Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2008

Novinky ve verzi TAX 2008

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2008, release 5400
Vztaženo k verzi: TAX 2007, release 5300
K dispozici od: 15. 1. 2008

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:    
Daň z příjmů fyzických osob Daň darovací Výkazy
Daň z příjmů právnických osob Daň z nemovitostí Ostatní
Silniční daň    

Daň z příjmů fyzických osob

- Aktualizovány formuláře daňového přiznání a přehledů OSSZ a ZP pro zdaňovací období 2007.
- Zpracovány veškeré legislativní změny.
- Do agendy Daň z příjmů byl doplněn povel Vytvořit závazky/pohledávky, jeho prostřednictvím vytvoříte závazky resp. pohledávky odvodů či přeplatků na dani z příjmů (resp. sociálním a zdravotním pojištění) a na platby záloh na následující zdaňovací období.
- V sekci §7 Podnikání je nyní možné zadat i případy, kdy poplatník v jednom zdaňovacím období opakovaně přeruší a obnoví svoji činnost.

nahoru

Daň z příjmů právnických osob

- Aktualizován formulář daňového přiznání pro zdaňovací období 2007.
- Zpracovány veškeré legislativní změny.

nahoru

Silniční daň

- Aktualizován vzor tiskopisu daňového přiznání pro zdaňovací období 2007 (vzor č. 11).
- Do verze TAX Profi byla doplněna možnost importu údajů o vozidlech z programu GLX. Import provedete prostřednictvím povelu Import z GLX, který najdete v agendě Vozidla v nabídce Záznam.nahoru

Daň darovací

- Aktualizován formulář pro daň darovací (Mfin 5409/1 vzor č. 9).
- Doplněna možnost zpracování přiznání při nabytí majetku osvobozeného podle §20 odst. 4 zákona 357/1992 Sb.
- Doplněna možnost zpracování přiznání při nabytí majetku osvobozeného podle §20 a §23 zákona č. 357/1992 Sb.nahoru

Daň z nemovitostí

- Aktualizován seznam Katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 287/2007 Sb. ze dne 2.listopadu 2007, kterou se zrušují vyhlášky č. 468/2006 Sb. a č. 456/2006 Sb.
- V sekci Otázky byla umožněna změna pořadí zadaných pozemků a staveb. Pořadí lze změnit dvojklikem myši na záhlaví sloupce podle kterého chcete údaje seřadit (vzestupně či sestupně). Další možnost je prostřednictvím nabídky Pořadí, ta se zobrazí v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku, jejíž pořadí chcete změnit.

nahoru

Výkazy

- Doplněna možnost ručního vyplňování výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty) pro nevýdělečné organizace.
- Na dialogové okno Tisk k jednotlivým výkazům pro podnikatelské i nevýdělečné organizace doplněna volba "pouze nenulové řádky". Pokud bude volba aktivní, vytisknou se na příslušném výkazu pouze řádky, jejichž hodnota není nulová.


nahoru

Ostatní

- Zařazena nová agenda Obecná podání, která umožňuje zpracování, tisk a elektronické podávání obecných písemnosti na finanční úřady, fin. ředitelství či Ministerstvo financí.- Do agend Finanční úřady, Zdravotní pojišťovny a Sociální pojištění byly doplněny poštovní tiskové sestavy - obálky a poštovní podací arch.
- Do agendy Závazky byla doplněna možnost tisku obálek.
- V Adresáři poplatníků je nyní možné si označit vybrané poplatníky jako oblíbené.  Při výběru poplatníků z nabídky vyvolané na stavovém řádku pravým tlačítkem myši se budou nabízet pouze poplatníci, které zařadíte do oblíbených. Pokud nebude jako oblíbený označen žádný poplatník, bude se nabízet kompletní seznam.
- Aktualizace databáze finančních úřadů, PSČ, OSSZ.
- Aktualizovány pokyny k jednotlivým druhům přiznání, které je možné otevřít prostřednictvím povelu Otevřít pokyny z nabídky Nápověda.
- Aktualizován formulář pro daň dědickou (Mfin 5409 vzor č.8).
- Aktualizován formulář pro daň z přidané hodnoty (vzor č. 14).

nahoru