Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Doklady > Příkazy k úhradě

15.2 Příkazy k úhradě

Vytvořené doklady můžete v programu vkládat do příkazu k úhradě. K jejich vytváření a evidenci slouží samostatná agenda Příkazy k úhradě. Příkazy je možné následně vytisknout nebo odeslat do banky elektronicky pomocí služby homebanking. Tuto službu však musíte mít nastavenou v agendě Nastavení/Homebanking.

Více informací naleznete v samostatné kapitole 3/17 Homebanking.

Příkazy k úhradě

Vystavení příkazu k úhradě

  • Nový příkaz založte například stiskem klávesy INSERT a uveďte platné datum příkazu.
  • Následně vyberte povel Záznam/Závazky.
  • Chcete-li provést výběr závazků, kterým už uplynula doba splatnosti, zvolte záložku Po splatnosti. Nejpozději dnes splatné závazky vyberete záložkou Splatné dnes, zítra splatné přes záložku Splatné zítra atd.
  • Požadované závazky jednotlivě označíte stiskem klávesové zkratky ALT+X. Pro výběr závazků k úhradě podle vlastního označení využijte praktických dynamických záložek Moje označené, Označené a Neoznačené.
  • Povelem Proplatit vše (nebo stiskem ALT+E) z hlavní nabídky vložte všechny vybrané závazky do příkazu, případně povelem Proplatit (ALT+R) vkládejte závazky postupně.
  • V položkách příkazu zkontrolujte a doplňte chybějící údaje.
  • Vytvořený příkaz k úhradě uložte a následně vytiskněte.

Tiskové sestavy

V agendě Příkazy k úhradě naleznete také tiskové sestavy, jejichž seznam si zobrazíte klávesovou zkratkou CTRL+T. K dispozici je tiskopis Příkaz k úhraděHromadný příkaz k úhradě, který se od běžného příkazu odlišuje počtem jednotlivých položek.

Tiskové sestavy

Export příkazů k úhradě pro elektronický platební styk

Pokud používáte elektronický platební styk se svým bankovním ústavem, můžete využít povel Odeslat příkazy…, který umožňuje vytvářet z vybraných příkazů k úhradě soubory ve formátu konkrétní banky. Podrobný popis a průvodce všemi potřebnými kroky naleznete v interaktivní nápovědě k programu PAMICA.

Vytvořený soubor s příkazem k úhradě máte možnost odeslat do banky pomocí bankovního softwaru, kterého spustíte na poslední stránce průvodce. Exportované příkazy k úhradě jsou označeny datem a časem exportu a jejich editace není možná. Povelem Záznam/Zrušit export… příznak o exportu zrušíte a podle potřeby pak příkaz znovu odešlete.

Pokud banka platbu vrátí, zatrhněte políčko Vráceno na položce příkazu. Závazek pak můžete do příkazu vložit znovu.

Příkazy k úhradě, které jsou již vytištěny a závazky proplaceny, můžete uzamknout pomocí povelu Záznam/Uzamknout příkazy… Do uzamčených příkazů nelze vkládat další závazky k proplacení. V případě potřeby je možné příkaz odemknout pomocí povelu Odemknout příkazy… z nabídky Záznam a upravit ho dle potřeby.