Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Registrace DPH v EU

XML komunikace - registrace DPH v EU

Potřebujete-li v programu POHODA vytvořit doklad v registraci DPH v EU, respektive jste plátci daně z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie a potřebujete na dokladech vyčíslovat zahraniční DPH, musíte v programu POHODA zapnout Historické sazby DPHRegistrace DPH v EU.

  • Historické sazby DPH umožní zadat vlastní procentuální hodnotu sazby DPH.
  • Registrace DPH v EU umožní registrovat DPH v EU dle DIČ zákazníka včetně aktuálně platných sazeb DPH jeho země.

Nastavení programu POHODA pro registrace DPH v EU

V agendě Globální nastavení sekce Daně nastavíte volby "Nabízet historické sazby DPH""Registrace DPH v EU".

Zatržením volby se zpřístupní v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty agenda Registrace DPH v EU, sloužící k evidenci států Evropské unie, ve kterých je účetní jednotka registrována k DPH. Zaevidováním registrace je pak možné vytvářet doklady v režimu registrace DPH v EU, tj. určovat jakého členského státu se doklad týká a tedy jaká zahraniční sazba DPH má být v dokladu použita.

Nastavení XML dokladu v režimu Registrace DPH v EU

Vstupní XML dokument musí obsahovat příznak "Registrace DPH v EU", element regVATinEU.

Na položce dokladu zadáte sazbu DPH% hodnotu sazby DPH pomocí historických sazeb DPH, elementy rateVATpercentVAT.

Nastavení příznaku registrace DPH v EU dle elementu regVATinEU
V hlavičce XML dokumentu uvedete element regVATinEU, který se odkazuje na vytvořenou Registraci DPH v EU v programu POHODA pomocí podelementu typ:id nebo typ:ids.

  • typ:id odkazuje na ID záznamu v agendě "Registrace DPH v EU" v databázi programu POHODA.
  • typ:ids odkazuje na registrované DIČ v agendě "Registrace DPH v EU" v programu POHODA.

Nastavení historické sazby DPH dle elementu rateVAT.

  • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyHigh", bude nastavena historická základní sazba DPH.
  • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyLow", bude nastavena historická snížená sazba DPH.

Nastavení % hodnoty historické sazby DPH dle elementu percentVAT.

  • Pokud bude element uveden, nastavte číselnou hodnotu sazby DPH v rozsahu 0 - 100%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.
Poznámka:

Pokud vstupní XML dokument nebude obsahovat na dokladu příznak "Registrace DPH v EU" nebo se tento příznak nebude shodovat s nastavením programu POHODA, bude v programu POHODA vytvořen standardní dokladu bez režimu registrace DPH v EU.

XML komunikace - vzorové příklady

  • Doklad v registraci DPH na Slovensku.
    Sazba 20% DPH na položce dokladu. Doklad v cizí měně(Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH).
Příklad)
Cena léku (bez DPH) je 100 EUR (sazba 20 %).

DPH = 100 * 0,2 = 20 EUR
Cena s DPH = 100 + 20 = 120 EUR.

Vzorový příklad XML.

inv:invoiceHeader
  inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
  inv:date2015-01-14/inv:date
  inv:textImport XML, doklad v registraci DPH na Slovensko./inv:text
  inv:regVATinEU
    typ:idsSK1234567890/typ:ids
  /inv:regVATinEU
/inv:invoiceHeader
inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad./inv:text
   inv:noteCena léku (bez DPH) je 100 EUR (sazba 20%)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThistoryHigh/inv:rateVAT
   inv:percentVAT20/inv:percentVAT
   inv:foreignCurrency
     typ:unitPrice100/typ:unitPrice
     typ:price100/typ:price
     typ:priceVAT20/typ:priceVAT
   /inv:foreignCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu POHODA