Sazba DPH na položce dokladu

XML komunikace - definice sazby DPH na položce dokladu

Potřebujete-li zadat na položce dokladu sazbu DPH, musíte ve vstupním XML dokumentu uvést element rateVAT.

O výši sazby DPH rozhoduje hodnota elementu rateVAT.

 • Pokud bude nastaven na hodnotu "high", bude nastavena základní sazba DPH (aktuálně 21%).
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "low", bude nastavena 1. snížená sazba DPH (aktuálně 15%).
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "third", bude nastavena 2. snížená sazba DPH (aktuálně 10%).
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "none", bude nastavena 0% sazba DPH.

XML komunikace - výchozí sazba DPH na položce dokladu

Pokud vstupní XML dokument neobsahuje na položce dokladu definici sazby DPH, tj. element rateVAT, bude na nově vytvořeném dokladu přes XML komunikaci nastavena výchozí sazba DPH dle typu položky.

Výchozí hodnota sazby DPH při XML komunikace

 • textová položka = 0% sazba DPH.
 • skladová položka = sazba DPH bude načtena ze skladové karty z programu POHODA.

XML komunikace - druhá snížená sazba 10% DPH

Druhá snížená sazba 10% DPH je v progamu POHODA podporována od verze 10 900.

Definice druhé snížené sazby 10% DPH v XML: rateVATthird/rateVAT

Druhou sníženou sazbu DPH je možné použít pouze na dokladu, který bude mít nastaveno:

 • Datum zdanitelného plnění dokladu, element dateTax, větší nebo roven "1.1.2015". Pokud není uveden datum zdanitelného plnění nebo typ dokladu datum zdanitelného plnění neobsahuje (např. objednávka), pak se jedná o Datum vystavení dokladu, element date.
Poznámka:

Pokud vstupní XML dokument neobsahuje na dokladu údaj "Datum", bude na nově vytvořeném dokladu přes XML komunikaci nastaven aktuální datum z programu POHODA.

XML komunikace - vzorové příklady

 • Sazba 21% DPH na položce dokladu (Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH)
Příklad
Cena kuchyňské linky (bez DPH) je 100 000 Kč (sazba 21 %).

DPH = 100000 * 0,21 = 21000 Kč
Cena s DPH = 100000 + 21000 = 121000 Kč.

Ukázka nastavení tolerance výpočtu DPH v programu POHODA

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad./inv:text
   inv:noteCena kuchyňské linky (bez DPH) je 100 000 Kč (sazba 21 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice100000/typ:unitPrice
     typ:price100000/typ:price
     typ:priceVAT21000/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu POHODA

 • Sazba 15% DPH na položce dokladu (Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH).
Příklad
Cena 1kg vepřového masa (bez DPH) je 100 Kč (sazba 15 %).

DPH = 100 * 0,15 = 15 Kč
Cena s DPH = 100 + 15 = 115 Kč.

Vzorový příklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad./inv:text
   inv:noteCena 1kg vepřového masa (bez DPH) je 100 Kč (sazba 15 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVATlow/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice100/typ:unitPrice
     typ:price100/typ:price
     typ:priceVAT15/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu POHODA

 • Sazba 10% DPH na položce dokladu(Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH).
Příklad
Cena léku (bez DPH) je 1000Kč (sazba 10%).

DPH = 1000 * 0,1 = 100Kč
Cena s DPH = 1000 + 100 = 1 100 Kč.

Vzorový příklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad./inv:text
   inv:noteCena léku (bez DPH) je 1000 Kč (sazba 10 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVATthird/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice1000/typ:unitPrice
     typ:price1000/typ:price
     typ:priceVAT100/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu POHODA

 • Sazba 0% DPH na položce dokladu(Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH).
Příklad
Doprava 400 Kč (sazba 0%).

DPH = 400 * 0 = 0 Kč
Cena s DPH = 400 + 0 = 400Kč.

Vzorový příklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad./inv:text
   inv:noteDoprava (bez DPH) je 400 Kč (sazba 0 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVATnone/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice400/typ:unitPrice
     typ:price400/typ:price
     typ:priceVAT0/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu POHODA