Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Historická sazba DPH

XML komunikace - historické sazby DPH na položce dokladu

Potřebujete-li zadat na položce dokladu jinou sazbu DPH, než jsou aktuální sazby DPH, musíte v programu POHODA použít Historické sazby DPH.

Historické sazby DPH vám umožní zadat vlastní procentuální hodnotu sazby DPH. Tuto variantu nejčastěji při vytváření dokladů v cizí měně dle legislativy dané země a poté v případě, kdy budete potřebovat zadávat na doklady vytvářené k aktuálnímu datu sazby DPH, které byly platné v dřívějších letech, např. při odpočtu zálohy.

Pokud potřebujete zadat vlastní hodnoty sazby DPH na položce dokladu, musíte ve vstupním XML dokumentu uvést elementy rateVATpercentVAT.

Dále je nutné upravit nastavení programu POHODA. V agendě Globální nastavení sekce Daně nastavíte volbu Nabízet historické sazby DPH.

Nastavení historické sazby DPH dle elementu rateVAT.

  • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyHigh", bude nastavena historická základní sazba DPH.
  • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyLow", bude nastavena historická snížená sazba DPH.

Nastavení historické sazby DPH dle elementu percentVAT.

  • Pokud bude element uveden, nastavte číselnou hodnotu sazby DPH v rozsahu 0 - 100%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.
  • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyLow", bude nastavena historická snížená sazba DPH.

XML komunikace - vzorové příklady

  • Historická sazba 19% DPH na položce dokladu. Doklad v Kč.(Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH).
Příklad)
Cena léku (bez DPH) je 100 Kč (sazba 19 %).

DPH = 100 * 0,19 = 19 Kč
Cena s DPH = 100 + 19 = 119 Kč.

Ukázka nastavení tolerance výpočtu DPH v programu POHODA

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad./inv:text
   inv:noteCena léku (bez DPH) je 100 Kč (sazba 19%)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThistoryHigh/inv:rateVAT
   inv:percentVAT19/inv:percentVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice100/typ:unitPrice
     typ:price100/typ:price
     typ:priceVAT19/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu POHODA