Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2023

Update POHODA, rel. 13405

K dispozici od: 18. 9. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13404

Sklady

POHODA nově zobrazí upozornění při pokusu o naskladnění výrobního čísla, které je již skladem. Při uložení dokladu se pak provádí kontrola, zda výrobní číslo není na dokladu uvedeno vícekrát.

Při přenosu přijaté objednávky do výroby se již správně počítá množství potřebných komponent.

XML komunikace a homebanking

Přes XML import záložky Slevy dostupné v agendě Zásoby je již možné aktualizovat pole Rabat.

Registrace klienta pro službu KB API z agendy Homebanking již lze provést i na operačních systémech Windows 7, 8.1 a Windows Server 2016 a 2019.

Update POHODA, rel. 13404

K dispozici od: 13. 8. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13403

Sklady

Nová expirace zadaná na položce dokladu při naskladnění zásoby s šarží se již správně propíše do agendy Evidenční čísla.

V agendě sloužící pro přenos evidenčních čísel na položky dokladů jsou nově zvýrazněna evidenční čísla, která již byla přenesena na aktuální doklad.

Homebanking

Při stahování transakční historie POHODA nově upozorní na nutnost silné autorizace, kterou vyžaduje FIO banka pro získání dat starších než 90 dnů.

Provedli jsme optimalizaci a drobné úpravy při online komunikaci přes API rozhraní s bankami Česká spořitelna, ČSOB a KB.

Update POHODA, rel. 13403

K dispozici od: 11. 7. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13402

Sklady

Na položkách dokladů naskladňujících zásoby jsme upravili kontrolu množství zásoby skladem při změně měrné jednotky.

Na položkách počáteční příjemky již lze snížit množství skladové zásoby.

Při účtování skladů způsobem A již dojde při XML importu převodek k jejich správnému zaúčtování.

mServer

Upravili jsme zastavení všech spuštěných instancí mServerů pomocí parametru /HTTP stop *.

Je-li mServer ve stavu „Neodpovídá“, nově kontrolujeme existenci spuštěného procesu. Pokud proces neexistuje, uvede se stav „Zastavený“. Díky tomu je možné okamžité spuštění nové instance mServeru, např. po nestandardním ukončení operačního systému.

mServer nově vrací chybový kód "400 – Bad Request" namísto "500 – Internal Server Error", pokud zjistí, že v hlavičce http požadavku chybí parametr "Host".

Update POHODA, rel. 13402

K dispozici od: 28. 6. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13401

Ostatní

S účinností od 1. července 2023 došlo vyhláškou č. 191/2023 Sb. ke změně průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Částka 44,10 Kč za 1 litr nafty se nahrazuje částkou 34,40 Kč. Ostatní ceny zůstávají beze změn.

Zaměstnanci s ukončeným pracovním poměrem, kterému potřebujete dodatečně zúčtovat doplatek mzdy, je již možné vystavit mzdu po ukončení poměru.

V agendě Kasa již správně funguje přidání/odebrání sloupců na položkách prodejky.

Update POHODA, rel. 13401

K dispozici od: 21. 6. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13400

Fakturace a sklady

U nově importovaných bezpoložkových dokladů se již správně vyplní záložka Zaúčtování, stejně tak i při následné hromadné změně předkontace prostřednictvím povelu Záznam/Editace/Upravit vše.

Dříve naimportované doklady (s přiřazenou předkontací, ale prázdnou záložkou Zaúčtování) je nutné zeditovat a znovu uložit. K tomu můžete využít např. hromadnou úpravu pole Předkontace.

Při vyměření DPH u přijatého dokladu v cizí měně se v průvodci pro vyměření a odpočet DPH načte správný kurz k datu zdanitelného plnění.

V jednotlivých agendách již lze použít i uložené dotazy, u kterých je zatržena volba Včetně třídění.

Po přenesení zásoby do dokladu, kterým se provádí její naskladnění, již lze tuto zásobu smazat i v případě, že před vložením na doklad nebyla skladem.

Ostatní

V agendách Pokladna a Interní doklady je již možné přečíslovat všechny doklady.

Při odeslání příkazu k úhradě již lze dokončit průvodce exportem pro službu ČSOB CEB bez vyplněného certifikátu. Pro služby RaiffeisenBank Premium API a ČSOB API z agendy Homebanking jsme při odeslání příkazu přidali kontrolu, jestli je certifikát nastaven.

Optimalizovali jsme převod databáze a díky tomu proběhne rychleji i při větším množství odpisů u karet majetku.