Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Leden 2020

Update POHODA, rel. 12411

K dispozici od: 20. 5. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12410

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12411 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. června 2020 zvyšuje z částky 7 903 Kč na 11 607 Kč. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a pracující pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Ostatní

Po aktualizacích operačního systému Windows a produktů Microsoft Office se u malého počtu zákazníků setkáváme s chybou registrace komponenty ACEDAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme optimalizovali opravu komponenty tak, aby ji nebylo potřeba opakovaně instalovat.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Upravili jsme načítání seznamu souborů v případě, že některý soubor obsahuje nesmyslnou hodnotu v čase jeho poslední změny.

Update POHODA, rel. 12410

K dispozici od: 5. 5. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12409

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12410 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Na tiskovou sestavu Vyúčtování vyplacených náhrad mezd správně vstupují náhrady za karanténu a prostoje.

Na dialog Tisk jsme pro tuto sestavu přidali volbu Včetně rozpisu nepřítomností, díky níž jsou náhrady mezd zaměstnance rozepsány podle období nepřítomnosti. Nepřítomnosti zaměstnance jsou na sestavě nově řazeny chronologicky. V případě, že zrušíte zatržení této volby, náhrady mezd se v rámci jednoho druhu nepřítomnosti sečtou po zaměstnancích.

U náhrad mezd za překážky na straně zaměstnavatele jsou již správně uvedeny odvody sociálního, resp. zdravotního pojištění, pouze u dohod o provedení práce, resp. o pracovní činnosti, které těmto odvodům podléhají.

Jestliže byla při nařízení karantény využita eNeschopenka, je povinností zaměstnavatele zaslat Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti i pro karanténu, která je delší než 14 kalendářních dnů. V agendě Personalistika nově umožňujeme vystavit Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti i pro druh nepřítomnosti Karanténa, u kterého je nutné na záložce Nepřítomnost nastavit pole Vystavit HZUPN. Samotné podání vytvoříte povelem Podání HZUPN z nabídky Záznam v agendě Personalistika.

Ostatní

Upravili jsme generování příkazu k úhradě pro Oberbank podle aktuálního formátu.

XML komunikace byla rozšířena o import odpočtu zálohy v cizí měně. Nově je možné přes XML importovat vydanou fakturu v cizí měně s vazbou na vydanou zálohovou fakturu v cizí měně.

Během plánované výluky ISDS již nedochází k neočekávanému ukončení programu po otevření účetní jednotky, ve které má přihlášený uživatel nastavené použití datové schránky.

Update POHODA, rel. 12409

K dispozici od: 9. 4. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12408

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12409 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Náhrada mzdy zaměstnance se již správně vypočítá v případě, že je na záložce Nepřítomnost v agendě Personalistika vyplněn druh nepřítomnosti Prostoje a zároveň zaměstnanec část dne odpracoval (počet hodin ve sloupci Pracoval).

Pokud již máte vystaveny mzdy za březen, je nutné pro tyto zaměstnance mzdy vymazat a znovu vystavit.

Update POHODA, rel. 12408

K dispozici od: 7. 4. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12407

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12408 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Do agendy Personalistika na záložku Nepřítomnost jsme přidali nový druh nepřítomnosti Ošetřovné – uzavření škol. zařízení. Ošetřovné zadáte svým zaměstnancům, kteří žádají o ošetřování dětí z důvodu uzavření školských zařízení dle nařízení vlády České republiky. Zadání tohoto druhu ošetřovného má vliv na správné vykazování vyloučených dob na ELDP. V případě, že již máte zaúčtované mzdy za měsíc březen, je nutné zaúčtování mezd zrušit a tento nový druh nepřítomnosti zadat.

Do agendy Mzdy jsme přidali novou tiskovou sestavu Vyúčtování vyplacených náhrad mezd, kterou můžete využít jako podklad pro žádost o příspěvek z programu Antivirus. Tisková sestava obsahuje přehled vyplacených náhrad mezd prostřednictvím druhů nepřítomnosti Karanténa nebo Prostoje, které můžete mít zadané v různých procentních sazbách průměrného výdělku. K vyplaceným náhradám mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele jsou vyčísleny odvody na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele za vybrané zaměstnance.

V případě, že jsou zaměstnanci zadány překážky na straně zaměstnavatele druhem nepřítomnosti Prostoje s různými procentními sazbami náhrady po určité období v rámci jednoho měsíce, jsou náhrady mzdy správně vypočítány ve mzdě zaměstnance.

Na tiskopis Oznámení o nástupu zaměstnance pro typ akce 1, 9 a 10 uvádíme správně údaje do části 7 – Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění, a stejně tak i do XML souboru při elektronickém odeslání tiskopisu.

Aktualizovali jsme tiskopis Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI). Upozorňujeme především na úpravu popisu pole Zahraniční mimo Slovenska, který byl rozšířen o text „ošetřovné při uzavření zařízení (bez čísla rozhodnutí)“. Toto pole je nutné zatrhnout před odesláním NEMPRI, které se týká žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení. Nastavíte jej v agendě Podání NEMPRI na záložce Položky v poli Zahraniční. V případě označení tohoto pole není při odeslání NEMPRI vyžadováno číslo rozhodnutí o potřebě ošetřování.

Update POHODA, rel. 12407

K dispozici od: 17. 3. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12406

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12407 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Na tiskopisu Příloha k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) se již správně stanoví rozhodné období i u nemocí vytvořených vložením eNeschopenky.

Při vložení eNeschopenky do nepřítomností se již správně vytvoří navazující nepřítomnost v agendě Personalistika.

Update POHODA, rel. 12406

K dispozici od: 4. 3. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12405

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12406 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Od 28. 2. 2020 byly rozšířeny notifikační služby pro zaměstnavatele v e-Podání DZDPN a v notifikacích zasílaných do datových schránek zaměstnavatelů. Rozšířili jsme import eNeschopenek o nové notifikace Změna a Storno. V rámci notifikace Změna budou zasílány změny data vzniku, resp. ukončení dočasné pracovní neschopnosti, ošetřujícího lékaře, pobytu a vycházek. V souvislosti s těmito změnami jsme do agendy eNeschopenka přidali dvě nové záložky Pobyt a Vycházky.

V agendě Personalistika jsme na záložku Zaměstnanec vrátili pole Účet, ve kterém je zobrazen aktivní bankovní účet zaměstnance ze záložky Bankovní účty. Informace o bankovním účtu si znovu můžete přidat do sloupců prostřednictvím místní nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši.

Ostatní

V účetních jednotkách pro příspěvkové organizace jsme v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF zpřístupnili vystavování výkazů pro rok 2020. V účetních jednotkách pro podnikatele je možné ve stejné agendě vystavit Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam za rok 2019.

XML import/export dokladu v agendě Prodejky jsme rozšířili o přenos položky EET typu Osvobozené plnění nastavené na položce prodejky.

Zapracovali jsme nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2021 (platný od 17. 2. 2020 do 8. 3. 2021) pro ČSSZ.

Update POHODA, rel. 12405

K dispozici od: 21. 2. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12404

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12405 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Při spuštění programu POHODA byla upravena kontrola komponenty Microsoft Office Access Database Engine 2007.

Update POHODA, rel. 12404

K dispozici od: 19. 2. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12403

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12404 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

DPH

Od 1. 1. 2020 se zavádí zjednodušený režim pro přemístění zboží v rámci členských zemí EU (tzv. call-off stock). Souhrnné hlášení nově obsahuje oddíl C., ve kterém se vykazují údaje týkající se přemístění zboží v režimu skladu (call-off stock).

Do agendy Souhrnné hlášení jsme přidali záložku Call-off stock, na které je možné ručně evidovat údaje v případě přemístění zboží v režimu skladu v rámci EU. Souhrnné hlášení lze nově vystavit i za zdaňovací období, pro které zatím nejsou k dispozici žádné doklady, což umožňuje zapisovat na záložku Call-off stock průběžně. Do již vystaveného souhrnného hlášení lze nově promítnout údaje z vystavených dokladů i dodatečně, a to prostřednictvím povelu Aktualizace souhr. hlášení z nabídky Záznam.

Upravili jsme vzhled tiskopisu Souhrnné hlášení (kontrolní opis) platný od 1. 1. 2020 včetně elektronického podání.

Personalistika a mzdy

Do agendy Personalistika jsme zapracovali novou záložku Bankovní účty. Při převodu databáze do verze 12404 se na ní automaticky přepíše číslo bankovního účtu jednotlivých zaměstnanců z pole Účet, které bylo dosud umístěno ve formuláři Zaměstnanec. V agendě Personalistika zároveň dojde k obnově sloupců do výchozího nastavení.

Nová záložka nabízí možnost evidence změny bankovního účtu. Nové číslo účtu zadejte jako další položku, zatrhněte u ní pole Aktivní a u původního účtu zatržení u tohoto pole zrušte.

Na záložce Bankovní účty můžete evidovat čísla účtů i ve formátu IBAN.

K elektronickému podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se již automaticky vyexportuje i příloha č. 1 Počet zaměstnanců, a to i v případě, že zaměstnavatel nemá k 1. 12. zaměstnance se zdanitelnými příjmy.

Již lze odeslat Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI20) včetně příloh.

Ostatní

Po provedení správy databáze mohlo dojít u přenesených dokladů s výpočtem DPH ze zaokrouhlení ke zrušení zatržení ve sloupci Přeneseno. Při převodu databáze do verze 12404 bude provedena kontrola těchto dokladů a případně dojde k opětovnému zatržení ve sloupci Přeneseno.

Update POHODA, rel. 12403

K dispozici od: 3. 2. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12402

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12403 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Na tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do řádku 05 již nevstupují zaměstnanci, kteří nemají v daném měsíci zdanitelný příjem.

Při odeslání podání HZUPN do datové schránky úřadu se v průvodci správně nastaví ID datové schránky ČSSZ podle agendy Globální nastavení sekce Instituce.

Ostatní

Při přenosu vydané faktury v režimu Odložený výdej do výdejky se přenesou i textové položky s vazbou na agendu Zásoby.

Upravili jsme export záznamů agendy Zásilky pro dopravce DPD v případě, že není vyplněn e-mail nebo telefon pro avízo příjemce.

Update POHODA, rel. 12402

K dispozici od: 20. 1. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12401

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12401, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12402 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Při importu eNeschopenek se již správně načte údaj o pracovním úrazu zaměstnance.

V případě, že je v XML souboru eNeschopenky uveden starý kód pracovního poměru, dojde při importu ke svázání se správným pracovním poměrem zaměstnance.

Při vložení ukončené eNeschopenky se již správně zaktualizuje datum ukončení nepřítomnosti v agendě Personalistika.

Upravili jsme hlášku při importu prázdného XML souboru eNeschopenky, který neobsahuje žádný vznik, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Na tiskopis Přehled o výši pojistného již vstupuje stát z agendy Účetní jednotky.

Ostatní

Při uložení dokladu v agendě Prodejky již nedochází k automatickému otevření samostatně připojené pokladní zásuvky.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury byl aktualizován číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. 1. 2020.

Update POHODA, rel. 12401

K dispozici od: 8. 1. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12400

Pro správnou komunikaci je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 12401.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12401 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

V agendě Personalistika jsme do nabídky Záznam přidali povel Vložit eNeschopenky…, který umožňuje vložit záznamy z agendy eNeschopenka do nepřítomností jednotlivým zaměstnancům. Přitom POHODA kontroluje duplicitu s ručně zadanou nepřítomností a případné konflikty zobrazí v průvodci vložením eNeschopenek. Po dokončení průvodce se na záložku Nepřítomnost hromadně vytvoří záznamy, se kterými můžete dále pracovat tak, jak jste zvyklí.

Zaktualizovali jsme datovou větu NEMPRI20 pro podání Přílohy k žádosti o dávku. Pro výplatu nemocenských dávek musí nově zaměstnavatel vyplňovat informaci o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny zaměstnanci. Stejným způsobem bude OSSZ zaměstnanci vyplácet nemocenské dávky. Na Příloze k žádosti o dávku se způsob výplaty automaticky vyplní podle nastavení úhrady doplatku v agendě Personalistika.

V případě, že se mzda zaměstnanci vyplácí v hotovosti, bude si muset zaměstnanec podat Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti, kde uvede jiný způsob výplaty dávek, protože OSSZ dávky v hotovosti nevyplácí. Tiskopis je k dispozici na www.cssz.cz.

Zapracovali jsme nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 28 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 7.

Povolili jsme vystavení Žádosti o daňový bonus z ročního zúčtování za rok 2019 a vystavení Žádosti o daňový bonus pro jednotlivé měsíce roku 2020. Vzory tiskopisů se nezměnily.

Ostatní

Od 1. 1. 2020 se u některých plátců DPH v Nizozemsku mění formát DIČ. Pokud se tato změna týká i vašich obchodních partnerů, proveďte změnu DIČ v adresáři až při vystavení dokladů spadajících do období roku 2020. U dokladů vystavených před rokem 2020 ponechte původní DIČ.

S účinností od 1. ledna 2020 jsme zaktualizovali sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, tuzemského stravného a průměrné ceny pohonných hmot.

V agendě Vozidla jsme přidali do seznamu u pole Palivo nový druh Elektřina.

Export výkazů do XML dostupný z nabídky Soubor/Datová komunikace byl povolen pro rok 2020.

Podle číselníku ČNB jsme aktualizovali seznam kódů bank.