy stále po ruce.

Funkci Navázat doručenku (ISDS) využijí zejména uživatelé, kteří mají uložené doručenky z datové schránky ve formátu ZFO na disku a chtějí tyto soubory spárovat se záznamem v agendě Odeslané datové zprávy. Na požadovaném záznamu v agendě se po zvolení povelu zobrazí Průvodce navázáním doručenky datové zprávy a vy obdobně jako v případě importu doručenky zadáte cestu k souboru ve formátu ZFO. Po dokončení průvodce bude k vybranému záznamu navázaná doručenka, čímž se vám opět zpřístupní i tisková sestava Dodejka/Doručenka datové zprávy.

Uvítali byste možnost označit přiznání podané datovou schránkou příznakem El. odesláno automaticky zároveň s odesláním zprávy? Tuto možnost vám nabídne nová verze programu TAX.

Po odeslání datové zprávy prostřednictvím Průvodce pro elektronické podání se zobrazí již vám známé hlášení o úspěšném odeslání zprávy. A právě do této hlášky jsme implementovali možnost označit přiznání příznakem o jeho podání. Jedná se o volbu Označit přiznání příznakem El. odesláno, která bude ve výchozím stavu vždy zatržená.

Stačí zatrhnout označenou volbu a přiznání se vám označí příznakem El. odesláno

Příznak El. odesláno lze samozřejmě i nadále přidat, resp. odebrat z přiznání ručně, a to prostřednictvím povelu Záznam/Elektronicky odesláno v příslušné agendě přiznání.

Z nabídky Záznam jednotlivých agend přiznání jsme odstranili povel Otevřít el. podání. Přepnout se na záznam o elektronickém odeslání přiznání můžete nyní z nové záložky El. podání, kterou naleznete v agendách takových přiznání, které lze podat elektronicky.

Nově se na záznam o elektronickém odeslání přiznání přepnete z nové záložky

Na záložku El. podání se automaticky vytvoří záznam o odeslání v případě, že přiznání podáte na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) nebo datovou schránkou prostřednictvím Průvodce pro elektronické podání. Dvojklikem myši nebo pomocí povelu Otevřít podání v místní nabídce záložky se můžete přepnout do agendy Elektronická podání, resp. Odeslané datové zprávy na samotný záznam o odeslání.

Prostřednictvím místní nabídky na záložce El. podání můžete kromě povelu pro otevření podání využít i další nové funkce programu TAX. K přiznání máte nyní například možnost dodatečně připojit záznam o jeho podání nejen z agendy Elektronická podání, ale také z agendy Odeslané datové zprávy.

Připojit potvrzení o podání ke zdrojovému přiznání jste dosud mohli pouze z agendy Elektronická podání směrem do agendy příslušného přiznání. Nově můžete potvrzení připojit také z agendy přiznání, a to jak směrem do agendy Elektronická podání, tak i do agendy Odeslané datové zprávy. Po kliknutí na povel Připojit el. podání -> vás program TAX přepne do agendy Elektronická podání, kde vám již dle druhu přiznání nabídne takové záznamy, jež lze k přiznání připojit. Po výběru příslušného záznamu zvolte v hlavní nabídce povel Přenést do dokladu, čímž se potvrzení podání naváže na zdrojové přiznání. Povel Připojit záznam ISDS -> otevře agendu Odeslané datové zprávy, kde vám zobrazí všechny dosud nenavázané záznamy. Po výběru vámi požadovaného záznamu opět zvolte v hlavní nabídce povel Přenést do dokladu, kterým spárujete záznam o odeslání datové zprávy s vybraným přiznáním.

Díky novým povelům připojíte záznam z agendy Elektronická podání, resp. Odeslané datové zprávy

Pokud jste potvrzení o podání navázali omylem na nesprávné přiznání, můžete tuto vazbu zrušit pomocí povelu Odpojit podání. I tento povel naleznete v místní nabídce záložky El. podání. Povel je aktivní u všech záznamů z agendy Odeslané datové zprávy. V případě záznamů z agendy Elektronická podání je možné povel využít pouze u záznamů, které byly k přiznání připojeny dodatečně.

Stejně jako v agendě Odeslané datové zprávy máte možnost dodatečně načíst doručenku ve formátu ZFO do programu TAX i přes záložku El. podání. Zvolte povel Importovat doručenku (ISDS) a v Průvodci importem doručenky datové zprávy zadejte cestu k uloženému souboru. Po dokončení průvodce se do agendy Odeslané datové zprávy vloží záznam s údaji z vaší doručenky, který bude zároveň ihned spárovaný s vybraným přiznáním.

Díky povelu Importovat doručenku (ISDS)… si můžete načíst doručenku ve formátu ZFO

Z dřívější verze programu TAX je vám již jistě známá možnost zobrazení razítka na přiznání podaném na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO). Chtěli byste mít tuto možnost i v případě odeslání přiznání datovou schránkou? Nová verze programu TAX vám to umožní.

Na záložce El. podání u daného přiznání je pro zobrazení razítka nejdříve nutné označit záznam, jehož razítko chcete na tiskové sestavě zobrazit. K označení záznamu je určen povel Oficiální v místní nabídce záložky. V případě, že odešlete přiznání na EPO nebo datovou schránkou pomocí Průvodce pro elektronické podání, bude záznam označen jako oficiální automaticky. Pokud k přiznání připojíte potvrzení o odeslání z agendy Elektronická podání nebo Odeslané datové zprávy dodatečně a požadujete razítko tohoto potvrzení zobrazit na sestavě, je třeba zatrhnout volbu Oficiální v místní nabídce ručně.

Jestliže chcete zobrazit razítko na přiznání podaném na Daňový portál Finanční správy (EPO), je potřeba mít záznam označený jako Oficiální

Jakmile máte některý ze záznamů na záložce označený jako Oficiální, stačí v dialogovém okně Tisk zatrhnout volbu Včetně podacího razítka a na tiskové sestavě se zobrazí razítko s potvrzením o podání přiznání.

Když v dialogovém okně Tisk zatrhnete volbu Včetně podacího razítka, zobrazí se vám na přiznání razítko s potvrzením o jeho podání

V případě, že na záložce El. podání máte zatrženou volbu Oficiální u záznamu vztahujícímu se k odeslání datovou schránkou, zobrazí se mezi tiskovými sestavami i sestava Dodejka/Doručenka datové zprávy, kterou jsme již zmínili dříve v souvislosti s tiskovými sestavami v agendě Odeslané datové zprávy.

Odesíláte Přehled OSVČ na OSSZ a zdravotní pojišťovnu prostřednictvím datové schránky a hodilo by se vám, kdybyste při odeslání přehledu již nemuseli hledat datovou schránku požadovaného úřadu? Pak jistě oceníte i další novinku, kdy vám program TAX datovou schránku úřadu přednastaví podle OSSZ, resp. zdravotní pojišťovny zvolené v agendě Přiznání DPFO.

V případě Přehledu o příjmech a výdajích pro Okresní správu sociálního zabezpečení je nutné mít v sekci Sociální/Údaje o OSVČ v poli OSSZ v, ve vyplněný příslušný úřad ze seznamu správ sociálního zabezpečení. Pro Přehled OSVČ, který odesíláte na zdravotní pojišťovnu, je třeba v sekci Zdravotní/Údaje o pojišťovně vybrat pojišťovnu ze seznamu zdravotních pojišťoven. Po zvolení povelu Odeslat datovou schránkou v dialogovém okně Tisk program následně do okna Odeslání do Datové schránky doplní datovou schránku zvoleného úřadu.

TAX nově přednastaví datovou schránku podle zvolené zdravotní pojišťovny či OSSZ

Rádi byste si přílohy odeslané prostřednictvím datové schránky ukládali do vlastní složky? I tuto možnost vám nyní program TAX poskytne.

Do sekce Datová schránka v agendě Nastavení programu a Nastavení poplatníka jsme umístili nové pole Přílohy ukládat do složky. Odeslané přílohy přes datovou schránku tak můžete uložit do přednastavené složky, kterou je možné využít pro opětovné zaslání stejné zprávy včetně přílohy.

Odeslané přílohy si můžete ukládat do přednastavené složky

Do agendy Adresář poplatníků jsme pro urychlení práce vložili k poli pro datovou schránku odkaz, který zobrazí dialogové okno Odeslání do Datové schránky.

Datová schránka bude v dialogovém okně již přednastavena. Zpráva bude následně odeslána z datové schránky nastavené v agendě Nastavení programu.

V agendě Adresář poplatníků najdete nový odkaz, který zobrazí dialogové okno Odeslání do Datové schránky

V nové verzi programu TAX můžete využít také povel Nová datová zpráva, který naleznete v menu Komunikace v agendě Adresář poplatníků.

Povel plní stejnou funkci jako odkaz datové schránky ve formuláři agendy Adresář poplatníků.

I tento povel vám zobrazí dialogové okno Odeslání do Datové schránky

Také na informační plochu jsme vložili odkaz k poli Datová schránka pro urychlení práce s programem TAX. Datová zpráva bude poté odeslána ze schránky nastavené v agendě Nastavení poplatníka, resp. Nastavení programu.

Datovou zprávu můžete odeslat i pomocí povelu na informační ploše

Daň z příjmů fyzických osob

Uvítali byste u příjmů ze zaměstnání možnost zadat daňový bonus zvlášť dle jednotlivých zaměstnavatelů namísto zadání souhrnné částky? Pak jistě oceníte novinku v systému týkající se příjmů dle § 6 zákona o daních z příjmů.

Do sekce §6 Zaměstnání do tabulky pro zadání příjmů přidáme sloupec Daň. bonus. Nově tak můžete zadat ke každému zaměstnavateli daňový bonus zvlášť. Řádek Úhrn vyplacených daň. bonusů (ř. 76) tak již není možné editovat a zobrazuje součet částek daňových bonusů zadaných v tabulce.

Nově můžete zadat daňový bonus zvlášť podle jednotlivých zaměstnavatelů

Obdobnou změnu provedeme také pro typ Přiznání DPFO – závislá činnost.

Tisková sestava Příloha - § 6 Příjmy ze závislé činnosti se nově v dialogovém okně Tisk zobrazuje již při zadání prvního zaměstnavatele v sekci §6 Zaměstnání.

Potřebujete příjmy ze samostatné činnosti rozdělit na více činností a tabulka v programu TAX vám toto neumožňuje? V nové verzi programu TAX rušíme omezení na zadání počtu činností.

V sekci §7 Podnikání můžete zadávat jednotlivé činnosti bez omezení. Pokud do tabulky zadáte více jak 4 činnosti, tzn. více řádků, než obsahuje samotný tiskopis Příloha č. 1 přiznání DPFO, zpřístupní se v dialogovém okně Tisk sestava Příloha - § 7 Příjmy ze samostatné činnosti. V sestavě najdete právě ty příjmy, které se nevešly do oficiálního formuláře.

Jestliže zadáte do tabulky více jak 4 činnosti, zpřístupní se v dialogovém okně Tisk nová sestava

Podáváte přiznání k dani z příjmů fyzických osob z hlediska § 7 ZDP (Příjmy ze samostatné činnosti) pouze z příjmů, které na vás byly rozděleny v rámci spolupráce, nebo z příjmů ve formě podílu na zisku společníka společnosti, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti a tuto činnost nevykonáváte po celé zdaňovací období? Od nové verze programu TAX můžete i pro tyto případy použít typ evidence Spolupráce, resp. Podíly.

Pokud v sekci Otázky zvolíte v poli Typ evidence možnost Spolupráce nebo Podíly, zpřístupní se nově v panelu sekcí také sekce §7 Podnikání. Zde bude k vyplnění určena pouze tabulka Údaje o samostatné činnosti, kde zadáte požadovaný druh a datum změny.

V sekci §7 Podnikání vyplníte tabulku Údaje o samostatné činnosti

Provedeme drobné úpravy názvů tiskových sestav v dialogovém okně Tisk.

Například tiskovou sestavu Přehled spolupracujících osob jsme přejmenujeme na Příloha - § 7 Údaje o spolupracující osobě. Název tak sjednocujeme s pojmenováním ostatních sestav a zároveň i s názvem samotné tabulky v sekci §7 Spolupráce. Obdobnou úpravu provedeme s tiskovou sestavou Přehled společníků společnosti. Nově ji naleznete ve stromu tiskových sestav pod názvem Příloha - § 7 Údaje o společnících společnosti.

Rozděluje na vás v rámci spolupráce své příjmy a výdaje více osob a chtěli byste tuto informaci zadat i do programu v rámci daňového přiznání? I toto je od nové verze programu možné.

Prostřednictvím sekce §7 Spolupráce jste dosud mohli zadat pouze údaje o jedné osobě, která na vás rozděluje své příjmy a výdaje. Nově není počet zadaných osob ničím limitován.

Od nové verze programu TAX není počet zadaných osob, které na vás rozdělují své příjmy a výdaje, ničím omezen

V případě zadání více jak jedné osoby do tabulky se v dialogovém okně Tisk zobrazí sestava Příloha - § 7 Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje. Máte tak možnost vytisknout údaje i o dalších osobách, které na vás rozdělují příjmy a výdaje.

Osoba zadaná v tabulce na 1. pozici se načte do tiskové sestavy Přehled pro OSSZ do části H. tak, jak jste byli doposud zvyklí. Pokud potřebujete do Přehledu pro OSSZ uvést jinou ze zadaných osob, nemusíte údaje o osobách v tabulce znovu přepisovat, ale stačí na záznamu, který požadujete přesunout, zvolit pravé tlačítko myši a následně povel Pořadí položek. Program TAX zobrazí dialogové okno, ve kterém nastavíte požadované pořadí záznamu.

V dialogovém okně Pořadí položek si nastavíte pořadí záznamu

Do tabulky v sekci §7 Spolupráce se údaje o osobách rozdělujících na vás příjmy a výdaje načtou automaticky v případě, že máte jejich data zadaná v agendě Adresář poplatníků na záložce Osoby. Z důvodu zrušení omezení počtu zadaných osob v agendě Přiznání DPFO odstraníme i související omezení na záložce Osoby. V nové verzi tedy lze vztah osoba rozdělující příjmy a výdaje použít u více jak jednoho záznamu.

V programu TAX můžete nově nejen zadat více osob, které na vás rozdělují příjmy a výdaje, ale také více společností, ve kterých jste společníkem či komplementářem.

V sekci §7 Podíly se od nové verze zobrazuje část PŘÍLOHA č. 1 – I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti ve formě tabulky. Počet zadaných položek není v tabulce nijak limitován. Do řádku Podíl v Kč (ř. 112) systém automaticky vloží součet hodnot ze stejnojmenného sloupce tabulky.

Díky nové tabulce v sekci §7 Podíly si můžete zadat více společností, ve kterých jste společníkem či komplementářem

Po zápisu více jak jedné položky do tabulky se do stromu tiskových sestav přidá sestava Příloha - § 7 Údaje o v.o.s. nebo k.s.

Také tabulka PŘÍLOHA č. 2 - § 10 Ostatní příjmy obsahovala omezení na počet položek. Nová verze programu TAX vám dovolí do ní zadat neomezený počet záznamů.

Do formuláře Příloha č. 2 přiznání DPFO systém načte první 4 činnosti jako dosud. Zbývající činnosti vám program nabídne v nové tiskové sestavě Příloha - § 10 Ostatní příjmy.

Pro možnost zadání více položek uzpůsobíme i část Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu v sekci §10 Ostatní.

Nová tabulka neobsahuje omezení na počet položek a v případě zadání více jak jedné položky naleznete v dialogovém okně Tisk i tiskovou sestavu Příloha - § 10 Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu.

Zadat více položek můžete nově i v sekci §10 Ostatní v části Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu

Do tiskových sestav, které představují přílohy k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přidáme informaci o typu přiznání a zdaňovacím období. Zároveň sjednotíme hlavičky sestav týkající se údajů o poplatníkovi.

Sestavy týkající se údajů o poplatníkovi mají nově jednotnou hlavičku

Dle informací z jednání Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství jsme upravili výpočet doplatku daně vzhledem k aplikaci § 38b ZDP. Jedná se o řádek 91 v Přiznání k dani z příjmů FO.

Úpravou výpočtu byl odstraněn řádek Skutečný doplatek daně, který se zobrazoval v případě, že daň na ř. 74 DPFO byla nižší než 200 Kč. V případě, že se vám v přiznání DPFO za minulá období zobrazil řádek Skutečný doplatek daně, je možné přiznání přepočítat. Při otevření takového přiznání se vám nabídne hlášení, které umožní buď přiznání přepočítat, nebo ponechat v původním stavu.

Obdobnou úpravu jsme provedli také u Přiznání DPFO – závislá činnost.

Výkazy

Potřebujete pro výkazy účetní závěrky vytvořit samostatný XML soubor? Do programu TAX jsme přidali novou funkci pro export účetních výkazů do zmíněného formátu XML.

Pokud jste právnickou osobou či fyzickou osobou vedoucí účetnictví, máte nově možnost vygenerovat z programu TAX pro výkazy účetní závěrky samostatný XML soubor, který můžete poté odeslat např. daňovému poradci, své bance či načíst na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) jako součást přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob. Do XML souboru lze tímto způsobem exportovat data z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce od zdaňovacího období 2018.

V nabídce Soubor/Datová komunikace naleznete novou funkci Export výkazů do XML...

Díky nové funkci můžete pro výkazy účetní závěrky vygenerovat z programu TAX samostatný XML soubor

Po zvolení povelu zobrazí program TAX průvodce pro vytvoření XML souboru. V průvodci zvolíte rok a z nabídky vyberete požadované výkazy, které máte vystaveny v příslušných agendách. Ve výklopném seznamu každého z výkazů naleznete pouze výkazy odpovídající vybranému roku. Na další straně průvodce zvolíte cestu pro uložení výsledného souboru a po stisku tlačítka Dokončit již máte k dispozici XML soubor s daty vybraných výkazů.

V průvodci stačí zvolit rok a vybrat požadované výkazy

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Nevyhovuje Přehled o změnách vlastního kapitálu zpracovaný v programu TAX zcela vašim potřebám? Chtěli byste si vložit do programu vlastní soubor s přílohou? Nová verze programu TAX vám přináší další možnosti vytvoření přehledu.

Do Průvodce zavedením Přehledu o změnách vlastního kapitálu jsme vložili nové pole Šablona, pomocí kterého ovlivníte sestavení přílohy.

Pomocí pole Šablona ovlivníte sestavení přílohy

Formu Přehledu o změnách vlastního kapitálu tak, jak ji doposud znáte, najdete nyní pod typem šablona programu TAX (bez minulého období). Další podobu přehledu nově sestavíte pomocí typu šablona programu TAX. V případě, že požadujete vložit vlastní soubor s přílohou, zvolte v nabídce možnost žádná (vložení vlastního souboru).

V sekci Obecné následně přes tři tečky v poli Soubor klikněte na možnost Načíst přehled ze souboru a vyberte požadovaný dokument.

Jestliže chcete vložit do programu vlastní soubor, využijte označenou možnost

Daň z nemovitých věcí

Byl zpřístupněn tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019. V platnosti zůstává tiskopis MFin 5450 – vzor č. 16. Pokyny k vyplnění přiznání byly pro rok 2019 aktualizovány, MFin 5450/1 – vzor č. 21.

Seznam katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 288/2018 Sb.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V nové verzi programu TAX je aktualizovaný tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor č. 4, včetně příloh. V případě Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně zůstává i nadále v platnosti tiskopis MFin 5551– vzor č. 3.

Závislá činnost

Zpřístupnili jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Pro kalendářní rok 2018 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5459 – vzor č. 22. Pokyny k vyplnění Vyúčtování byly pro rok 2018 aktualizovány na MFin 5459/1 – vzor č. 23. Aktualizován byl také tiskopis Příloha č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 18.

Je umožněno vystavit tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2018 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 17. Pokyny k vyplnění Vyúčtování byly pro rok 2018 aktualizovány, MFin 5466/1 – vzor č. 17.

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 23.

Silniční daň

Je umožněno vystavit Přiznání k dani silniční. Pro kalendářní rok 2018 se tiskopis Přiznání k dani silniční nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 16. Pokyny k vyplnění přiznání byly pro rok 2018 aktualizovány, MFin 5408 – vzor č. 26.

Na Daňový portál Finanční správy ČR je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2018.

Do tiskových sestav Přehled daňové povinnosti a Rekapitulace silniční daně si nově můžete pomocí programu Report Designer vložit další elementy, a to název finančního úřadu a územního pracoviště, číslo bankovní účtu, variabilní a konstantní symbol platby.

U některých tiskových sestav týkajících se silniční daně jsme provedli drobnou úpravu jejich vzhledu. Obdobně jako u příloh k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsme do nich doplnili informaci o typu a zdaňovacím období a upravili jsme hlavičku sestav.

Tiskovou sestavu Přehled záloh jsme přejmenovali na Přehled termínů plateb a upravili jsme její vzhled po vzoru stejnojmenné sestavy v agendě Daň z příjmů.

V tiskové sestavě Přehled termínů plateb tak nově najdete také informaci o termínu a splatnosti daně silniční, o přeplatku z minulého roku, o uhrazených zálohách i doplatku/přeplatku na dani. Do tiskové sestavy jsme také zapracovali 5. splátku daně silniční, která je splatná v termínu podání přiznání. Nyní tak máte všechny platby týkající se silniční daně pohromadě.

V tiskové sestavě najdete i některé nové informace

Obecná podání

V agendě Obecná podání jsme zpřístupnili pole Věc pro všechny typy písemností.

Registrace

V Žádosti o zrušení registrace se již do XML vkládají údaje o obratech pouze v případě zrušení registrace k DPH.

Přístupová práva

V agendě Přístupová práva jsme provedli pár drobných úprav.

Uživateli, který má přidělené právo na agendu Přístupová práva, se nově nebude zobrazovat záznam uživatele Admin (@).

Oproti tomu bude moci takový uživatel změnit označení vlastního profilu a dále ovlivnit nastavení voleb u svého profilu s výjimkou volby Účet je zablokován.

Ostatní

Pro větší přehled jsme upravili typy přiznání tak, aby bylo na první pohled zřejmé, zda se jedná např. o opravné řádné nebo opravné dodatečné přiznání.

Na první pohled uvidíte, jestli je přiznání opravné řádné nebo opravné dodatečné

Uvítali byste možnost, jak snadno a rychle zjistit, které Přiznání k dani z příjmů je sestavené pouze za část a které za celé zdaňovací období? K tomu vám poslouží nový sloupec v agendě Daň z příjmů.

Pomocí sloupce Za část období je nyní na první pohled zřejmé, které přiznání je vystavené pouze za část zdaňovacího období a které naopak za celé.

Díky novému sloupci rychle zjistíte, jestli je přiznání sestavené pouze za část zdaňovacího období, nebo za celé

Sloupec Za část období si do tabulky agendy přidáte prostřednictvím povelu Sloupce… z místní nabídky.

Při vystavení či kopírování přiznání se vám již nebudou na záložku Poznámky vkládat informace o datu vystavení a o období, za které je přiznání sestavené.

Tyto informace je totiž možné snadno z programu odstranit ručním zásahem. Také z toho důvodu byl do programu TAX implementován již dříve zmíněný sloupec Za část období. Není tedy již nutné uvádět informaci o období sestaveného přiznání na záložce Poznámky. Pro zjištění data vystavení přiznání vám pro změnu poslouží sloupec Vytvořeno, který je možné využívat v programu TAX již delší dobu.

Také sloupec Vytvořeno si do tabulky agendy přidáte prostřednictvím povelu Sloupce… z místní nabídky.

Potřebujete změnit licenční číslo svého programu TAX bez nutnosti reinstalace celého programu? Nově vám právě toto umožní dialogové okno Správa licencí.

Povel Správa licencí, který naleznete v agendě Adresář poplatníků pod nabídkou Databáze a který vyvolá stejnojmenné dialogové okno, již znáte z dřívějších verzí programu TAX. Nově však v tomto dialogovém okně naleznete také povel Změnit, pomocí kterého můžete provést změnu licenčního čísla ke svému produktu, a to snadno a rychle. Po zvolení povelu stačí zadat vaše nové číslo, dialogové okno potvrdíte a změna licenčního čísla je hotová.

V dialogovém okně stačí zadat nové licenční číslo a potvrdit OK

Do nabídky Nápověda/O aplikaci… jsme vložili odkaz Informace o systému. Po jeho zvolení se objeví dialogové okno zobrazující údaje o uživateli, licenci programu a systémových datech.

Ze zobrazeného dialogového okna zjistíte údaje o uživateli, licenci programu a systémových datech

Stejné informace se přednastaví i do e-mailu vytvořeného prostřednictvím povelu Zákaznická podpora z nabídky Nápověda či z informační plochy programu.

V programu TAX jsme přizpůsobili rozlišení pro 4K monitory a také pro menší verze, například 3200x1800.

Byly aktualizovány databáze správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, PSČ, finančních úřadů a územních pracovišť a dále číselník předčíslí bankovních účtů finančních úřadů.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.