Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2009

Novinky ve verzi TAX 2009

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2009, release 5500
Vztaženo k verzi: TAX 2008, release 5400
K dispozici od: 8. 1. 2008

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:    
Daň z příjmů fyzických osob Daň z nemovitostí Majetkové daně
Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Ostatní
Silniční daň Výkazy  

Daň z příjmů fyzických osob

- Aktualizován tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2008, MF 5405 – vzor č. 15.
- Aktualizován tiskopis Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008.
- Aktualizovány tiskopisy Přehledů OSVČ za rok 2008 pro jednotlivé zdravotní pojišťovny.
- Zpracovány veškeré legislativní změny.
- Pokud rozdělujete příjmy a výdaje na spolupracující osobu dle §13 zákona, již nemusíte hlídat maximální částku připadající na tuto osobu. Program vás v případě překročení stanoveného limitu upozorní.

nahoru

Daň z příjmů právnických osob

- Aktualizován tiskopis přiznání pro zdaňovací období 2008, MF 5404 – vzor č.18.
- Zpracovány veškeré legislativní změny.

nahoru

Silniční daň

- Aktualizován tiskopis přiznání pro zdaňovací období 2008, MFin 5407 - vzor č. 12.
- Provedeny legislativní úpravy v souvislosti s novelou zákona č. 246/2008 ze dne 5. června 2008.
- V agendě Vozidla je nyní možné zobrazit pouze vozidla, která jsou v příslušném zdaňovacím období předmětem daňového přiznání, a to prostřednictvím volby Všechna/Ve stavu, kterou najdete ve stavovém řádku.
- V agendě Vozidla je nyní k dispozici záložka Prominutí daně, na které zadáte období, ve kterém byla daň prominuta dle pokynu D205 nebo D241. Údaje z této záložky budou zohledněny v nově založeném přiznání. V již existujícím přiznání se projeví po aktualizaci poplatníka.nahoru

Daň z nemovitostí

- Aktualizován tiskopis přiznání pro zdaňovací období 2009, Mfin 5450 - vzor č. 10.
- Aktualizován seznam Katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 412/2008 Sb. ze dne 18. listopadu 2008.
- Do nabídky Záznam byl přidán povel Vytvořit závazky, jehož prostřednictvím lze vytvořit závazky na platbu daně za vybrané zdaňovací období. Pokud je daňová povinnost vyšší než 5 000 Kč, je možné vytvořit závazky jednotlivých splátek nebo závazek na celý rok. Vytvořené závazky lze z agendy Odvody/Závazky exportovat do programu POHODA.nahoru

Daň z přidané hodnoty

- Agenda Přiznání DPH byla pro zdaňovací období 2009 upravena v souvislosti s novou legislativou a novým tiskopisem, MF 5401-vzor č. 15.

nahoru

Výkazy

- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a účelově, Rozvaha v plném rozsahu je nyní možné vytisknout i anglicky a německy.nahoru

Majetkové daně

- Aktualizovány pokyny k dani dědické pro rok 2009.
- Aktualizován tiskopis přiznání k dani darovací Mfin 5409/1 – vzor č. 10.
- Aktualizován tiskopis přiznání k dani z převodu nemovitostí Mfin 5410 – vzor č. 11.

nahoru

Ostatní

-Agenda Elektronická podání (pouze ve variantě Profi) - slouží k evidenci elektronicky podávaných daňových přiznání a sledování stavu jejich podání. Agendu otevřete z nabídky Soubor/Elektronická podání. Záznam o podání přiznání je nutné do agendy provést pomocí Průvodce importem potvrzení elektronického podání, kterého vyvoláte pomocí klávesy Insert.
Stav uskutečněného podání lze zjistit pomocí povelu Záznam/Načíst stav z centra.

-Ikonu kalkulačky na standardní liště je nyní možné použít jako kalkulačku, v agendě Daň z přidané hodnoty pak jako daňovou kalkulačku.
- Aktualizována databáze zdravotních pojišťoven a OSSZ.
- V rozvaze v plném rozsahu byla přejmenována položka pasiv A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností a doplněna položka A.II.5 Rozdíly z přeměn společností.

nahoru