Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Říjen 2022

Update POHODA, rel. 13203

K dispozici od: 28. 11. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13202

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13203 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

mPOHODA

V nové verzi mPOHODA 11.0 přibyla možnost vystavit opravný doklad k vydané faktuře a také možnost stornovat prodejku. Synchronizací dat od verze 13203 dojde k přenosu opravných a stornovacích dokladů do programu POHODA.

Ostatní

Pro službu GoPay z agendy Homebanking jsme přidali podporu vyúčtování ve formátu XML Clearing IFPP (IF++).

Update POHODA, rel. 13202

K dispozici od: 16. 11. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13201

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13202 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Homebanking

Pro banku Raiffeisenbank využívající službu MultiCash z agendy Nastavení/Homebanking jsme upravili generování konstantního symbolu do tuzemského příkazu k úhradě, aby odpovídal aktuálnímu popisu formátu.

Pro službu ČSOB avíza jsme přidali nové identifikační kódy určující typ avíza platební brány.

Ostatní

Při ukládání záznamu v agendě Výroba se již správně přepočítává vážená nákupní cena u všech výrobků.

Po zadání prvního dokladu v agendách Banka a Pokladna se do pole Účet/Pokladna vloží výchozí hodnota zadaná v uživatelském nastavení. Po její změně a zadání dalšího dokladu se již správně nabízí účet/pokladna dle posledně použitého záznamu.

Při exportu tiskové sestavy Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele byla omezena možnost elektronického odeslání přehledu v XML formátu do datové schránky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Tento formát není ze strany VZP pro odeslání přes datovou schránku podporován.

Update POHODA, rel. 13201

K dispozici od: 20. 10. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13200

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13201 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Sklady

Při vložení zásoby do dokladu přes dialogové okno Vložení zásoby se již správně vyčíslí sleva i v případě, kdy je vybrána prodejní cena typu Sleva s hodnotou 100 %.

V agendách Výroba a Výrobní požadavky dochází opět ke sdružování výrobků s ručně zadanou cenou.

Majetek

Ve verzi POHODA, rel. 13200 při vyřazení majetku s uplatněným odpisem ve výši 0 %, resp. při přerušení odpisování, se z agendy Účetní deník neodstraní záznam se zaúčtovaným odpisem a zároveň je bez vazby na zdrojový doklad (majetek). Program Vás na tyto záznamy upozorní při otevření účetního deníku a jejich seznam se zobrazí na kontrolní tiskové sestavě Kontrola vazeb na zdrojové doklady. Tyto záznamy je nutné z agendy Účetní deník smazat ručně.

Od verze POHODA, rel. 13201 se již při vyřazení majetku, resp. přerušení odpisování, odstraní zmíněné záznamy z účetního deníku automaticky.

Ostatní

Při elektronickém odeslání NEMPRI se do XML souboru již správně vloží příloha, která je k podání připojena.

Upravili jsme export záznamů pro Českou poštu z agendy Vydané faktury. Nyní lze dokončit export CSV souboru i po změně údajů v průvodci exportem.