Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Říjen 2021

Update POHODA, rel. 12904

K dispozici od: 16. 12. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12903

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12902, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12904 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

V poslední aktualizaci operačního systému Windows a produktů Microsoft Office došlo k chybnému převázání komponenty ACE DAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme provedli optimalizaci, která spustí automatickou opravu komponenty. Pokud automatická oprava neproběhne, zobrazí POHODA hlášení s odkazem na návod, jak provést ruční instalaci komponenty.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Update POHODA, rel. 12903

K dispozici od: 10. 11. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12902

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12902, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12903 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Zaktualizovali jsme tiskopis Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN), včetně datové věty HZUPN20 na verzi v1.1.

Upravili jsme logo zdravotní pojišťovny na tiskové sestavě Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Při hromadném vystavení mezd se již nevystaví mzda zaměstnanci po ukončení pracovního poměru.

DPH

Zaktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty platný od zdaňovacího období říjen, resp. 4. Q 2021, vzor č. 23. Ke změnám XML struktury v souvislosti s novým tiskopisem nedochází.

Ostatní

Po převodu dat ze starších verzí se již v účetním deníku neodstraní zakázka u záznamů vytvořených z agendy Majetek.

Update POHODA, rel. 12902

K dispozici od: 26. 10. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12901

Pro správnou komunikaci je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 12902, který je k dispozici od 26. 10. 2021.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12902 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Na základě změn obsažených v posledních aktualizacích MS Office jsme ošetřili správné ukončení programu POHODA. Více informací naleznete v FAQ.

Pro platební bránu GoPay jsme zaktualizovali načítání avíza dle aktuálního schématu.

V případě exportu sestavy do PDF s dokumentem ve formátu ISDOC již proběhne export i na uživatelské tiskové sestavě.

Mzdy a cestovní příkazy

S účinností od 19. října 2021 dochází vyhláškou č. 375/2021 Sb. ke změně průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Změna se týká benzinu automobilového 95 oktanů, ostatní ceny PHM zůstávají beze změny.

V případě, že jste vystavili cestovní příkaz před aktualizací těchto sazeb, je potřeba zvolit na záložce Náhrady povel Přepočítat náhrady.

Upravili jsme logo zdravotní pojišťovny na tiskové sestavě Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.

V agendě Mzdy/příslušný měsíc jsme optimalizovali načítání seznamu zaměstnanců ve výklopném seznamu Zaměstnanec.

Sklady

V agendách Reklamace a Servis při zadání dosud neexistujícího evidenčního čísla na záložky Předmět reklamace, resp. Předmět servisu, se již správně zobrazí dialogové okno s dotazem, zda číslo zaevidovat.

Update POHODA, rel. 12901

K dispozici od: 18. 10. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12900

Pro správnou komunikaci je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 12901, který je k dispozici od 18. 10. 2021.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12901 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Na tiskové sestavě Hromadné oznámení zaměstnavatele se již zobrazí správné období vybrané v dialogovém okně Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Upravili jsme komunikaci s platebním terminálem PAX od společnosti ComGate Payments, a. s.