Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.2 Výběrová řízení

Agenda Výběrová řízení slouží k evidenci vypsaných výběrových řízení a sledování jejich průběhu, resp. stavu. Ve formuláři je nutné vyplnit Název výběrového řízení, Datum zahájení, Datum ukončení a Pracovní pozice. Jednotlivá výběrová řízení jsou vypisována na konkrétní pracovní pozici, kterou vyberete prostřednictvím výklopného seznamu z předem vytvořených pracovních pozic v agendě Pracovní pozice. K výběrovému řízení je dále možné vyplnit Středisko, požadovaný Datum nástupu a v neposlední řadě Odpovědnou osobu, která dohlíží na průběh výběrového řízení. Sledovat lze také jeho aktuální stav, stačí si v poli Stav vybrat z nabízených možností: Plánováno, Zahájeno, Obsazeno, Ukončeno a Zrušeno.

Ke každému výběrovému řízení je možné připojit příslušného zájemce o danou pracovní pozici, a to povelem Vložit dalšího uchazeče vyvolaným na záložce Uchazeči stiskem pravého tlačítka myši. Uchazeči mohou být evidovaní u více výběrových řízení, resp. mohou se ucházet o více pracovních pozic v organizaci, například účetní, mzdová účetní nebo fakturantka.

Jednotliví zájemci o pracovní pozici, kteří se do výběrového řízení přihlásili, jsou zaznamenáni na záložce Uchazeči. U nich je možné sledovat úspěšnost ve výběrovém řízení (písemný test, ústní pohovor).

Výběrová řízení

V agendě Výběrová řízení lze přiřadit Dokumenty k jednotlivým výběrovým řízením v tabulce Dokumenty. Dokumenty začleněné přesunem nebo kopií se ukládají do složky dokumentů daného výběrového řízení, jako v případě zaměstnance v agendě Personalistika. Navíc je možné dokumenty začleňovat prostřednictvím zástupce.