Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

15.1 Doklady

V agendě Doklady zůstávají uloženy doklady, které vznikají při zaúčtování záloh a mezd nebo při vystavení závazku pro úrazové pojištění.

Tyto doklady můžete importovat do ekonomického systému POHODA nebo do jiného ekonomického systému.

Doklady

Pokud je nastaveno propojení s ekonomickým systémem POHODA pomocí XML komunikace, zaúčtované doklady jsou uloženy do XML dokumentu a v případě napojení na ekonomický systém POHODA jsou okamžitě přeneseny do účetnictví, resp. daňové evidence. Pokud se vám spojení s programem POHODA právě nedaří, můžete odeslání dokladů z agendy Doklady provést kdykoli později, a to povelem Odeslat doklady, který najdete v nabídce Záznam.

V případě, že je nastaveno vytváření XML souborů pro jiný ekonomický systém, při zaúčtování mzdových záznamů, resp. záloh dojde k vytvoření XML dokumentu, který je uložen do zvolené složky. Pokud z nějakého důvodu nebyl tento soubor při zaúčtování mezd vytvořen, použijte povel Vytvořit XML z nabídky Záznam. Pomocí dalšího povelu Předat… z nabídky Záznam, pak můžete doklady, které byly importovány do jiného ekonomického systému, označit jako předané. Takové doklady již není možné upravit ani smazat.

PAMICA samozřejmě podporuje i fyzické (písemné) předávání dokladů, což ocení především účetní firmy, které zpracovávají mzdy na zakázku.

V programu PAMICA můžete pracovat s tiskovými sestavami, jako jsou např. Soupiska dokladů nebo Doklady (za sebou).

Agenda Doklady velice přehledně eviduje předání těchto dokladů pro zpracování v účetnictví. Pomocí povelu Záznam/Předat písemně…, tyto doklady označíte jako písemně předané a zamezíte jejich smazání či vložení do příkazu k úhradě.

Agenda rovněž zaznamenává, jakým způsobem byly doklady vyřízeny, jestli byly přeneseny do programu POHODA či jiného ekonomického systému, předány písemně nebo vloženy do příkazu k úhradě.

V případě opětovného zaúčtování mezd jsou v agendě Doklady uloženy nové doklady. Pokud původní doklady nebyly žádným způsobem vyřízeny, lze je odstranit povelem Záznam/Smazat…

Množství dokladů zobrazených v agendě můžete ovlivnit pomocí nabídky vpravo ve stavovém řádku. Kliknutím pravým tlačítkem myši na text „Všechny“, „Vybraný rok“ nebo „Aktuální měsíc“ zobrazíte doklady dle svého výběru.