Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

9.1 Organizační struktura

V agendě Organizační struktura vytvoříte strom organizačních jednotek (úseků, oddělení atd.) členěných do jednotlivých úrovní hierarchické struktury. Organizační jednotky můžete řadit v rámci stromového členění až do 15 větví. Nový záznam ve stromu organizačních jednotek založíte klávesou INSERT. Kurzor umístěte vždy na místo, kam chcete vytvořit podřízenou jednotku k jednotce již existující. Pro každou organizační jednotku uvedete zkratku a její celý název. Strukturu můžete zadat podle potřeb společnosti, například z pohledu geografického, technologického nebo logistického.

Organizační jednotky uvedené ve stromové struktuře můžete přiřadit k pracovním pozicím v agendě Pracovní pozice v poli Org. jednotka. Organizační strukturu společnosti lze také vytisknout a pro tisk doporučujeme instalaci programu Adobe SVG Viewer.

Následující příklad vám více přiblíží práci s organizační strukturou v programu PAMICA:

Firma ABC je členěna na 3 organizační jednotky – obchod, vývoj a zákaznická podpora. Každá organizační jednotka má několik oddělení. Organizační schéma vytvoříte takto:

Nejvyšší úroveň: ABC

Střední úroveň: Organizační jednotky

Nejnižší úroveň: Oddělení

Organizační struktura