Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

9.2 Pracovní pozice

Tato agenda je souhrnem charakteristik, které popisují pracovní pozice, a zároveň odráží požadavky kladené na zaměstnance, kteří tuto práci vykonávají.

Pozice uvedené v agendě Pracovní pozice navazují na pole Pracovní pozice v agendě Pracovní poměry. Na záložkách Pracovní pozice, Pracovní poměrDovolená, příp. ISPV můžete definovat šablonu pracovního poměru typickou pro určitou pracovní pozici. Pracovní pozici přiřadíte k danému zaměstnanci prostřednictvím povelu Vložit pracovní pozici z nabídky Záznam v agendě Pracovní poměry. Při uložení vám bude nabídnuta možnost přenést údaje připravené v agendě Pracovní pozice k právě založenému pracovnímu poměru.

Pracovní pozice

Popis pracovní pozice spočívá v definování trvalých složek mezd, úkolů, kompetencí a požadované kvalifikace na jednotlivých záložkách v agendě Pracovní pozice.

Trvalé složky mzdy můžete zapsat do tabulky Trvalé složky mzdy prostřednictvím nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši. Pro každou složku mzdy zvolte samostatnou složku.

Na záložce Úkoly a kompetence můžete kliknutím na výběrové pole ve sloupci Typ v nově otevřeném dialogovém okně založit např. nový typ Úkol, Kompetence, Odpovědnost. Ve sloupcích OdDo sledujete dobu trvání úkolu. Zadání časového období do polí OdDo je nepovinné. Ve sloupci Popis přesně formulujete zadání úkolu nebo kompetence pracovní pozice. Záložka Požadovaná kvalifikace slouží pro sledování kvalifikačních předpokladů pro pracovní pozici. Požadované podmínky můžete vybírat z typů Jazykové znalosti, Odborné znalosti, Ostatní schopnosti, Praxe v oboru, Vzdělání, Zvláštní požadavky. Pravým tlačítkem myši vyvoláte dialogové okno s možností výběru konkrétních typů. V dalším dialogovém okně zase vyberte v poli Druh konkrétní obor, v poli Úroveň požadovanou hladinu (elementární, pokročilá, špičková). Pro typ Praxe v oboru můžete zvolit požadovanou délku praxe.

Příklad:

Pro pracovní pozici Stavební mistr požadujete tyto kvalifikační předpoklady

Typ – Odborná znalost, Druh F – Stavebnictví a těžba surovin, Úroveň – pokročilá

Typ – Praxe v oboru, Druh AF – Stavebnictví, Délka praxe – 5 let.

Jednotlivé typy kvalifikačních předpokladů naleznete v agendě Definice kvalifikací. Na základě kvalifikačních předpokladů zadaných pro konkrétní pracovní pozici můžete na záložce Kvalifikace v agendě Personalistika sledovat skutečně dosaženou úroveň kvalifikace zaměstnance.