Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.8 Mini One Stop Shop (MOSS)

Pokud poskytujete telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobě nepovinné k dani v rámci EU, zdaňují se tyto služby vždy v místě příjemce služby. Od 1. října 2014 máte možnost dobrovolně se zaregistrovat na Daňovém portále Finanční správy přes aplikaci EPO a vstoupit do tohoto zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. režimu Mini One Stop Shop (MOSS).

V rámci registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa se rozlišuje tzv. režim EU a režim mimo EU. Program POHODA podporuje režim EU. Ve standardním daňovém přiznání k DPH se plnění ve zvláštním režimu MOSS budou vykazovat na řádku 26, a to v úrovni základu daně.

Jak nastavit režim MOSS

Tento režim v programu POHODA aktivujete v agendě Globální nastavení/Daně/DPH – ostatní volbou Mini One Stop Shop (MOSS). Zatržením této volby se zpřístupní v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty agenda Sazby DPH v EU, která slouží k evidenci států spotřeby Evropské unie, do nichž poskytujete uvedené služby. Po vyplnění těchto záznamů je pak možné vytvářet doklady ve zvláštním režimu MOSS, tj. určovat, jakého státu spotřeby se služba týká a jaká zahraniční sazba DPH má být v dokladu použita. Doklady s tímto režimem označíte povelem MOSS… přístupným z nabídky Záznam ve vybraných agendách.

Daňové přiznání a platba daně

Po zaregistrování do zvláštního režimu jednoho správního místa podává poskytovatel služeb za zdaňovací období vždy pouze jedno daňové přiznání a eviduje ho v eurech. V agendě Přiznání MOSS v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty budete moci vystavovat řádné a dodatečné přiznání k dani Mini One Stop Shop.

Sestavení Přiznání MOSS se z agendy spouští klávesou INSERT, která otevře dialogové okno. Program automaticky zpracuje přiznání z údajů uvedených v dokladech a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Záložka Položky obsahuje základ daně a daň vyčíslené v eurech, na záložce Podklady najdete hodnoty, resp. doklady, které Přiznání MOSS ovlivnily. Celkovou hodnotu DPH v eurech POHODA uvede ve formuláři, stejně tak jedinečné referenční číslo, které se použije k identifikaci platby do zprávy pro příjemce. Předpis k platbě vystavíte přes povel Záznam/Vystavit závazek…

Podrobnější informace naleznete v Příručce uživatele POHODA 2021 (kapitola 9/5), která je dostupná např. na www.stormware.cz/ke-stazeni/soubory.

Příklad pro režim EU: Plátce má sídlo v ČR a na svých internetových stránkách prodává online noviny a časopisy. Konečnými zákazníky jsou i občané usazení mimo ČR, např. na Slovensku. Tato služba by měla být pro zákazníky ze Slovenska fakturována s platnou sazbou DPH na Slovensku (např. v roce 2021 ve výši 20 %). Daň se musí přiznat a odvést na Slovensku.

Aby si plátce na Slovensku nemusel vyřizovat všechny formality s tím spojené, má možnost zaregistrovat se ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa v ČR, a to přes Daňový portál Finanční správy ČR. Finanční správě poté bude každé čtvrtletí elektronicky podávat daňové přiznání a platit daň spojenou s poskytnutím této elektronické služby. O zbytek, tedy o přeposlání daňového přiznání a daně, se postará Finanční správa ČR.

Podrobnější informace k režimu MOSS naleznete na stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz).