Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Historie změn komunikace POHODA - Obecný Internetový obchod

Poslední aktualizace 29. 05. 2017

POHODA ver. 11600 (květen 2017)
Komunikace POHODA - Obecný internetový obchod. V nové verzi bylo opraveno generování XML požadavku na stažení objednávek z internetového obchodu do programu POHODA. Bylo opraveno generování namespace xmlns:lst="http://www.stormware.cz/schema/version_2/list.xsd" v elementu <dat:dataPack>.
Změna v ukládání logovacích souborů pro sledování historie komunikace.
Nově je vytvářena složka Import / Export, která obsahuje podsložku s názvem Internetového obchodu a v ní jsou uloženy jednotlivé logy komunikace.
Nově přidáno ukládání response zprávy programu POHODA na proběhlou XML komunikaci.
Změna v pořadí odeslání požadavku na export dat z programu POHODA na Obecný internetový obchod.
Pořádí exportu dat z programu Pohoda je nově prováděno v následující posloupnosti (internetové parametry, kategorie, zásoby).
Opraveno generování XML požadavku při nastavení komunikace ve verzi 1.x Program POHODA vytvářel požadavky ve verzi 1.3 , nově jsou XML poždavky vytvářeny ve verzi 1.6