Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.2 Číselníky

Číselníky

Územní jednotky

V této agendě najdete kódy územních jednotek (okresů). Jedná se o číselník LAU1. Tento číselník využijete při povinnosti předkládat data pro Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).

Ekonomické činnosti

Agenda Ekonomické činnosti obsahuje číselník klasifikace ekonomických činností CZ-NACE podle klasifikace Českého statistického úřadu. Kódy charakterizují převažující činnost ekonomického subjektu.

Správa sociálního zabezpečení

Agenda obsahuje číselník okresů C_COKR. Kódy charakterizují místně příslušné OSSZ (územní pracoviště PSSZ), kde je zaměstnavatel veden v registru zaměstnavatelů. Tento číselník využijete například v případě elektronického odesílání tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) a jiných tiskopisů na Českou správu sociálního zabezpečení. Číselník okresů C_COKR není možné doplňovat v průběhu účetního období.

Země

Agenda obsahuje číselník zemí ČZEM podle klasifikace Českého statistického úřadu. Kódy slouží pro určení státního občanství zaměstnance. Tento číselník využijete při povinnosti předkládat data pro Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Číselník zemí ČZEM nelze doplňovat v průběhu účetního období.

Obce (ZÚJ)

Agenda obsahuje číselník základních územních jednotek. Číselník využijete při vyplnění povinné přílohy Počet zaměstnanců k tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. V poli Obec v agendě Místa výkonu práce vyberete požadovanou základní územní jednotku. Číselník Obce (ZÚJ) nelze doplňovat v průběhu účetního období.

Úřady práce

Agenda obsahuje číselník úřadů práce. Tento číselník využijete při tisku Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele (Ohlášení plnění povinného podílu).

Postavení v zaměstnání

Agenda Postavení v zaměstnání obsahuje číselník klasifikace postavení v zaměstnání CZ-ICSE podle klasifikace Českého statistického úřadu. Kódy slouží pro rozlišení pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a ekonomickým subjektem (zaměstnavatelem). Tento číselník využijete při povinnosti předkládat data pro Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Číselník klasifikace postavení v zaměstnání CZ-ICSE nelze doplňovat v průběhu účetního období.

Klasifikace zam. CZ-ISCO

Agenda obsahuje číselník klasifikace zaměstnání CZ-ISCO podle klasifikace Českého statistického úřadu. Kódy slouží pro rozlišení zaměstnání podle převážně vykonávaného zaměstnání. Tento číselník využijete při povinnosti předkládat data pro Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Číselník klasifikace zaměstnání CZ-ISCO nelze doplňovat v průběhu účetního období.