Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2022

Update POHODA, rel. 13109

K dispozici od: 21. 9. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13108

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13101, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13109 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. září 2022 snižuje z částky 14 570 Kč na 11 014 Kč

V agendě Legislativa jsme zmíněnou částku nastavili v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění s platností od 1. 9. 2022. Její výše ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a kteří pracují pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Ostatní

Plnění QR kódu typu QR Faktura jsme upravili dle aktuální specifikace a nyní obsahuje pouze platné znaky.

Komunikaci s platebními terminály Ingenico a Verifone s nastaveným protokolem ČSOB jsme zaktualizovali podle nejnovějších požadavků banky.


Update POHODA, rel. 13108

K dispozici od: 22. 8. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13107

Pro správnou komunikaci je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 13101, který je k dispozici od 22. 8. 2022.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13108 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Sklady

Změní-li se cena u zásoby, která je vložena jako položka do výrobku, který je dále vložen do zásoby typu Souprava, již se správně aktualizují ceny na této soupravě.

Cestovní náhrady

Vzhledem k výraznému nárůstu cen pohonných hmot se mimořádně zvyšují cestovní náhrady. S účinností od 20. 8. 2022 došlo vyhláškou č. 237/2022 Sb. ke změně průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Částka 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů se nahrazuje částkou 51,40 Kč. Ostatní ceny zůstávají beze změn.


Vyhláškou č. 237/2022 Sb. dochází také s účinností od 20. 8. 2022 ke změně tuzemského stravného pro účely poskytování cestovních náhrad.


V případě, že jste vystavili cestovní příkaz před aktualizací těchto sazeb, je potřeba zvolit na záložce Stravné povel Přepočítat stravné, resp. Přepočítat náhrady na záložce Náhrady.

Personalistika a mzdy

Od 20.  8. 2022 platí nová výše tuzemského stravného pro pracovní cesty v trvání 5 až 12 hodin, a to ve výši 142 Kč. Tato částka má vliv na osvobozenou část stravenkového paušálu. Od uvedeného data je stravenkový paušál osvobozen do částky 99,40 Kč za jednu směnu.


Upozornění: Program POHODA automaticky počítá pro celý srpen s osvobozeným limitem 82,60 Kč. V případě, že poskytujete svým zaměstnancům paušál nad uvedený limit, je nutné ve mzdách za srpen upravit (snížit) částku, kterou program vypočte v poli „z toho nad limit“ v části Stravenkový paušál na záložce Čistá mzda. Pro úpravu doporučujeme využít pole Zd. náhrady naturální v části Zvýšení základu na záložce Čistá mzda. Snížení nadlimitní částky za odpracované směny od 20. 8. 2022 je nutné dopočítat a zadat záporně do uvedeného pole. Částka sníží základ pro sociální, zdravotní pojištění a daň z příjmů.


Příklad: Poskytujete-li stravenkový paušál ve výši 100 Kč za odpracovanou směnu, do 19. 8. 2022 uplatníte nadlimitní částku 17,40 Kč (100 – 82,60), od 20. 8. 2022 pak nově nadlimitní částku pouze 0,60 Kč (100 – 99,40).

Update POHODA, rel. 13107

K dispozici od: 27. 7. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13106

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13107 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Homebanking

Od 1. 8. 2022 mění Raiffeisenbank URL adresu při volání služeb přes API rozhraní pro komunikaci s internetovým bankovnictvím. Pokud v programu POHODA používáte službu homebankingu RaiffeisenBank Premium API pro online odeslání příkazů k úhradě a stažení bankovních pohybů, pak je nutné nainstalovat aktualizaci programu POHODA, rel. 13107, jinak přestane být zmíněná služba od 1. 8. 2022 funkční.

Ostatní

V agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné je možné zadat pro typy „0,5 % z pořizovací ceny vozu“ a „1 % z pořizovací ceny vozu“ částku nižší než 1 000 Kč.

V hlavní tabulce a na položkách dokladu se již správně zobrazuje poslední řádek.

Update POHODA, rel. 13106

K dispozici od: 11. 7. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13105

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13106 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Zobrazení sloupců Jedn. cena a Částka na záložce Výrobky v agendách Výroba a Výrobní požadavky se nově řídí nastavením práva Nákupní ceny ve stromu práv Soubor\Ostatní.

Přečíslování dokladů prostřednictvím funkce Záznam/Editace/Přečíslovat již proběhne korektně i v případě, že byl předtím proveden výběr dokladů pomocí vyhledávacího pole.

Update POHODA, rel. 13105

K dispozici od: 1. 7. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13104

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13105 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Přehled o výši pojistného (PVPOJ) je již možné elektronicky odeslat, v části D. Pojistné k úhradě je správně uvedena odpovídající částka pojistného.

Update POHODA, rel. 13104

K dispozici od: 27. 6. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13103

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13104 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Upravili jsme komunikaci pro služby homebankingu RaiffeisenBank Premium API a ČSOB API na operačních systémech Windows Server 2022.

Neobsahuje-li vstupní XML soubor při importu dokladu v agendách Ostatní závazky a Přijaté zálohové faktury element <symVar> (variabilní symbol), nastaví se do pole Var. sym. číslo dokladu.

Při převodu databáze se již z vydaných faktur vstupujících do výkazu pro Intrastat neodstraní stát původu u skladových položek, které v agendě Zásoby nemají pole Stát původu vyplněno.

Update POHODA, rel. 13103

K dispozici od: 21. 6. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13102

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13103 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Dne 1. 7. 2022 vstoupí v platnost novela zákona o daních z příjmů, která upravuje v § 6 odst. 6 využití služebního automobilu zaměstnancem k soukromým účelům. V případě, že se jedná o nízkoemisní vozidlo, bude zdanitelný příjem zaměstnance činit 0,5 % ze vstupní ceny vozidla za každý měsíc.

Pro tyto účely jsme do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné přidali nový typ „0,5 % z pořizovací ceny vozu“. Tento typ bude možné použít poprvé ve mzdách za červenec 2022.

Sklady

Při vystavení opravného daňového dokladu z vydané faktury, která byla přenesena do výdejky, se již správně vytvoří skladové pohyby a aktualizuje se stav zásob.

V agendě Kasa se již správně načítají položky odložené prodejky v případě, že obsahuje zásobu s minusovým stavem.

Ostatní

Pro import/export dokladů nově podporujeme formát elektronické fakturace ISDOC ve verzi 6.0.2. Pro export dokumentu zvolte příslušnou verzi v agendě Uživatelské nastavení/ISDOC.

Pro zobrazení ISDOC dokumentu ve verzi 6.0.2 je potřeba zaktualizovat i STORMWARE ISDOC Reader. Stáhnout aktualizovaný STORMWARE ISDOC Reader.

Pro službu homebankingu UniCredit BusinessNet a formát Gemini (pro UniCredit Bank) jsme upravili export tuzemského příkazu k úhradě a nově převedeme číslo účtu příjemce z mezinárodního formátu čísla účtu IBAN na tuzemský formát BBAN.

V řadě POHODA SQL/E1 se při otevření agend Přiznání DPH, Kontrolní hlášení a Podání ONZ již nezobrazí chybové hlášení a nedojde k ukončení programu.

Podle číselníku ČNB jsme zaktualizovali seznam kódů bank.

Update POHODA, rel. 13102

K dispozici od: 15. 6. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13101

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13102 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Upravili jsme výpočet náhrady mzdy za nemoc, která navazuje v rámci jednoho měsíce.

V agendě Personalistika při náhledu uživatelsky upravených originálních sestav typu Dokument již nedochází k ukončení programu POHODA.

Ostatní

Přes API rozhraní banky umožňujeme z programu POHODA hromadné odeslání příkazů k úhradě, pokud se jedná o platby ze stejného účtu.

Do nabídky Soubor jsme přidali povel Exportovat PDF do emailu, který umožňuje vyexportovat výchozí tiskovou sestavu dané agendy do formátu PDF a vložit ji jako přílohu k e-mailu.

Při XML importu dokladu se již zobrazí sleva u skladové položky i v případě, že v agendě Globální nastavení/Pohledávky není zatržena volba V položkách faktury uvádět slevu v procentech.

V řadě POHODA E1 jsme upravili přístupová práva pro uživatelské agendy.

Update POHODA, rel. 13101

K dispozici od: 7. 6. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13100

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13101 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Upravili jsme elektronické podepisování PDF dokumentů pro certifikáty vydané společností První certifikační autorita a.s. (I.CA).