Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

DPH v režimu OSS

Nastavení režimu OSS v programu POHODA

Pro vystavení dokladu v režimu OSS proveďdte v programu POHODA potřebná nastavení.
Nejprve v agendě Globální nastavení/Daně/DPH - ostatní zatrhnete volbu One Stop Shop (OSS).
Upozorňujeme, že se tato volba zpřístupní až poté, co si zatrhnete volbu Nabízet historické sazby DPH a v sekci Cizí měny volbu Povolit použití cizích měn.

Tím se v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty zpřístupní agenda Sazby DPH v EU, kde si nastavíte sazby DPH platné pro vybrané státy spotřeby Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené zboží a služby.


Doklady v režimu OSS v programu POHODA

Vystavení dokladu v režimu OSS provedete prostřednictvím povelu Záznam/OSS..., který je nutné zvolit na novém dokladu ještě před vyplněním jeho položek. Zmíněný povel otevře dialogové okno, kde vyberate příslušný stát spotřeby a v poli Druh dodání nastavíte požadovaný druh zboží nebo služby. Sazby DPH se automaticky načtou z agendy Sazby DPH v EU. Na základě těchto údajů se doklady seskupí ve vystaveném přiznání OSS.

Po vytvoření dokladu přes XML komunikaci si můžete v programu POHODA zkontrolovat údaje OSS na dokladu ve zmíněném dialogovém okně přes povel Záznam/OSS..., nebo prostřednictvím sloupců, které si zapnete v hlavní tabulce agendy.

Nastavení XML dokladu ve zvláštním režimu OSS

 • Vstupní XML dokument musí obsahovat příznak "zvláštní režim OSS", element MOSS.
 • Na dokladu v režimu OSS je možné nastavit důkazní prostředky (např. bankovní informace nebo fakturační adresa zákazníka), které jste použili ke stanovení místa plnění, element evidentiaryResourcesMOSS.
 • Na položce dokladu v režimu OSS je nutné nastavit druh dodání OSS, které slouží jako podklad pro přiznání DPH OSS, element typeServiceMOSS.
 • Na položce dokladu zadáte sazbu DPH a % hodnotu sazby DPH pomocí historických sazeb DPH, elementy rateVATpercentVAT.

Nastavení příznaku režim OSS na dokladu
V hlavičce XML dokumentu uvedete element MOSS, který se odkazuje na vytvořenou speciální registraci DPH v EU, v režimu OSS v programu POHODA pomocí podelementu typ:ids.

 • typ:ids odkazuje na registrovaný kód země v agendě "Sazby DPH v EU" v programu POHODA.

Nastavení důkazních prostředků na dokladu
V hlavičce XML dokumentu uvedete element evidentiaryResourcesMOSS, který se pomocí podelementu typ:ids odkazuje na seznam "Důkazní prostředky dokladu" v režimu OSS v programu POHODA.

 • typ:ids odkazuje na důkazní prostředek v režimu OSS v programu POHODA.

Nastavení druhu poskytnuté služby na položce dokladu
Na položce dokladu v XML dokumentu uvedete element typeServiceMOSS, který se pomocí podelementu typ:ids odkazuje na seznam "Druh poskytnutých služeb" v režimu OSS v programu POHODA.

 • typ:ids odkazuje na druh poskytnuté služby v režimu OSS v programu POHODA.

Datum zdanitelného plnění
Pouze na dokladech typu (opravný daňový doklad, dobropis, vrupobis) je možné nastavit Datum uskutečnění zdanitelného plnění OSS. V XML dokumentu uvedete element dateTaxOriginalDocumentMOSS.

Nastavení historické sazby DPH dle elementu rateVAT

 • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyHigh", bude nastavena historická základní sazba DPH.
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyLow", bude nastavena historická snížená sazba DPH.

Nastavení % hodnoty historické sazby DPH dle elementu percentVAT

 • Pokud bude element uveden, nastavte číselnou hodnotu sazby DPH v rozsahu 0 - 100%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.
 • Pokud nebude element uveden, bude automaticky nastavena hodnota sazby DPH na 0%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.
Poznámka:

Pokud vstupní XML dokument nebude obsahovat příznak "zvláštní režim OSS", element MOSS, bude v programu POHODA vytvořen standardní doklad bez příznaku režimu OSS.

XML komunikace - vzorové příklady

 • Doklad v speciálním režimu registrace DPH na Slovensku, režim OSS.
  Sazba 20% DPH na položce dokladu. Doklad v cizí měně.(Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH).
Příklad)
Cena léku (bez DPH) je 100 EUR (sazba 20%).

DPH = 100 * 0,2 = 20 EUR
Cena s DPH = 100 + 20 = 120 EUR.

Vzorový příklad - XML import vydané faktury v režimu OSS.

inv:invoiceHeader
  inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
  inv:date2021-07-14/inv:date
  inv:textImport XML, doklad v speciálním režimu registrace DPH na Slovensko, režim OSS./inv:text
  inv:MOSS
    typ:idsSK/typ:ids
  /inv:MOSS
  inv:evidentiaryResourcesMOSS
    typ:idsA/typ:ids
  /inv:evidentiaryResourcesMOSS
/inv:invoiceHeader
inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad./inv:text
   inv:noteIT Služby, cena bez DPH je 100 EUR (sazba 20%)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThistoryHigh/inv:rateVAT
   inv:percentVAT20/inv:percentVAT
   inv:foreignCurrency
     typ:unitPrice100/typ:unitPrice
     typ:price100/typ:price
     typ:priceVAT20/typ:priceVAT
   /inv:foreignCurrency
   inv:typeServiceMOSS
    typ:idsSB/typ:ids
   /inv:typeServiceMOSS
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu POHODA