Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.1 Uchazeči

Agenda Uchazeči slouží k evidenci zájemců o zaměstnání ve vaší organizaci. Do formuláře agendy zadejte základní údaje o uchazeči, podobně jako v agendě Personalistika.

Uchazeči

Každému uchazeči je možné přiřadit výběrové řízení, do kterého se přihlásil, a to v tabulce Výběrová řízení prostřednictvím povelu Vložit výběrové řízení, který vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši. Uchazeč může být přihlášen do více výběrových řízení, jestliže se zajímá o více pracovních pozic v organizaci, např. účetní, mzdová účetní nebo fakturantka.

Údaje o dosaženém vzdělání, odbornosti a dalších dovednostech zadejte na záložku Dosažená kvalifikace. Nový údaj vložíte na záložku Dosažená kvalifikace pomocí pravého tlačítka myši. Vybírat můžete z typů Vzdělání, Odborné znalosti, Jazykové znalosti, Praxe v oboru, Ostatní schopnosti, Zvláštní požadavky. V zobrazeném dialogovém okně vyberte v poli Druh konkrétní obor, v poli Úroveň dosaženou hladinu (elementární, pokročilá, špičková). Pro typ Praxe v oboru můžete zvolit dosaženou délku praxe.

V agendě Uchazeči lze přiřadit Dokumenty k jednotlivým uchazečům v tabulce Dokumenty. Dokumenty začleněné přesunem nebo kopií se ukládají do složky dokumentů uchazeče, jako v případě zaměstnance v agendě Personalistika. Navíc je možné dokumenty začleňovat prostřednictvím zástupce.

Jestliže uchazeč uspěje ve výběrovém řízení a odpovědná osoba rozhodne o jeho přijetí do organizace, ze záznamu v agendě Uchazeči pohodlně vytvoříte budoucího zaměstnance, a to povelem Přenést do Personalistiky z nabídky Záznam. Tímto způsobem vznikne nový záznam v agendě Personalistika, kde je nutné zaměstnanci vyplnit ostatní potřebné údaje, například rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. Po uložení všech změn pracujete s nově vytvořeným zaměstnancem tak, jak jste zvyklí.