Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na další nákup nebo 50% slevu na 1. hodinu individuálních služeb

DPH v režimu MOSS

XML komunikace - zvláštní režim MOSS (Mini One Stop Shop).

Potřebujete-li vytvořit v programu POHODA doklad ve zvláštním režimu MOSS, musíte v programu POHODA zapnout Historické sazby DPHMini One Stop Shop (MOSS).

 • Historické sazby DPH umožní zadat vlastní procentuální hodnotu sazby DPH.
 • Mini One Stop Shop (MOSS) umožní registrovat speciální režim MOSS dle kódu země včetně aktuálně platných sazeb DPH.

Nastavení programu POHODA pro zvláštní MOSS

V agendě Globální nastavení sekce Daně nastavíte volby "Nabízet historické sazby DPH""Mini One Stop Shop (MOSS)".

Zatržením volby se zpřístupní v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty agenda Sazby DPH v EU, která slouží k evidenci států spotřeby Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené služby. Po vyplnění těchto záznamů je pak možné vytvářet doklady ve zvláštním režimu MOSS, tj. určovat, jakého státu spotřeby se služba týká a jaká zahraniční sazba DPH má být v dokladu použita.

Nastavení XML dokladu ve zvláštním režimu MOSS

 • Vstupní XML dokument musí obsahovat příznak "zvláštní režim MOSS", element MOSS.
 • Na dokladu v režimu MOSS je možné nastavit důkazní prostředky (např. bankovní informace nebo fakturační adresa zákazníka), které jste použili ke stanovení místa plnění, element evidentiaryResourcesMOSS.
 • Na položce dokladu v režimu MOSS je možné nastavit druh poskytnuté služby, která slouží jako podklad pro přiznání DPH MOSS, element typeServiceMOSS.
 • Na položce dokladu zadáte sazbu DPH% hodnotu sazby DPH pomocí historických sazeb DPH, elementy rateVATpercentVAT.

Nastavení příznaku režim MOSS na dokladu
V hlavičce XML dokumentu uvedete element MOSS, který se odkazuje na vytvořenou speciální registraci DPH v EU, v režimu MOSS v programu POHODA pomocí podelementu typ:ids.

 • typ:ids odkazuje na registrovaný kód země v agendě "Sazby DPH v EU" v programu POHODA.

Nastavení důkazních prostředků na dokladu
V hlavičce XML dokumentu uvedete element evidentiaryResourcesMOSS, který se pomocí podelementu typ:ids odkazuje na seznam "Důkazní prostředky dokladu" v režimu MOSS v programu POHODA.

 • typ:ids odkazuje na důkazní prostředek v režimu MOSS v programu POHODA.

Nastavení druhu poskytnuté služby na položce dokladu
Na položce dokladu v XML dokumentu uvedete element typeServiceMOSS, který se pomocí podelementu typ:ids odkazuje na seznam "Druh poskytnutých služeb" v režimu MOSS v programu POHODA.

 • typ:ids odkazuje na druh poskytnuté služby v režimu MOSS v programu POHODA.

Nastavení historické sazby DPH dle elementu rateVAT

 • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyHigh", bude nastavena historická základní sazba DPH.
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyLow", bude nastavena historická snížená sazba DPH.

Nastavení % hodnoty historické sazby DPH dle elementu percentVAT

 • Pokud bude element uveden, nastavte číselnou hodnotu sazby DPH v rozsahu 0 - 100%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.
Poznámka:

Pokud vstupní XML dokument nebude obsahovat příznak "zvláštní režim MOSS", element MOSS, bude v programu POHODA vytvořen standardní doklad bez příznaku režimu MOSS.

XML komunikace - vzorové příklady

 • Doklad v speciálním režimu registrace DPH na Slovensku, režim MOSS.
  Sazba 20% DPH na položce dokladu. Doklad v cizí měně.(Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH).
Příklad)
Cena léku (bez DPH) je 100 EUR (sazba 20 %).

DPH = 100 * 0,2 = 20 EUR
Cena s DPH = 100 + 20 = 120 EUR.

Vzorový příklad XML.

inv:invoiceHeader
  inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
  inv:date2015-01-14/inv:date
  inv:textImport XML, doklad v speciálním režimu registrace DPH na Slovensko, režim MOSS./inv:text
  inv:MOSS
    typ:idsSK/typ:ids
  /inv:MOSS
/inv:invoiceHeader
inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad./inv:text
   inv:noteCena léku (bez DPH) je 100 EUR (sazba 20%)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThistoryHigh/inv:rateVAT
   inv:percentVAT20/inv:percentVAT
   inv:foreignCurrency
     typ:unitPrice100/typ:unitPrice
     typ:price100/typ:price
     typ:priceVAT20/typ:priceVAT
   /inv:foreignCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu POHODA