Aktualizace k verzi Květen 2022

Update POHODA, rel. 13103

K dispozici od: 21. 6. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13102

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13103 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Dne 1. 7. 2022 vstoupí v platnost novela zákona o daních z příjmů, která upravuje v § 6 odst. 6 využití služebního automobilu zaměstnancem k soukromým účelům. V případě, že se jedná o nízkoemisní vozidlo, bude zdanitelný příjem zaměstnance činit 0,5 % ze vstupní ceny vozidla za každý měsíc.

Pro tyto účely jsme do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné přidali nový typ „0,5 % z pořizovací ceny vozu“. Tento typ bude možné použít poprvé ve mzdách za červenec 2022.

Sklady

Při vystavení opravného daňového dokladu z vydané faktury, která byla přenesena do výdejky, se již správně vytvoří skladové pohyby a aktualizuje se stav zásob.

V agendě Kasa se již správně načítají položky odložené prodejky v případě, že obsahuje zásobu s minusovým stavem.

Ostatní

Pro import/export dokladů nově podporujeme formát elektronické fakturace ISDOC ve verzi 6.0.2. Pro export dokumentu zvolte příslušnou verzi v agendě Uživatelské nastavení/ISDOC.

Pro zobrazení ISDOC dokumentu ve verzi 6.0.2 je potřeba zaktualizovat i STORMWARE ISDOC Reader. Stáhnout aktualizovaný STORMWARE ISDOC Reader.

Pro službu homebankingu UniCredit BusinessNet a formát Gemini (pro UniCredit Bank) jsme upravili export tuzemského příkazu k úhradě a nově převedeme číslo účtu příjemce z mezinárodního formátu čísla účtu IBAN na tuzemský formát BBAN.

V řadě POHODA SQL/E1 se při otevření agend Přiznání DPH, Kontrolní hlášení a Podání ONZ již nezobrazí chybové hlášení a nedojde k ukončení programu.

Podle číselníku ČNB jsme zaktualizovali seznam kódů bank.

Update POHODA, rel. 13102

K dispozici od: 15. 6. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13101

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13102 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Upravili jsme výpočet náhrady mzdy za nemoc, která navazuje v rámci jednoho měsíce.

V agendě Personalistika při náhledu uživatelsky upravených originálních sestav typu Dokument již nedochází k ukončení programu POHODA.

Ostatní

Přes API rozhraní banky umožňujeme z programu POHODA hromadné odeslání příkazů k úhradě, pokud se jedná o platby ze stejného účtu.

Do nabídky Soubor jsme přidali povel Exportovat PDF do emailu, který umožňuje vyexportovat výchozí tiskovou sestavu dané agendy do formátu PDF a vložit ji jako přílohu k e-mailu.

Při XML importu dokladu se již zobrazí sleva u skladové položky i v případě, že v agendě Globální nastavení/Pohledávky není zatržena volba V položkách faktury uvádět slevu v procentech.

V řadě POHODA E1 jsme upravili přístupová práva pro uživatelské agendy.

Update POHODA, rel. 13101

K dispozici od: 7. 6. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13100

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13101 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Upravili jsme elektronické podepisování PDF dokumentů pro certifikáty vydané společností První certifikační autorita a.s. (I.CA).