Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

Aktualizace k verzi Leden 2021

Update POHODA, rel. 12702

K dispozici od: 11. 1. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12701

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12700, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12702 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

S účinností od 1. ledna 2021 jsme zaktualizovali sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, tuzemského i zahraničního stravného a průměrné ceny pohonných hmot.

Na základě daňového balíčku, který nabyl účinnosti 1. ledna 2021, si může firma uplatnit mimořádné odpisy u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v 1. odpisové skupině je možné odepsat bez přerušení za 12 měsíců, majetek zařazený ve 2. odpisové skupině za 24 měsíců.

Chcete-li v programu POHODA využít mimořádných odpisů u majetku zařazeného v uvedeném období, nastavte v agendě Majetek u způsobu odpisu HM rovnoměrný novou odpisovou skupinu Sk.1 – mimořádná, resp. Sk.2 – mimořádná.

V řadě POHODA SQL/E1 jsme optimalizovali kompakt databáze. Databáze se při kompaktu již nepřepíná do režimu SINGLE_USER.

Aktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2021.

Update POHODA, rel. 12701

K dispozici od: 4. 1. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12700

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12700, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12701 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

1. ledna 2021 vstoupil v platnost daňový balíček, který mimo jiné zavádí mimořádné odpisy, ruší superhrubou mzdu, zvyšuje slevu na poplatníka, či zavádí stravenkový paušál. Na zapracování všech těchto změn intenzivně pracujeme a budou součástí některé z dalších aktualizací, které zveřejníme během ledna.

Personalistika a mzdy

Zaktualizovali jsme formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR. Mezi zaktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor č. 23
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona vzor č. 15
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2020 vzor č. 20
Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou vzor č. 18
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech vzor č. 11
Žádost podle § 35 odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daň. zvýhodnění vzor č. 11

Zaktualizovali jsme datovou větu e-Podání DZDPN na verzi DZDPN20-V2. Odeslání požadavku na zjištění dočasných pracovních neschopností vašich zaměstnanců již bude v pořádku přijato.

Na tiskové sestavě Přehled náhrad (příloha mzdového listu) jsme upravili seskupení jednotlivých nepřítomností.

Ve vystavené mzdě je již možné zadat ztrátu na výdělku.

Ostatní

Při postupném vkládání více zásob s šarží do dokladu přes agendu Výdej již nedojde k předčasnému ukončení programu.

Zaktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty pro rok 2021, vzor č. 22.

V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU jsme v kontrolním hlášení upravili kontrolu správného formátu DIČ.

U příspěvkových organizací v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF jsme upravili export datové věty 56Gg.

Upravili jsme zpracování požadavku „/status“ na mServeru. Chyba se projevovala na některých neaktualizovaných systémech Windows Server.

Upravili jsme složený dotaz v agendě Pohyby a při použití štítku záznamu v definici dotazu.

Z programu POHODA již lze přes datovou schránku odeslat přílohy ve formátu XLS/XLSX.

Upravili jsme log s výsledkem hromadného odeslání SMS.