Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Nastavení Obecného internetového obchodu v programu POHODA

Nastavení Obecného internetového obchodu v programu POHODA

Nastavení Obecného Internetového obchodu v programu POHODA provedete v agendě Internetové obchody, kterou otevřete přes menu Nastavení/Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů. Agenda Internetové obchody obsahuje několik variant Internetových obchodů, proto při nastavení nového obchodu vyberete typ "Obecný internetový obchod" . Formulář pro nastavení tohoto obchodu se skládá z několika částí, jde o záložky: Obecné, Klient, Export, Import, Nastavení.

Popis záložek nastavení Obecného internetového obchodu:

Záložka Obecné

Slouží k identifikaci internetového obchodu (Název obchodu, WWW adresa, Logo).

Program POHODA umožňuje nastavit komunikaci s více Obecnými internetovými obchody, proto pole "Název obchodu" slouží jako jednoznačný identifikátor, musí být tedy unikátní. Při komunikaci programu POHODA a Internetového obchodu budete obchod vybírat dle tohoto názvu.

Záložka WEB klient

Slouží k nastavení autentizace přihlášení k webové službě (Uživatelské jméno a heslo).

Pokud webová služba vyžaduje autentizaci, je nutné vyplnit údaje jméno a heslo, v opačném případě nevyplňujeme.

Záložka Export

Slouží k nastavení komunikačních adres pro výstupní data z programu POHODA. (URL adresy).

Program POHODA vytvoří výstupní data ve standardním formátu XML POHODA.

Záložka Export-XSLT
Slouží k nastavení XLST transformace výstupních dat z programu POHODA.

Program POHODA vytvoří výstupní data ve standardním formátu XML POHODA. Pokud váš Internetový obchod vyžaduje jiný formát dat, je nutné mít vytvořenou XSLT transformační šablonu na převod vámi požadovaného formátu a typu dat. Na záložce Export-XSLT nastavíte pro jednotlivé agendy konkrétní transformační šablony.

Záložka Import

Slouží k nastavení komunikačních adres pro vstupní data do programu POHODA. (URL adresy a XLST transformace vstupních dat).

Program POHODA vytvoří výstupní data (požadavek na data) ve standardním formátu XML POHODA. Pokud váš Internetový obchod vyžaduje jiný formát, je nutné mít vytvořenou XSLT transformační šablonu na převod vámi požadovaného formátu a typu dat. V sekci Transformace XSLT dat pak pro jednotlivé agendy přiřadíme konkrétní transformační šablony.

Záložka Nastavení

Doplňující nastavení komunikačního klienta (Kontrola importovaných dat, Historie komunikace, Doba odpovědi serveru, Verze XML).

  • Kontrola duplicity importu

Jedná se o kontrolu stahovaného souboru, týká se tedy pouze importu dat do programu POHODA! Pokud byl daný soubor již jednou importován, komunikace na to upozorní a import dat do programu POHODA neproběhne.

  • Sledování (historie)komunikace

Výchozí chování programu POHODA neuchovává historii proběhlé komunikace. Pokud budete chtít uložit proběhlou komunikaci, je nutné tuto volba zatrhnout. Ukládá se pouze požadavek programu POHODA a odpověď webové služby. Log soubor proběhlé komunikace je vždy automaticky uložen v datovém adresáři programu POHODA podadresář LOG. Název log souboru je IObchod.log

  • Maximální doba odpovědi[s]

Maximální doba čekání programu POHODA na odpověď webové služby.

  • Verze XML komunikace

Program POHODA podporuje dva typy XML komunikace a to:
- XML komunikace 1.X (jedná se o starší verze XML komunikace programu POHODA)
- XML komunikace 2.X (jedná se o novější verzi XML komunikace programu POHODA. Tato verze je rozšířena o nové vlastnosti a funkce přenosu dat)

  • Komprimovat odeslaná data

Program POHODA umožňuje komprimovat odeslaná/přijatá data metodou Gzip.

Záložka FTP klient

Slouží k nastavení FTP klienta pro přenos obrázků a souvisejících souborů zásoby (Hostitel, port, jméno, heslo, vzdálené složky).

Program POHODA umožní přenést obrázky a související soubory zásoby na web pomocí FTP klienta. Pro přenos dat je možné nastavit filtr na přenést: vše nebo pouze nové/změněné data.

  • Kódování názvů souborů

Při nastavení FTP klienta u obecného internetového obchodu můžete rozhodnout o způsobu kódování názvu souboru. Na výběr máte mezi Windows-1250 nebo UTF-8.