Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Obecný internetový obchod

Poslední aktualizace 16. 10. 2016

Nový komunikační klient Obecný internetový obchod umožní od verze programu POHODA Říjen, rel. 9600 propojit program POHODA s libovolným Internetovým obchodem.

Komunikační klient programu POHODA je založen na webových službáchHTTP protokolu. Webová služba umožňuje webové stránce rozšířit její funkcionalitu a dynamičnost. Webové služby mohou přijímat zprávy a na tyto zprávy odpovídat. Díky těmto dvěma základním vlastnostem může program POHODA předat webové službě data nebo požadavek na data. Webová služba tento požadavek vyhodnotí, zpracuje a následně vytvoří odpověď, kterou předá zpět programu POHODA.

Co potřebuji pro propojení programu POHODA a Internetového obchodu?

  • Váš internetový obchod musí podporovat komunikaci prostřednictvím webových služeb na HTTP nebo HTTPS protokolu.
  • Webová služba bude předávat data pomocí metody POST. Metoda GET pro přenos dat není v programu POHODA podporována.
  • Webová služba bude předávat data ve formátu XML. Program POHODA podporuje pouze tento typ dat Content-Type: text/xml.

Kdo vytváří webovou službu: Pohoda nebo internetový server?

  • Webovou službu vytváří internetový obchod.
  • Program POHODA poskytne komunikačního klienta, který umožní výměnu dat mezi internetovým obchodem a programem POHODA prostřednictvím HTTP nebo HTTPS protokolu.