Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 3. 2020 při koupi obou produktů

Aktualizace k verzi Leden 2020

Update POHODA, rel. 12402

K dispozici od: 20. 1. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12401

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12402 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Při importu eNeschopenek se již správně načte údaj o pracovním úrazu zaměstnance.

V případě, že je v XML souboru eNeschopenky uveden starý kód pracovního poměru, dojde při importu ke svázání se správným pracovním poměrem zaměstnance.

Při vložení ukončené eNeschopenky se již správně zaktualizuje datum ukončení nepřítomnosti v agendě Personalistika.

Upravili jsme hlášku při importu prázdného XML souboru eNeschopenky, který neobsahuje žádný vznik, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Na tiskopis Přehled o výši pojistného již vstupuje stát z agendy Účetní jednotky.

Ostatní

Při uložení dokladu v agendě Prodejky již nedochází k automatickému otevření samostatně připojené pokladní zásuvky.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury byl aktualizován číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. 1. 2020.

Update POHODA, rel. 12401

K dispozici od: 8. 1. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12400

Pro správnou komunikaci je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 12401.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12401 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

V agendě Personalistika jsme do nabídky Záznam přidali povel Vložit eNeschopenky…, který umožňuje vložit záznamy z agendy eNeschopenka do nepřítomností jednotlivým zaměstnancům. Přitom POHODA kontroluje duplicitu s ručně zadanou nepřítomností a případné konflikty zobrazí v průvodci vložením eNeschopenek. Po dokončení průvodce se na záložku Nepřítomnost hromadně vytvoří záznamy, se kterými můžete dále pracovat tak, jak jste zvyklí.

Zaktualizovali jsme datovou větu NEMPRI20 pro podání Přílohy k žádosti o dávku. Pro výplatu nemocenských dávek musí nově zaměstnavatel vyplňovat informaci o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny zaměstnanci. Stejným způsobem bude OSSZ zaměstnanci vyplácet nemocenské dávky. Na Příloze k žádosti o dávku se způsob výplaty automaticky vyplní podle nastavení úhrady doplatku v agendě Personalistika.

V případě, že se mzda zaměstnanci vyplácí v hotovosti, bude si muset zaměstnanec podat Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti, kde uvede jiný způsob výplaty dávek, protože OSSZ dávky v hotovosti nevyplácí. Tiskopis je k dispozici na www.cssz.cz.

Zapracovali jsme nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 28 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 7.

Povolili jsme vystavení Žádosti o daňový bonus z ročního zúčtování za rok 2019 a vystavení Žádosti o daňový bonus pro jednotlivé měsíce roku 2020. Vzory tiskopisů se nezměnily.

Ostatní

Od 1. 1. 2020 se u některých plátců DPH v Nizozemsku mění formát DIČ. Pokud se tato změna týká i vašich obchodních partnerů, proveďte změnu DIČ v adresáři až při vystavení dokladů spadajících do období roku 2020. U dokladů vystavených před rokem 2020 ponechte původní DIČ.

S účinností od 1. ledna 2020 jsme zaktualizovali sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, tuzemského stravného a průměrné ceny pohonných hmot.

V agendě Vozidla jsme přidali do seznamu u pole Palivo nový druh Elektřina.

Export výkazů do XML dostupný z nabídky Soubor/Datová komunikace byl povolen pro rok 2020.

Podle číselníku ČNB jsme aktualizovali seznam kódů bank.