Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2008

Novinky ve verzi TAX 2008

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2008, release 5400
Vztaženo k verzi: TAX 2007, release 5300
K dispozici od: 15. 1. 2008

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Daň z příjmů fyzických osobDaň darovacíVýkazy
Daň z příjmů právnických osobDaň z nemovitostíOstatní
Silniční daň  

Daň z příjmů fyzických osob

- Aktualizovány formuláře daňového přiznání a přehledů OSSZ a ZP pro zdaňovací období 2007.
- Zpracovány veškeré legislativní změny.
- Do agendy Daň z příjmů byl doplněn povel Vytvořit závazky/pohledávky, jeho prostřednictvím vytvoříte závazky resp. pohledávky odvodů či přeplatků na dani z příjmů (resp. sociálním a zdravotním pojištění) a na platby záloh na následující zdaňovací období.
- V sekci §7 Podnikání je nyní možné zadat i případy, kdy poplatník v jednom zdaňovacím období opakovaně přeruší a obnoví svoji činnost.

nahoru

Daň z příjmů právnických osob

- Aktualizován formulář daňového přiznání pro zdaňovací období 2007.
- Zpracovány veškeré legislativní změny.

nahoru

Silniční daň

- Aktualizován vzor tiskopisu daňového přiznání pro zdaňovací období 2007 (vzor č. 11).
- Do verze TAX Profi byla doplněna možnost importu údajů o vozidlech z programu GLX. Import provedete prostřednictvím povelu Import z GLX, který najdete v agendě Vozidla v nabídce Záznam.nahoru

Daň darovací

- Aktualizován formulář pro daň darovací (Mfin 5409/1 vzor č. 9).
- Doplněna možnost zpracování přiznání při nabytí majetku osvobozeného podle §20 odst. 4 zákona 357/1992 Sb.
- Doplněna možnost zpracování přiznání při nabytí majetku osvobozeného podle §20 a §23 zákona č. 357/1992 Sb.nahoru

Daň z nemovitostí

- Aktualizován seznam Katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 287/2007 Sb. ze dne 2.listopadu 2007, kterou se zrušují vyhlášky č. 468/2006 Sb. a č. 456/2006 Sb.
- V sekci Otázky byla umožněna změna pořadí zadaných pozemků a staveb. Pořadí lze změnit dvojklikem myši na záhlaví sloupce podle kterého chcete údaje seřadit (vzestupně či sestupně). Další možnost je prostřednictvím nabídky Pořadí, ta se zobrazí v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku, jejíž pořadí chcete změnit.

nahoru

Výkazy

- Doplněna možnost ručního vyplňování výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty) pro nevýdělečné organizace.
- Na dialogové okno Tisk k jednotlivým výkazům pro podnikatelské i nevýdělečné organizace doplněna volba "pouze nenulové řádky". Pokud bude volba aktivní, vytisknou se na příslušném výkazu pouze řádky, jejichž hodnota není nulová.


nahoru

Ostatní

- Zařazena nová agenda Obecná podání, která umožňuje zpracování, tisk a elektronické podávání obecných písemnosti na finanční úřady, fin. ředitelství či Ministerstvo financí.- Do agend Finanční úřady, Zdravotní pojišťovny a Sociální pojištění byly doplněny poštovní tiskové sestavy - obálky a poštovní podací arch.
- Do agendy Závazky byla doplněna možnost tisku obálek.
- V Adresáři poplatníků je nyní možné si označit vybrané poplatníky jako oblíbené.  Při výběru poplatníků z nabídky vyvolané na stavovém řádku pravým tlačítkem myši se budou nabízet pouze poplatníci, které zařadíte do oblíbených. Pokud nebude jako oblíbený označen žádný poplatník, bude se nabízet kompletní seznam.
- Aktualizace databáze finančních úřadů, PSČ, OSSZ.
- Aktualizovány pokyny k jednotlivým druhům přiznání, které je možné otevřít prostřednictvím povelu Otevřít pokyny z nabídky Nápověda.
- Aktualizován formulář pro daň dědickou (Mfin 5409 vzor č.8).
- Aktualizován formulář pro daň z přidané hodnoty (vzor č. 14).

nahoru


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503284 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout