Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Květen 2010

Novinky ve verzi Květen 2010

CD systému POHODA

Popisovaná verze: POHODA Květen 2010, release 9500
Vztaženo k verzi: POHODA Leden 2010, release 9400
K dispozici od: 13. 5. 2010

Aktualizace k verzi

&nsbp;

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Internetové obchodyPDF dokumenty a jejich posílání e-mailemPOHODA E1
Přístupová právaOstatní 
Fakturace a skladyKasa a Kasa Online 

Internetové obchody

> Administrace internetového obchodu přímo v programu POHODA je možná už ve všech řadách tohoto systému, tedy i v řadách POHODA a POHODA SQL.

Správa internetového obchodu je nyní ve všech řadách stejně jednoduchá jako dříve v řadě POHODA E1. Přímo v programu POHODA je možné snadno a rychle nadefinovat parametry a kategorie internetového obchodu a přiřazovat je k jednotlivým skladovým položkám v agendě Zásoby. Zápis nových parametrů ulehčuje nabídka předem nadefinovaných typů, jako jsou Datum, Text, Číslo, Měrná jednotka, Seznam či Ano/Ne. Jednotlivé kategorie mohou mít svůj popis a obrázek. Vytvořené parametry se přiřazují buď přímo ke skladovým položkám, nebo k vybraným kategoriím. Při zařazení skladové položky do příslušné kategorie se ke skladové položce přenesou i parametry nastavené u této kategorie. Ke skladové položce je možné dále přiřadit alternativní a související zboží.

Agendy Parametry a Kategorie inter. obchodů naleznete v nabídce Nastavení/Internetové obchody. Zařazení jednotlivých položek do kategorií, přiřazení parametrů, popisy zboží a související a alternativní zboží nastavíte v agendě Sklady/Zásoby na záložce Internet.

Výměna dat mezi programem POHODA a e-shopem probíhá díky XML komunikaci. Export požadovaných údajů z programu POHODA do eshopu je velmi snadný. Stačí pouze vybrat nastavený internetový obchod a položky, které se mají z agendy Zásoby exportovat do e-shopu. Data, resp. jejich aktualizace tak nahrajete do svého e-shopu a můžete prodávat. Stejně jednoduše provedete zpět do programu POHODA zase import objednávek a dalších změn provedených ve Vašem e-shopu.

Pro spouštění XML komunikace slouží průvodce Internetové obchodování, kterého zahájíte povelem Soubor/Datová komunikace/Internetové obchodování.

Program POHODA je možné nově propojit s jakýmkoliv e-shopem a to prostřednictvím XML komunikace.

Program POHODA podporuje nastavení obecného internetového obchodu, včetně služby pro komunikaci s internetovým serverem.

Veškerá nastavení provedete v agendě Nastavení/Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů, kde v sekci Internetový obchod vyberete typ Obecný internetový obchod. Na záložce Obecné zadáte název svého e-shopu, vyplníte jeho internetovou adresu a nahrajete logo. Dále můžete přednastavit přihlašovací údaje pro přístup na svůj internetový server (uživatelské jméno a heslo). Na záložkách Export a Import zadáte komunikační adresy pro odesílání a stahování dat mezi programem POHODA a e-shopem. Přednastavit si můžete transformační šablony na úpravu výstupních i vstupních dat.> Program POHODA umožňuje napojení nejen několika různých typů internetových obchodů, nově si můžete založit také více e-shopů stejného typu internetového obchodu.

Více internetových obchodů jednoho typu oceníte třeba v případě, kdy provozujete několik e-shopů postavených na stejném systému, ovšem s nabídkou různého zboží, a všechny je potřebujete propojit se svým programem POHODA.

Další e-shop pro jeden typ internetového obchodu založíte v agendě Nastavení/Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů pomocí pole Název obchodu. Do tohoto pole uvedete název svého e-shopu, přičemž každý internetový obchod musí mít unikátní název. U každého internetového obchodu dále provedete obvyklá nastavení.

Nově můžete ke každé skladové položce přiřadit jakýkoliv počet obrázků, včetně odpovídajících popisů, a hlavní obrázek označit jako výchozí.

Více obrázků přiblíží návštěvníkovi Vašeho e-shopu prohlížené zboží z více pohledů a ulehčí tak jeho rozhodování.

nahoru

Přístupová práva

Nastavovat přístupová práva už nemusí pouze administrátor, ale i další vybraní uživatelé.

Přístupová práva mohl nastavovat pouze administrátor. Nově je může přidávat i uživatel, který k provádění této operace dostane od administrátora příslušné právo.

Na záložce Uživatel v sekci Nastavení práv uživatele stačí zatrhnout u konkrétního uživatele volbu Přístupová práva.

Rozšířené možnosti nastavení administrátorských funkcí umožní přesněji nastavit práva jednotlivým uživatelům ke speciálním operacím.

Volba Administrátorské funkce byla rozdělena na menší podoblasti a přesunuta na záložku Práva do sekce Nastavení práv uživatele. Přesnějším nastavením těchto speciálních práv můžete ještě zvýšit zabezpečení svých dat. Uživateli můžete nastavit právo např. na hromadné operace, export databáze do Accessu či změnu účetního období.> Uživatel, který bude mít zatrženou volbu Síťová aktivace, může provádět síťovou aktivaci programu a reaktivaci síťové verze.

Nastavení práv provedete v agendě Nastavení/Přístupová práva.

nahoru

Fakturace a sklady

> Přednastavená předkontace u prodejek s bezhotovostní formou úhrady zajistí jejich automatické zaúčtování na odpovídající účty v ostatních pohledávkách.

K vytvořeným prodejkám hrazeným bezhotovostní formou, např. platební kartou, můžete nově přiřadit předkontaci, na kterou se provede jejich zaúčtování do ostatních pohledávek. Nemusíte tedy v automaticky vytvořených ostatních pohledávkách ručně upravovat předkontaci Nevím.

Nejčastěji využívanou předkontaci pro bezhotovostní úhradu si nastavte v agendě Uživatelské nastavení/Faktury vydané v poli Předkontace Ostatní pohledávky.

Používáte-li více forem úhrad a pro jednotlivé úhrady zvláštní analytické účty, doporučujeme účty k jednotlivým formám úhrad přednastavit v agendě Zaúčtování prodejek. Tím si velmi zjednodušíte svou práci se zaúčtováním jak prodejek do pokladny, tak ostatních pohledávek.Nastavení účtů k jednotlivým formám úhrady provedete v agendě Zaúčtování prodejek, kterou otevřete prostřednictvím povelu Nastavení v agendě Globální nastavení/Prodejky. Zatržením volby Nastavit účet samostatně určíte, že se zadaná platba nebude vztahovat ke konkrétnímu středisku.

> Nový povel v příkazu k úhradě otevře všechny závazky, které jsou do daného příkazu vloženy.

Díky tomuto povelu se dostanete do agendy Závazky s výběrem těch závazků, které jsou do vybraného příkazu vloženy a přichystány k proplacení nebo už proplaceny. Tento přehled můžete použít pro rychlou kontrolu nebo v případě, že si potřebujete prohlédnout další informace o některém z vložených závazků.

K otevření položek příkazu slouží povel Otevřít položky. Tento povel je přístupný z místní nabídky zobrazené pomocí pravého tlačítka myši na záložce Položky příkazu.

> V agendách Výroba a Převod je možné v poli Čas zadávat i vteřiny.

Přesně vyplněný čas může být velmi důležitý pro správné řazení pohybů výrobků v rámci jednoho dne.

> Při přenosu položkové zálohové faktury do vydané, resp. přijaté faktury se přenáší i zadaná střediska, činnosti a zakázky.

nahoru

PDF dokumenty a jejich posílání e-mailem

> Rozšířily se možnosti e-mailové komunikace pro odesílání PDF dokumentů z programu POHODA. Každý uživatel si může vybrat jednu ze dvou služeb, buď výchozího e-mailového klienta, nebo SMTP poštovního klienta.

Jako výchozí je u každého uživatele nastaven e-mailový klient. Jedná se o standardní službu, při níž POHODA automaticky použije výchozího poštovního klienta operačního systému, např. Microsoft Office Outlook.

Novinkou je možnost odesílání zpráv prostřednictvím protokolu SMTP. Tento způsob komunikace vyžaduje nastavení adresy poštovního SMTP serveru a e-mailové adresy. Volitelně si můžete přednastavit také přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), nastavit výchozí e-mailovou zprávu, příp. si nadefinovat složku pro ukládání příloh e-mailů. Prostřednictvím povelu Test připojení je možné komunikaci ověřit.

Pro veškerá nastavení e-mailové komunikace slouží v jednotlivých uživatelských profilech agenda Uživatelské nastavení/E-mailové služby.Při odesílání PDF dokumentů se zobrazí dialogové okno Odeslání e-mailu, ve kterém máte možnost upravit e-mailovou adresu, přidat nebo upravit předmět a text zprávy, příp. vložit další přílohy. Tyto přílohy mohou být uloženy i mimo program POHODA.

Pokud pro odesílání e-mailů použijete protokol SMTP, zobrazí se veškeré poslané e-maily v nově přidané agendě Odeslané e-maily. Nedojde-li ke správnému odeslání požadovaného e-mailu, můžete požadovaný e-mail upravit a pokusit se ho přímo z této agendy znovu odeslat.

Agendu Odeslané e-maily naleznete v nabídce Soubor/Datová komunikace/Odeslané e-maily.

> Šablony e-mailových zpráv zrychlí a zjednoduší posílání PDF dokumentů z programu POHODA.

Pro často používané texty e-mailových zpráv, příp. pro zprávy často posílané na stejné e-mailové adresy si můžete vytvořit vlastní šablony. V šabloně tak můžete mít připravenu strukturu celé zprávy – předmět, text, přílohy i podpis. Při odesílání e-mailu stačí vybrat konkrétní šablonu, je-li to nutné, zprávu ještě upravit, a poté rovnou odeslat.

Vlastní šablony vytvoříte přímo z dialogového okna Odeslání e-mailu pomocí povelu Uložit šablonu. Pro zahájení výběru šablony slouží volba Použít šablonu, po jejímž zatržení se nabídne seznam uložených šablon k výběru. Pokud jste si v nastavení e-mailových služeb nadefinovali výchozí e-mailovou zprávu, bude každý nový e-mail automaticky obsahovat údaje podle tohoto vzoru.> SMTP e-mailová služba umožňuje z programu POHODA posílat PDF dokumenty také hromadně.

Potřebujete-li e-mailem odeslat např. vydané faktury několika svým odběratelům, nemusíte každou z nich odesílat zvlášť, ale můžete použít hromadné odeslání PDF dokumentů. Vybrané faktury sice odešlete najednou, každý odběratel však najde u svého e-mailu přiloženu jen tu svou. V kombinaci s přednastavením šablon e-mailových zpráv můžete ušetřit řádově desítky minut práce.

Po stisku povelu Odeslat vše e-mailem v nabídce pod tlačítkem PDF v dialogovém okně Tisk se otevře nová zpráva v SMTP klientovi elektronické pošty. Tato zpráva bude odeslána na e-mailové adresy uvedené ve formulářích jednotlivých záznamů a bude k ní přiložen vždy odpovídající PDF dokument. Další postup odesílání je shodný jako v případě odesílání jednoho PDF souboru.

> Nově vytvořený PDF dokument můžete elektronicky podepsat a opatřit časovým razítkem přímo v programu POHODA.

Před elektronickým odesíláním PDF dokumentu e-mailem máte možnost zvolit, zda má být podepsán elektronickým podpisem. POHODA Vám nabídne možnost výběru požadovaného kvalifikovaného certifikátu včetně použití časového razítka.Elektronický podpis k PDF dokumentu přidáte pomocí stejnojmenného povelu, který najdete v nabídce pod tlačítkem PDF v dialogovém okně Tisk. Až poté použijte povel Tisk do PDF, resp. Odeslat PDF e-mailem.

Pokud chcete elektronicky podepisovat všechny PDF dokumenty vytvořené a posílané z programu POHODA, zatrhněte volbu Automaticky podepsat PDF certifikátem v agendě Uživatelské nastavení/E-mailové služby a následně vyberte příslušný podpisový certifikát. Zatržením volby Použít časové razítko zajistíte, že všechny vytvořené dokumenty budou včetně časového razítka.

nahoru

Ostatní

> Jednotlivým agendám je možné přiřadit vlastní barvu a navzájem je tak odlišit.

Tato vizuální pomůcka Vám může pomoci s tím, abyste nezadali doklad do nesprávné agendy. U agend, kterým byla přiřazena nějaká barva, se pod standardní lištou zobrazí nový barevný pruh s názvem otevřené agendy.

Přiřadit jednotlivým agendám třeba své oblíbené barvy a nastavit si tak své jedinečné barevné schéma může každý uživatel sám, a to v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení v sekci Barevné rozlišení agend pomocí výklopného seznamu ve sloupci Barva. Pomocí povelu Přidat další agendu… si můžete vybrat další agendy, které takto chcete odlišit. Pokud nebudete chtít barevné pruhy u vybrané agendy dále používat, jednoduše ji ze seznamu v sekci Barevné rozlišení agend smažte pomocí klávesy DEL.> Nová možnost sledovat u majetku změny středisek a činností provedené v aktuálním období zpřesní členění nákladů.

Stejným způsobem jako dosud uvedete ke každému majetku středisko nebo činnost. Pokud v průběhu sledovaného období dojde k přeřazení majetku do jiného střediska či na jinou činnost, zvolíte na záložce Majetkové operace typ Změna střediska, resp. Změna činnosti. V poli Datum uvedete, kdy k přeřazení majetku došlo, a v odpovídajícím poli poté vyberete nové středisko, resp. činnost.

Abyste měli náklady podle jednotlivých středisek a činností rozčleněny opravdu přesně, doporučujeme účtovat odpisy měsíčně. Tím zajistíte, že každé středisko, resp. činnost bude mít přiřazeno příslušnou částku nákladů. Pokud budete odpisy účtovat ročně, zobrazí se v účetním deníku poslední zadané středisko, resp. činnost.

> Do jiné agendy je možné se přepnout i z uzamčeného dokladu.

I z dokladu, který je uzamčený prostřednictvím nabídky Záznam/Zámek, resp. Nastavení/Zámek k datu, můžete přejít do další, navazující agendy. Samozřejmostí zůstává, že v uzamčeném dokladu nelze jednotlivé údaje editovat, v navazující agendě se tedy nenabízí povel Přenést do dokladu.

Přepínání je možné z polí ve formuláři, např. Předkontace, Číselná řada, Firma apod. Pro přepnutí do navazující agendy použijte klávesu F5 nebo klikněte na ikonu tři tečky.

> V daňové evidenci lze nově z příslušné předkontace otevřít i nepeněžní deník a díky tomu rychle vybrat požadované zaúčtování.
Pokud budete v agendě Předkontace stát kurzorem na předkontaci, která se používá pouze pro nepeněžní operace, a z místní nabídky zvolíte povel Otevřít zaúčtování, zobrazí se nepeněžní deník pouze se záznamy s vybranou předkontací.

> Pomocí XML komunikace je možné exportovat a importovat pole Středisko, Činnost a Zakázka v agendě Poptávky a Nabídky.

> Nový povel v průvodci pro elektronické podání přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnného hlášení v agendě Přiznání DPH zjednoduší výběr odpovídajícího finančního úřadu.

Prostřednictvím nového povelu Otevřít číselník se přímo z průvodce otevře internetová stránka Ministerstva financí, na které je možné vybrat finanční úřad podle čísla, názvu nebo místní příslušnosti.> Pole PSČ bylo rozšířeno na 15 znaků.

Pokud budete vyplňovat adresu, u které bude vyplněno pole Země, můžete nově zadat PSČ o délce až 15 znaků.

> V seznamech ve mzdové oblasti přibyly nové číselníky správ sociálního zabezpečení a obcí (ZÚJ).

V nabídce Mzdy/Seznamy přibyly 2 nové agendy – Správa sociálního zabezpečení a Obce (ZÚJ). Agenda Správa sociálního zabezpečení obsahuje číselník kódů charakterizující místně příslušné OSSZ, resp. územní pracoviště PSSZ, u kterých je zaměstnavatel v registru zaměstnavatelů. Kódy z této agendy se přenášejí do pole OSSZ v agendě Globální nastavení v sekci Mzdy 1 v oddíle Sociální pojištění.

Agenda Obce (ZÚJ) je číselníkem obcí, resp. základních územních jednotek, kde je umístěno místo výkonu práce zaměstnance. Při vytváření záznamů v agendě Místa výkonu práce lze do polí Obec, Kód obce a Okres přenést vybraný záznam z agendy Obce (ZÚJ).

> POHODA umožňuje příspěvkovým organizacím exportovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty do CSÚIS.


Pro zahájení exportu příslušných výkazů do Centrálního systému účetních informací státu slouží tlačítko Export v dialogovém okně Tisk, které je přístupné z informační plochy nebo z agendy Účetní deník. Tlačítko Export je aktivní pouze tehdy, když je v nabídce tiskových sestav vybrána Rozvaha – příspěvkové organizace nebo Výkaz zisku a ztráty – příspěvkové organizace.

Po stisku tlačítka Export se zobrazí Průvodce pro elektronické podání do CSÚIS, který nejdříve vygeneruje příslušný XML soubor. Tento soubor je zapotřebí podepsat platným certifikátem. Na další straně průvodce vyplníte identifikační údaje zodpovědné osoby, a to její celé jméno, e-mail a ID (ID zodpovědné osoby získáte po registraci do CSÚIS) a zadáte cestu ke složce, kam se má uložit vyexportovaný XML soubor.
 

Důležitá informace:
V rámci legislativních změn dotýkajících se příspěvkových organizací byly do aktualizace programu POHODA, rel. 9505, zapracovány všechny varianty povinných příloh č. 5 a 6 včetně textových. POHODA podporuje export všech těchto příloh do formátu XML a GXML a jejich odesílání do CSÚIS a na krajské úřady.
Tento soubor je zapotřebí zašifrovat, teprve poté je možné ho odeslat na webový portál CSÚIS. Pro šifrování zatím použijte aplikaci Šifrovací utilita, kterou je možné stáhnout z internetové stránky https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/sifrovaci-utilita. V této aplikaci jednoduše zadáte cestu k souboru vytvořenému z programu POHODA a aplikace jej automaticky zašifruje. Detailnější postup exportu výkazů a jejich odesílání do CSÚIS najdete v nápovědě programu POHODA.Aktualizace programu POHODA, rel. 9505, která obsahuje všechny varianty povinných příloh č. 5 a 6, přinesla i možnost zašifrování XML a GXML souboru rovnou v programu POHODA. Už tedy nemusíte stahovat a používat žádnou externí šifrovací aplikaci.

nahoru

Kasa a Kasa Online

> Situaci, kdy je nutné stornovat prodejku nebo ji upravit a aktuální uživatel k tomu nemá dostatečná oprávnění, teď může pohodlně vyřešit systém tzv. povyšování práv.

Nemá-li aktuálně přihlášený uživatel dostatečné oprávnění k provedení konkrétní operace, nemusíte už aplikaci ukončovat. Jednoduše se do ní přihlásí uživatel s vyššími právy a provede, resp. schválí potřebnou operaci. Původně přihlášený uživatel pak může dále pokračovat v rozpracované prodejce.

Aby se uživateli při pokusu o provedení operace, ke které nemá právo, zobrazovalo upozornění s možností přihlášení uživatele s vyššími právy, zatrhněte v agendě Přístupová práva volbu Povyšování práv.> Nově můžete nastavit uživatelům právo na provádění refundace prodejky.

Uživatel, který bude mít tuto volbu zatrženou, může provádět refundaci aktuálně vybrané položky v sekci Prodejka nebo stornování celé prodejky po zadání jejího čísla.

> Práva na operace, které upravují cenu na vystavovaných prodejkách, jsou nově rozdělena na dvě oblasti. Jednotlivým uživatelům tak můžete zvlášť nastavit právo na změnu cen a právo na výběr hladiny prodejních cen.

Díky právu Změny cen mohl dosud uživatel při výdeji skladových zásob jak upravovat prodejní cenu, tak měnit cenovou hladinu. Odteď je výběr cenové hladiny závislý na nové volbě Výběr prodejní ceny. Pokud nebude mít uživatel toto právo zatrženo, bude moct upravovat cenu na dokladu, ale už ne vybírat cenovou hladinu.

Volby pro nastavení práv na změnu cen a výběr cenové hladiny naleznete v agendě Nastavení/Přístupová práva ve stromu práv Kasa (Online)/Ostatní. Původní volby byly přerozděleny do sekcí Ostatní a Ostatní 2.> Vlastní nastavení pořadí jednotlivých polí sníží počet úhozů do klávesnice na opravdové minimum a zrychlí vytváření prodejních dokladů.

Sami si můžete určit, v jakém poli se objeví kurzor při vložení nové položky či její úpravě a kam se bude dále přesouvat po stisku klávesy TAB. Rychlost pořizování dat tak můžete optimalizovat na minimální počet úhozů do klávesnice.

Pořadí, v jakém má kurzor jednotlivými poli postupovat, si určíte přímo v agendě Kasa (Online) v dialogovém okně Nastavení formuláře… přístupném z nabídky Nastavení.

nahoru

POHODA E1

> Pro XML komunikaci svého programu POHODA s internetovým obchodem můžete vytvořit automatickou úlohu. Zasílání veškerých potřebných údajů z programu POHODA do internetového obchodu a opačně zase načítání objednávek z internetového obchodu do programu POHODA už nemusíte spouštět ručně.

V agendě Soubor/Účetní jednotky zahájíte nastavení automatické úlohy pomocí povelu Databáze/Automatické úlohy. V průvodci nejdříve vyberete typ činnosti XML komunikace, poté zvolíte účetní jednotku, pro kterou chcete tuto automatickou úlohu provádět, a zadáte jméno a heslo uživatele programu POHODA, pod kterým bude naplánovaná úloha spouštěna.

Na další straně průvodce vyberete, zda má být prováděn XML export/import jednoho konkrétního souboru, nebo více souborů v konkrétní složce. Aktivní volba Kontrola duplicity dávek bude kontrolovat, zda některý doklad nebyl importován už dříve. Můžete se také rozhodnout, zda vstupní soubory po zpracování XML komunikace zůstanou v původní složce, nebo se mají přesunout jinam. Na závěr si v průvodci pro Nastavení plánu úlohy zvolíte intervaly a časy, ve kterých se má tato automatická úloha spouštět.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 495521 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout