Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2009

Novinky ve verzi TAX 2009

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2009, release 5500
Vztaženo k verzi: TAX 2008, release 5400
K dispozici od: 8. 1. 2008

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Daň z příjmů fyzických osobDaň z nemovitostíMajetkové daně
Daň z příjmů právnických osobDaň z přidané hodnotyOstatní
Silniční daňVýkazy 

Daň z příjmů fyzických osob

- Aktualizován tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2008, MF 5405 – vzor č. 15.
- Aktualizován tiskopis Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008.
- Aktualizovány tiskopisy Přehledů OSVČ za rok 2008 pro jednotlivé zdravotní pojišťovny.
- Zpracovány veškeré legislativní změny.
- Pokud rozdělujete příjmy a výdaje na spolupracující osobu dle §13 zákona, již nemusíte hlídat maximální částku připadající na tuto osobu. Program vás v případě překročení stanoveného limitu upozorní.

nahoru

Daň z příjmů právnických osob

- Aktualizován tiskopis přiznání pro zdaňovací období 2008, MF 5404 – vzor č.18.
- Zpracovány veškeré legislativní změny.

nahoru

Silniční daň

- Aktualizován tiskopis přiznání pro zdaňovací období 2008, MFin 5407 - vzor č. 12.
- Provedeny legislativní úpravy v souvislosti s novelou zákona č. 246/2008 ze dne 5. června 2008.
- V agendě Vozidla je nyní možné zobrazit pouze vozidla, která jsou v příslušném zdaňovacím období předmětem daňového přiznání, a to prostřednictvím volby Všechna/Ve stavu, kterou najdete ve stavovém řádku.
- V agendě Vozidla je nyní k dispozici záložka Prominutí daně, na které zadáte období, ve kterém byla daň prominuta dle pokynu D205 nebo D241. Údaje z této záložky budou zohledněny v nově založeném přiznání. V již existujícím přiznání se projeví po aktualizaci poplatníka.nahoru

Daň z nemovitostí

- Aktualizován tiskopis přiznání pro zdaňovací období 2009, Mfin 5450 - vzor č. 10.
- Aktualizován seznam Katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 412/2008 Sb. ze dne 18. listopadu 2008.
- Do nabídky Záznam byl přidán povel Vytvořit závazky, jehož prostřednictvím lze vytvořit závazky na platbu daně za vybrané zdaňovací období. Pokud je daňová povinnost vyšší než 5 000 Kč, je možné vytvořit závazky jednotlivých splátek nebo závazek na celý rok. Vytvořené závazky lze z agendy Odvody/Závazky exportovat do programu POHODA.nahoru

Daň z přidané hodnoty

- Agenda Přiznání DPH byla pro zdaňovací období 2009 upravena v souvislosti s novou legislativou a novým tiskopisem, MF 5401-vzor č. 15.

nahoru

Výkazy

- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a účelově, Rozvaha v plném rozsahu je nyní možné vytisknout i anglicky a německy.nahoru

Majetkové daně

- Aktualizovány pokyny k dani dědické pro rok 2009.
- Aktualizován tiskopis přiznání k dani darovací Mfin 5409/1 – vzor č. 10.
- Aktualizován tiskopis přiznání k dani z převodu nemovitostí Mfin 5410 – vzor č. 11.

nahoru

Ostatní

-Agenda Elektronická podání (pouze ve variantě Profi) - slouží k evidenci elektronicky podávaných daňových přiznání a sledování stavu jejich podání. Agendu otevřete z nabídky Soubor/Elektronická podání. Záznam o podání přiznání je nutné do agendy provést pomocí Průvodce importem potvrzení elektronického podání, kterého vyvoláte pomocí klávesy Insert.
Stav uskutečněného podání lze zjistit pomocí povelu Záznam/Načíst stav z centra.

-Ikonu kalkulačky na standardní liště je nyní možné použít jako kalkulačku, v agendě Daň z přidané hodnoty pak jako daňovou kalkulačku.
- Aktualizována databáze zdravotních pojišťoven a OSSZ.
- V rozvaze v plném rozsahu byla přejmenována položka pasiv A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností a doplněna položka A.II.5 Rozdíly z přeměn společností.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503298 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout